Pretraga

Dodatak na plaću za poslijediplomski, magisterij i doktorat: Evo tko po novom može ostvariti pravo

A- A+

Prema starom temeljnom kolektivnom ugovoru, zaposlenici javnih službi, što uključuje i one u školama i na fakultetima, imali su pravo na dodatak na osnovnu plaću ako imaju završen poslijediplomski specijalistički studij, magisterij i doktorat znanosti. I to neovisno o tome je li ta razina u funkciji radnog mjesta ili nije. U novom temeljnom kolektivnom ugovoru koji je zaključen s početkom ožujka 2024. došlo je do izmjene tog stavka, sve kao posljedica izmjene Zakona o plaćama.

diploma Foto: srednja.hr

Plaću zaposlenika u javnim službama čini umnožak koeficijenta složenosti posla pojedinog radnog mjesta i osnovice plaće. Koeficijent za svako radno mjesto, bilo je o tome puno riječi ovih dana, propisuje Vlada jednostranom Uredbom. Osnovica plaće u javnim službama se utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi. Kada se bruto osnovica plaće pomnoži s pripadajućim koeficijentom radnog mjesta zaposlenika, dobiva se osnovna plaća.

To, dakako, nije puni iznos plaće nekog radnika u javnoj službi, što uključuje i one u školstvu. Na spomenutu osnovnu plaću obračunavaju se i razni dodaci na plaću propisani temeljnim ili granskim kolektivnim ugovorima. Jedan od dodataka koje propisuje Zakon o plaćama i temeljni kolektivni ugovor je i onaj za završen studij na poslijediplomskoj razini.

Promjena pravila oko ostvarivanja prava na dodatak za više razine studija

Tako je starim temeljnim kolektivnim ugovorom iz 2022. godine bilo propisano da će se osnovna plaća zaposlenika uvećati za pet posto ako zaposlenik ima završen poslijediplomski specijalistički studij. Osnovna plaća raste za osam posto ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno za 15 posto ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti. I to, prema starom ugovoru, neovisno o tome je li neka od tih triju studijskih razina u funkciji radnog mjesta ili nije.

No, potonje pravilo promijenjeno je u novom temeljnom kolektivnom ugovoru koji su sindikati i Vlada zaključili 1. ožujka 2024. godine. U novom ugovoru postoci dodataka za poslijediplomski specijalistički studij, magisterij i doktorat ostaju isti. I zaposlenici ga dobivaju i ako ako ta razina nije uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta, ali, po novom, samo ako se odnosi na područje kojim se zaposlenik bavi u okviru poslova svog radnog mjesta.

Dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž. Pravilo oko dodatka za više razine studija izmijenjeno je u temeljnom kolektivnom ugovoru jer je došlo do promjene tog stavka u Zakonu o plaćama u državnoj i javnoj službi, koji je stupio na snagu s početkom 2024.

Izdvojeni članak
obračun plaće s papirima i kalkulatorom

Što je koeficijent, što osnovica plaće, a što osnovna plaća javnih službenika?

Onima koji su do siječnja 2024. imali pravo na dodatak on se neće uklanjati

Zato i postoji iznimka od poviše navedenog pravila. Naime, zatečeni zaposlenici koji su već ranije stekli pravo na dodatak za završen poslijediplomski studij, magisterij ili doktorski studij, zadržavaju to pravo prema prijašnjim pravilima. Dakle i ako ta razina nije uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta i ako se ne odnosi na područje kojim se bave na radnom mjestu.

Dodatak zatečeni zaposlenici zadržavaju do prestanka radnog odnosa u javnim službama ili ako sklope ugovor o radu za radno mjesto za koje je uvjet završen studij na poslijediplomskoj razini. Treba naglasiti i da, prema Zakonu o plaćama, odluku o pravu zaposlenika u javnim službama na dodatak za poslijediplomski studij donosi čelnik javne službe ili ovlaštena osoba. Odluka, stoji u Zakonu, mora biti obrazložena.