Pretraga

Strane riječi za koje imamo odgovarajuću zamjenu u hrvatskom jeziku

A- A+

Od 2000. godine diljem svijeta se 21. veljače obilježava Međunarodni dan materinskog jezika, a danas je ujedno i početak Mjeseca hrvatskog jezika, odnosno manfestacije koju zadnje četiri godine obilježava Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

I spomenuta međunarodna obljetnica, a i manifestacija Mjesec hrvatskog jezika imaju za cilj istaknuti te ukazati na važnost materinskog jezika odnosno svih njegovih dijalekata, idioma i jezične baštine. Uz očuvanje postojećih vrednota vlastitog jezika, spomenute manifestacije imaju kao cilj i unapređivanje, učenje te razvoj materinskog jezika.

Domaća riječ ispred internacionalizma, a internacionalizam ispred posuđenice iz ‘živog jezika’

Izdvojeni članak

Engleske riječi za koje imamo odgovarajuću zamjenu u hrvatskome jeziku

Za jedan od ciljeva, konkretno očuvanje jezične baštine, danas smo svoj obol odlučili dati i mi, barem na nekoj mikro razini.

Naime, predstavit ćemo nekolicinu internacionalizama, koji su se udomaćili u hrvatskom jeziku, a za koje imamo odgovarajuću zamjenu.

Internacionalizmi su inače u lingvističkom smislu riječi koje najčešće vode podrijetlo iz latinskog i starogrčkog jezika, a imaju isto osnovno značenje i u svojoj osnovi isti izraz u više jezika.

S obzirom da su im ishodišta latinski i grčki, često se takvi izrazi nazivaju i europeizmima.

Takve riječi su primjerice apsorpcija, bilanca, detekcija, dinamika, gravitacija, kapacitet, kapital, kombinirati, komemoracija, mentor, nacija, satisfakcija i tako dalje.

Već u ovom nizu uočavate barem nekoliko internacionalizama ili međunarodnica, za koju imate odgovarajuću (ne adekvatnu) zamjenu u materinskom jeziku.

No, kasnije ćemo se vratiti na primjere, a prije toga valja naglasiti da se prema internacionalizmima odnosimo drugačije, nego prema riječima iz živih jezika, primjerice anglizmima, koji su od II. svjetskog rata, a osobito u zadnjih 20-ak godina, ‘najagresivniji’ u smislu infiltriranja u druge jezike pa tako i hrvatski.

Tako da, ako već moramo posuditi riječ iz drugog jezika, prednost treba dati internacionalizmu u odnosu na anglizam, germanizam, talijanizam itd.

Primjerice bolje je reći beneficija nego benefit.

Internacionalizmi za koje imamo odgovarajuću zamjenu u hrvatskom jeziku

Izdvojeni članak

Nove hrvatske riječi koje vjerojatno niste čuli

Gore smo napomenuli kako je internacionalizam bolje upotrijebiti nego li tuđicu koja dolazi iz živog jezika. No, ako imamo mogućnost iskoristiti domaću riječ umjesto bilo koje posuđenice, poželjno je to tako i učiniti.

To je zapravo najbolji princip očuvanja rječničke materije materinskog jezika pa ćemo vam dati nekolicinu primjera, gdje to možete primijeniti u praksi:

aneks – dodatak

degustacija – kušanje

fragment – dio

alijansa – savez

hereditaran – nasljedan

klasa – razred

identičan – istovjetan

karakteristika – značajka

komparacija – usporedba

kontaminacija – zagađenje

kontradiktoran – proturječan

period – razdoblje

supstitucija – zamjena

turbulentan – buran

destinacija – odredište

garancija – jamstvo

harmonizacija – usklađivanje

indikator – pokazatelj

kalkulacija – izračun

restrikcija – ograničenje

suficit – višak

transport – prijevoz

eksplicitan – izričit

akomodacija – prilagodba

akceptirati – prihvatiti

originalan – izvoran

kolekcija – zbirka