[ZADATAK DANA] Domaća zadaća koja će zbuniti i mnoge odrasle postala hit na internetu: Možete li ju riješiti?

Da nastava Matematike nikako ne mora biti dosadna, dokazuje primjer iz Kine. Zadatak iz domaće zadaću tamošnjih osnovaca nedavno je objavljen na Twitteru, a jedan YouTuber odlučio ga je malo izmijeniti. Njegova adaptirana verzija ubrzo je postala pravi hit na internetu, a nerijetko je moguće naići na komentare odraslih koji priznaju da ne znaju kako do rješenja. Stoga smo viralni matematički problem odlučili pretvoriti u naš najnoviji zadatak dana.

Prije svega, pažljivo promotrite sliku poviše. U zadatku su poznate dvije informacije: visina od vrha oklopa kornjače koja je ispod stola do vrha ušiju mačke koja sjedi na stolu te visina od vrha ušiju mačke koja sjedi ispod stola do vrha oklopa kornjače koja stoji na stolu.

[ZADATAK DANA] Domaća zadaća koja će zbuniti i mnoge odrasle postala hit na internetu: Možete li ju riješiti?

Vaš zadatak glasi:

Izračunajte visinu stola sa slike.

Točno rješenje i načine na koje do njega možete doći otkrivamo uz naš sljedeći zadatak dana.

Rješenje prošlog zadatka dana

Matematika je područje iz kojeg dolazi i naš prošli zadatak dana, a riječ je o problemu kakav se nerijetko pojavljuje i na državnoj maturi. Poznat je bio umnožak dvaju brojeva, njihov omjer, a zadano je bilo izračunati zbroj tih dvaju nepoznanica. Brojevi su 16 i 40, pa je točno rješenje tog zadatka 56.

2 komentara

 1. promatramo spojeni sustav:
  od kornjače do “preko” mačke je 170cm, a od mačke preko kornjače je 130cm
  => spojeno ukupno ispada 300; dakle, 2 stola (od kornjače do preko kornjače, gdje se visine kornjača poništavaju) ispada: = 300cm; 1 stol = 150cm.

 2. Neka je s visina stola, m visina mačke i k visina kornjače. Iz prve slike vrijedi da je visina stola manja od 130 cm i visine mačke za visinu kornjače, dok druga slika prikazuje da je visina stola manja od 170 cm i visine kornjače za visinu mačke.

  Imamo sustav dviju jednadžbi s 3 nepoznanice kojemu je nemoguće naći sva 3 rješenja, ali moguće je dobiti s:

  s = 130 + m – k
  s = 170 + k – m

  slijedi 130 + m – k = 170 + k – m, tj. m = k + 20

  Uvrštavanjem u prvu ili drugu jednadžbu dobivamo s = 150.

  Neovisno o visini mačke i kornjače, visina stola je 150 cm.

Odgovori