Pretraga

Engleske riječi za koje imamo odgovarajuću zamjenu u hrvatskome jeziku

A- A+

Riječi iz engleskog jezika pritječu u hrvatski gotovo svakodnevno. Popularna kultura i tehnološke naprave, najplodniji su rasadnik termina za koje nemamo odgovrajuću zamjenu iz razloga što su mnoge od njih, nove i u anglo-američkom jeziku.

Ipak, kao jedan mali jezik, koji u najoptimističnijim prognozama govori oko 5 i pol milijuna ljudi, možemo se djelomično ‘zaštiti’ od priljeva stranih termina, koji u posljednja dva desetljeća mahom dolaze iz engleskog. 

Izdvojeni članak

Poplava engleskih riječi u hrvatskom jeziku

Donosimo listu anglo-američkih pojmova, koji su u novije doba prodrijele u hrvatski, a za koje su na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje pronašli odgovarajuću domaću inačicu.

All-inclusive – sveobuhvatan / sa sveobuhvatnom ponudom

U engleskom jeziku se izraz all inclusive upotrebljava se u značenju ‘koji uključuje sve ili svakoga’ i u užemu značenju ‘koji se odnosi na turističku uslugu u kojoj su hrana i piće te neke aktivnosti uključeni u ukupnu cijenu’. Upravo u potonjem se značenju jako često izraz upotrebljava i u hrvatskom jeziku. No, bolje je upotrijebiti pridjev sveobuhvatan te govoriti o sveobuhvatnoj usluzi, sveobuhvatnome smještaju te o hotelima sa sveobuhvatnom ponudom.

Izdvojeni članak

Obvezni dalmatinski izrazi za lakše sporazumijevanje na obali

Accessory (množina accessories) – modni dodatak/detalj/pribor

Engleska riječ accessory može biti imenica ili pridjev i znači ‘sudionik, sukrivac, dodatak, pribor’ ili dodatan, dopunski, pomoćni’. U hrvatski se preuzima u neprilagođenu liku prema engleskome i francuskome accessoire ili u pravopisno prilagođenu liku asesoar. Upotrebljava se samo u značenju ‘dodatak/detalj, u pravilu modni’. Takvi modni dodaci mogu biti torbice, cipele, kravate, sunčane naočale, nakit, kišobran, rukavice itd. U hrvatskome je standardnome jeziku umejsto accessoire i asesoar bolje upotrebljavati (modni) dodatak/detalj.

Backup – sigurnosna kopija

U engleskome jeziku backup (ili back up) znači ‘podrška, zamjena, zamjenik, rezerva’. U računalnome nazivlju backup označuje ‘kopiju svih ili samo nekih dijelova programa ili datoteka u sustavu koja je pohranjena na mediju za pohranu ili u odvojenome sustavu tako da se podaci mogu vratiti u slučaju gubitka ili oštećenja izvornih podataka’. Dakle u hrvatskome je jeziku bolje upotrbljavati izraz sigurnosna kopija, a umjesto sve učestalijeg bekapirati, izraditi/izrađivati sigurnosnu kopiju.

Blog – mrežni/internetski dnevnik

U engleskome se jeziku riječju blog označuje mrežna stranica koja sadržava članke u kojima autor izražava svoje mišljenje o čemu, iznosi svoja iskustva itd. obično pisane u vremenskome slijedu te prikazane tako da se najnoviji članci nalaze na vrhu stranice. Umjesto te riječi u hrvatskome je standardnome jeziku bolje upotrebljavati izraz mrežni dnevnik ili internetski dnevnik. 

Izdvojeni članak

Ovo je nova riječ godine prema Oxfordovom rječniku!

Case study – analiza/studija slučaja

Case study engleski je izraz kojim se označuje pismeni izvještaj koji je rezultat iscrpne stručne analize određenoga slučaja tijekom određenoga razdoblja. Obično se objavljuje u popularnim, stručnim i znanstvenim časopisima. Takva je analiza česta u mnogim strukama npr. psihologiji, antropologiji, sociologiji, političkim znanostima, medicini, obrazovanju. U hrvatskome je umjesto izraza case study bolje upotrijebiti hrvatske izraze studija slučaja ili analiza slučaja.

Gadget – (pametna) spravica

U engleskome jeziku izaz gadget označuje uređaj koji je jednostavan oblikom i funkcijama te koristan u određenome području primjene. U engleskome jeziku ta riječ nije ograničena samo na računalno nazivlje. Međutim, taj se naziv u hrvatskim tekstovima pojavljuje samo u računalnome značenju i odnosi na uređaj koji je zasnovan na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i uvijek je napisan izvorno. Za riječ gadget predložene su ove zamjene; spravica, naprava, uređaj, pametna spravica, pametna naprava, pametni uređaj, pribor, tehnološki dodatak ili igračka. S Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje predlažu da se naziv gadget u hrvatskome zamijeni nazivom (pametna) spravica.

Host – domaćin

U hrvatski je jezik davno primljena imenica hostesa (prema engleskome hostess) kojom se označuju atraktivne djevojke koje pomažu na sajmu, događanju, konferenciji ili drugoj manifestaciji. Ta je imenica tvorena stranim sufiksom -ess i hrvatskim sufiksom -a. Imenici hostesa odgovara muški mocijski parnjak host. Umjesto riječi hostesa i host bolje je upotrijebiti hrvatske riječi domaćica i domaćin. 

Izdvojeni članak

Razlikovni rječnik hrvatskog i srpskog jezika

Bez opširnijih objašnjenja, nabrojat ćemo još neke engleske riječi, za koje Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje nudi odgovarajuću domaću zamjenu.

happy hour – vrijeme nižih cijena / vrijeme sniženja

braindrain – odljev mozgova

chat – internetski razgovor/ internetsko brbljanje

crumble – mrvljenac

knock on učinak – domino učinak / domino efekt

life coach – životni trener

Izdvojeni članak

Hrvatski jezik mutirao na Facebooku

mainstream mediji – mediji glavne struje/ prevladavajući mediji

teaser – mamac

uploadati – učitati /učitavati ili postaviti na internet

widget – mala aplikacija

afterparty – zabava nakon posla/koncerta/događanja/zabave

brainstorming – razmjena ideja/mišljenja

cover letter – popratno pismo/motivacijsko pismo

crowdfunding – masovno financiranje

early bird – rana kupnja/uplata (u sličnome se značenju upotrebljava i engleska sveza first minute

gamefication – igrifikacija

infotainment – infozabava

Izdvojeni članak

Najučestaliji pleonazmi u hrvatskom jeziku

newyorkški – njujorkški

pet sitting – čuvanje kućnih ljubimaca

slide – sličica

workshop – radionica

vlog – mrežni /internetski videodnevnik

attachment – privitak

ažurirati – posuvremeniti/posuvremenjavati

brand – robna marka

bullying – vršnjačko zlostavljanje

check lista – provjerni popis

Izdvojeni članak

Otkrivamo zašto je u Hrvatskoj srednja škola – glazbena, a akademija – muzička

cyberprostor – kiberprostor

dron – bespilotna letjelica

editirati – uređivati/urediti

follow up aktivnosti – aktivnosti (daljnjeg) praćenja

gaming – igranje (računalnih igara /videoigara)

hot spot – žarišna/središna točka, žarišno/središnje mjesto; mjesto slobodnog pristupa

kick off sastanak – početni/uvodni sastanak

mobbing – zlostavljanje

multiscreen – višezaslonski

opinion maker – oblikovatelj (javnog) mišljenja

prime time – udarni termin, vrijeme najveće gledanosti/slušanosti

start-up tvrtka – razvojna tvrtka

target – cilj, ciljna grupa

triger – okidač

user friendly – prilagođen korisnicima

Share via
Copy link
Powered by Social Snap