Pretraga

Ovo je uredba o koeficijentima koju je izglasala Vlada i koeficijenti u školama i na fakultetima

A- A+

Nakon što je na snagu od siječnja 2024. stupio novi Zakon o plaćama, Vlada je donijela i novu Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Uredba o koeficijentima se odnosi i na zaposlenike u školama i na fakultetima. Koeficijent je važan jer ulazi u formulu za izračun plaće, a najviše je bure izazvao koeficijent učitelja, koji će po novom iznositi 2,01.

euro, kalkulator

Foto: srednja.hr

S 1. ožujka 2024. na snagu stupa nova Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, odnosno skraćeno – uredba o koeficijentima. Pojednostavljeno rečeno, koeficijent je brojka koja pripada pojedinom radnom mjestu i ulazi u formulu za izračun plaće u javnoj službi. O osnovnim pojmovima u plaćama u javnom sektoru više možete čitati ovdje.

Koeficijenti nastavnika i ostalih radnih mjesta

Učitelj, nastavnik i odgajatelj, skupine o kojima je bilo najviše govora u sektoru školstva u procesu donošenja uredbe, imat će koeficijent 2,01. Ono što je široj javnosti možda manje poznato jest da učitelji mogu napredovati u viša zvanja – nakon pet godina u zvanje mentora, nakon deset u zvanje savjetnika i nakon 15 u zvanje izvrsnog savjetnika. Time raste i njihov koeficijent – uredba o koeficijentima kaže da je on za mentore 2,17, za savjetnike 2,38, a za izvrsne savjetnike 2,62. Koeficijente za ostala radna mjesta u školi pogledajte u tablici ispod.

koeficijenti nastavnika i ostalih zaposlenika škola

Koeficijenti nastavnika i ostalih zaposlenika škola

Koeficijenti ravnatelja

Koeficijenti ravnatelja škola ovise o broju učenika u školi. Ravnatelj 1 u uredbi označava ravnatelja osnovne škole s 851 i više učenika, srednje škole s učeničkim domom i srednje škole sa 601 i više učenika. Taj ravnatelj, ako nije napredovao, ima koeficijent 3,00. Ravnatelj 2 označava ravnatelja osnovne škole od 251 do 850 učenika, srednje škole od 301 do 600 učenika, srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika, učeničkog doma s 231 i više učenika, ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika, osnovne škole s 401 i više učenika sa završenim prijediplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima. Ravnatelj 2 ima koeficijent 2,80.

Ravnatelj 3 označava ravnatelja osnovne škole do 250 učenika, srednje škole do 300 učenika, učeničkog doma od 151 do 230 učenika, učeničkog doma do 150 učenika, ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika, ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika, osnovne škole do 400 učenika sa završenim prijediplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima. Ovaj ravnatelj ima najniži koeficijent, 2,60.

I ravnatelji mogu napredovati u ista zvanja kao i nastavnici – mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. Prema tome, najviši koeficijent ima ravnatelj 1 koji je napredovao u zvanje izvrsnog savjetnika, a iznosi 3,99.

Koeficijenti ravnatelja škola

Koeficijenti ravnatelja škola

Koeficijenti na fakultetima

Prema uredbi iz 2024. rektori sveučilišta imaju najviši koeficijent u sustavu visokog obrazovanja, 6,80, a prorektori 6,42. Koeficijent dekana ovisi o broju zaposlenih, a kreće se od 4,45 do 5,50.

Koeficijent redovitih profesora u trajnom izboru je 4,35, koeficijent redovitih profesora 3,80, koeficijent izvanrednih profesora iznosi 3,35, a koeficijent docenata je 2,90. Koeficijent asistenata i predavača na fakultetima isti je kao i koeficijent nastavnika u školama, a iznosi 2,01. Koeficijente za ostala radna mjesta na fakultetima pogledajte u tablici ispod.

Koeficijenti na fakultetima

Koeficijenti na fakultetima

Čitavu uredbu o koeficijentima iz 2024. za sve zaposlenike javnih službi nakon donošenja Zakona o plaćama možete vidjeti u nastavku. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.