Pretraga

[Zadatak dana] Probajte riješiti zanimljivi matematički zadatak o masi s B razine mature

A- A+

Masa vozila = 3.000kg

Ukupna masa= Masa vozila(40%) + teret(60%)

3.000:0,4 = 7.500

teret= 7.500 *0,6

teret= 4.500 kg, a kada se trećina istovari ostaje teret=3.000kg

Točan odgovor je C, 50 posto ukupne mase čini teret

Ostale zadatke dana pronađite ovdje.