Pretraga

Rješiti ili riješiti, rješenje ili riješenje, rješavati ili riješavati: Ovako je ispravno pisati

A- A+

Hrvatski jezik pun je jezičnih dilema koje muče sve, a osobito školarce i studente koji moraju pisati eseje i seminarske radove. Jedna od dilema svakako je i piše li se pravilno ‘rješiti’ ili ‘riješiti’, ‘rješenje’ ili ‘riješenje’ te ‘rješavati’ ili ‘riješavati’.

pisanje

Pisanje | foto: Unsplash

Gotovo ne postoji osoba koja se barem jednom nije zapitala piše li se pravilno rješiti ili riješiti, rješenje ili riješenje te rješavati ili riješavati. Kako bi konačno stali na kraj toj dilemi, donosimo vam kratki pregled pravilnog korištenja navedenih riječi.

Rješiti ili riješiti?

Pravilni oblik glagola koji označava proces pronalaženja odgovora ili rješavanja problema je riješiti. Prema Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, u glagolu riješiti -ije je fonemski slijed refleksa staroslavenskog glasa jata koji se izgovara kao dugi slog. Ako je izgovor sloga dug, odnosno refleksa jata, onda se piše -ije. Primjer pravilne uporabe bio bi: Nakon dugog razmišljanja, konačno sam uspio riješiti zadatak. 

Rješenje ili riješenje?

Slično kao i kod glagola, pravilna uporaba imenice koja se odnosi na rezultat rješavanja nekog problema ili zagonetke je rješenje. U toj je imenici -je fonemski slijed refleksa glasa jata koji se izgovara kao kratki slog. Ako je izgovor tog sloga kratak, onda se piše -je. Primjer pravilne uporabe: Pronašli smo rješenje za tvoj problem.

Rješavati ili riješavati?

Kad je riječ o izrazu procesa rješavanja, pravilna uporaba je rješavati. Naime, -ije se zamjenjuje s -je ako se nalazi ispred naglaska u nesvršenim glagolima na -avati. Primjer pravilne uporabe: On voli rješavati matematičke zadatake.