Pretraga

Anketa: Većina profesora učeniku daje neopravdani kada ga izbaci sa sata

A- A+

Aleksandar Mona Macko Puhek, profesor u zagrebačkoj IV. gimnaziji na srednja.hr upozorio je na nezakonitu praksu u hrvatskim školama, kojoj je i sam svjedočio. Radi se o tome da predmetni nastavnici izbacuju učenike sa sata i upisuju im neopravdani. U slučajevima kada učenik ometa nastavu, a nastavnik ga ne može dovesti u red, nastavnik može udaljiti učenika sa sata, ali pod uvjetom da ga odvede ili pošalje u ured pedagoga ili ravnatelja, ali se neopravdani ne bi smio  upisati.

srednja.hr

Na nezakonitu praksu u hrvatskim školama, u kojoj predmetni nastavnici izbacuju učenike sa sata i upisuju im neopravdani, upozorio je profesor u zagrebačkoj IV. gimnaziji, Aleksandar Mona Macko Puhek. Profesor je praksi i sam svjedočio i upozorio da u slučajevima kada učenik ometa nastavu, a nastavnik ga ne može dovesti u red, nastavnik može udaljiti učenika sa sata, ali pod uvjetom da ga odvede ili pošalje u ured pedagoga ili ravnatelja, ali se neopravdani ne bi smio upisati.

Izdvojeni članak

Istraživanje: Evo zašto markiraju hrvatski školarci

Na anketi provedenoj na srednja.hr 406 učenika odgovaralo je na pitanje ‘Kada profesor nekoga izbaci van s nastave u vašoj školi, dobija li ta osoba neopravdani?’. Većina je učenika, njih 61,58 posto potvrdilo da se i u njihovim školama radi o nezakonitoj praksi na koju je upozorio profesor zagrebačke IV. gimnazije, te da u slučajevima izbacivanja sa sata dobivaju neopravdani. Gotovo trećina učenika, njih 29,56 posto kazalo je kako nezakonite prakse u njihovim školama nema, a njih 8,87 posto odlučilo se za odgovor ne znam. 

Kako upozorava Puhek, prosvjetna inspekcija ne reagira na ovakvu praksu, iako je i Pravobraniteljica za djecu u svojim preporukama za ovu školsku godinu napisala ‘Posebno preporučujemo prosvjetnim inspektorima i stručno-pedagoškim nadzornicima da se u obavljanju poslova nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama prvenstveno rukovode načelom najboljeg interesa djeteta u svakom pojedinom slučaju te da vode računa da djetetov interes treba imati prioritet pred drugim interesima.’ 

Ovakva je praksa u hrvatskim školama protivna Zakonu o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno člancima 83, 85, 85, 86 i 87, no prema iskustvu koje prenosi profesor u zagrebačkoj IV. gimnaziji, Aleksandar Mona Macko Puhek, kao i prema rezultatima ankete provedene na srednja.hr, čini se da je uobičajena.