Pretraga

Agencija za strukovno raspisala natječaj za ravnatelja: Uz papire mora se poslati i USB stick

A- A+

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je natječaj za imenovanje ravnatelja. Natječaj je objavljen 7. veljače u Narodnim novinama, a rok za prijavu je 15 dana od dana objave natječaja. Za prijavu na radno mjesto ravnatelja ASOO-a kandidati trebaju ispuniti sedam uvjeta, a osoba mora imati minimalno pet godina radnog iskustva na poslovima vezanima uz strukovno obrazovanje i/ili uz obrazovanje odraslih. Svu dokumentaciju kandidati moraju donijeti osobno ili poslati poštom i to u papirnatom i digitalnom obliku, a pod digitalnim se ne misli na slanje dokumenata e-mailom, već na fizičkom USB sticku.

stol, ruke poslodavca s kravatom i papirima na stolu, s druge strane osoba na intervjuu z aposao s prekriženim rukama na stolu

Foto: Canva

Ako ste završili diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ako imate najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vezanima uz strukovno obrazovanje i/ili obrazovanje odraslih te ako poznajete europske obrazovne politike u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, možete se javiti na natječaj za ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Prijava i dokumentacija prilaže se u papirnatom i digitalnom obliku, odnosno na USB-u

Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljen je 7. veljače u Narodnim novinama, a prijaviti se možete u roku od 15 dana od objave natječaja, odnosno najkasnije do 21. veljače. Kandidati moraju zadovoljiti sedam uvjeta za tu poziciju. Uz već spomenuta tri kandidati moraju zadovoljiti uvjet poznavanja rada na osobnome računalu, poznavanje jednoga stranoga jezika, nepostojanje pravomoćne sudske presude za počinjenje kaznenih djela i nepostojanje zapreka za imenovanje iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

– Kandidati su, uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, dužni priložiti dokumentaciju, u papirnatom i digitalnom obliku na USB sticku, stoji u tekstu natječaja.

Osim prijave potrebno je priložiti i životopis uz naglasak na ‘poslove koje je obavljao/la u području strukovnog obrazovanja i/ili obrazovanja odraslih’, dokaz o državljanstvu, dokaz o poznavanju jednoga stranoga jezika, dokaz o stečenoj razini visokog obrazovanja odnosno presliku diplome, dokaz o radnom stažu, dokaz o radnom iskustvu na poslovima vezanima uz strukovno obrazovanje i/ili obrazovanje odraslih, odnosno preslike ugovora o radu ili rješenja o rasporedu, potvrde poslodavaca o vrsti poslova i razdoblju u kojemu su oni obavljani i slično.

Izdvojeni članak
mladić mjeri 3D model ispred ekrana računala

Stiže novo strukovno zanimanje: Trajat će četiri godine i provodit će se na principu modula

Kandidat koji bude imenovan ravnateljem potpisuje ugovor o radu na određeno

Uz to, kandidati trebaju dostaviti i prijedlog programa rada Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za mandatno razdoblje. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom i to na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 10 000 Zagreb, Garićgradska ulica 18, s napomenom: ‘Prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati’.

– Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja članovi Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provest će razgovor (intervju), na koji će biti pozvani najkasnije tri dana prije održavanja razgovora, putem adrese elektroničke pošte navedene u prijavi. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način, u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidat/kinja imenovan/a ravnateljem/icom sklopit će s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ugovor o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za mandatno razdoblje, navodi se u tekstu natječaja.

Trenutni ravnatelj ASOO-a je Mile Živčić koji tu funkciju obnaša već skoro 10 godina, odnosno od 2015. godine. Agencija se bavi poslovima planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, a trenutno radi na edukaciji i implementaciji reforme strukovnog obrazovanja u obliku modularne nastave.

Cijeli tekst natječaja i sve potrebne informacije možete pronaći u dokumentu ispod. Ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je ponovno učitati stranicu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab