Pretraga

Provjerite jesu li vaši nastavnici među 697 najizvrsnijih u Hrvatskoj

A- A+

Profesor mentor, kao i profesor savjetnik posebno je zvanje koje stječu najizvrsniji u struci. Radi se o onima koji svojom stručnošću, ljudskim, pedagoškim i metodičkim odlikama postižu uzorne rezultate u nastavnom i izvannastavnom radu te pridonose unapređivanju procesa poučavanja. Glavna pogodnost koju nastavnik stječe ovim zvanjem jest povećanje plaće. Primjera radi, pred dvije godine promoviranim je mentorima i savjetnicima plaća porasla za 13 odnosno 20 posto! Istražili smo koji je uvjet za stjecanje ovog zvanja, a donosimo vam i popis svih obrazovnih djelatnika koji će ovih dana biti promovirani.

Osim profesora, u zvanje mentora i savjetnika mogu napredovati i ostali odgojno-obrazovni djelatnici: učitelji, odgojitelji, stručni suradnici i stručni učitelji, a ovih će se dana održati promocija za 697 odgojno-obrazovnih radnika koji su stekli ova zvanja. Glavna pogodnost za njih je, da će, osim titule, prema Uredbi Vlade dobivati i višu plaću.

Iz tog smo razloga odlučili istražiti što je prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu potrebno da bi se ovo zvanje steklo, a donosimo vam i popis svih obrazovnih djelatnika koji će ove godine biti promovirani kako biste provjerili je li netko od vaših profesora nagrađen za svoju izvrsnost.

Izdvojeni članak

Naj profesorica iz Đakova zaslužila je od učenika putovanje u Tursku

Nastavnike ocjenjuje ravnatelj i stručni nadzornik Ministarstva

Kako bi nastavnik napredovao u zvanje mentora, u njegovu se radu ukupno vrednuju tri elementa: uspješnost u radu s učenicima, izvannastavni stručni rad te stručno usavršavanje.

Sama uspješnost u radu s učenicima vrednuje se kroz nekoliko elemenata kao što je metodička kreativnost u poučavanju, korištenje suvremenih oblika i metoda rada te promicanje ljudskih prava. Nastavnik koji ima kao cilj steći zvanje mentora mora imati zapažene rezultate u odgojnom radu s učenicima kao i zapažene obrazovne rezultate učenika. Bitno je i da nastavnik surađuje dobro sa svojim kolegama, kao i predstavnicima društvenog okružja škole.

Ocjenu rada učitelja daj ravnatelj škole uz suglasnost nastavničkog vijeća te nadzornik Ministarstva obrazovanja na osnovu neposrednog uvida u rad.

Izvannastavnim stručnim radom nastavnik može ‘zaraditi’ između jedan i šest bodova. Primjera radi, jedan bod dobiva se za održavanje oglednog nastavnog sata za stručni skup, pripremanje tematske izložbe za javnost te pripremanje natjecanja na razini škole. Dva se boda dobiva za mentorstvo pripravniku do stručnog ispita ili objavljivanje članka u stručnom časopisu. Po tri ili četiri boda dobivaju nastavnici koji su bili mentori učenicima koji su ostvarili jedno od prava tri mjesta na državnom, odnosno međunarodnom natjecanju. Sa šest se bodova nagrađuju nastavnici koji su autori udžbenika ili koji su objavili istraživački rad iz struke.

Izdvojeni članak

[Naj profesor] Branislav Boričić sve je samo ne obični predavač s beogradske Ekonomije

U zvanje mentora i savjetnika nastavnici se biraju na pet godina

Posljednji elemenat koji se vrednuje jest stručno usavršavanje nastavnika. Tako bi nastavnik trebao sudjelovati na usavršavanju pod ustrojstvom MZOS-a ili onom kojega provode stručne ustanove i udruge.

Nakon što se sagledaju svi ovi elementi, u zvanje mentora može napredovati profesor koji ima najmanje šest godina radnog iskustva, koji je vrlo uspješan ili izvrstan u radu s učenicima, koji je ukupno postigao najmanje sedam bodova iz izvannastavnog stručnog rada i koji se redovito stručno usavršavao.

Kako bi nastvanik dobio zvanje savjetnika, mora imati najmanje 11 godina iskustva, biti izvrstan u radu s učenicima te postići najmanje 15 bodova iz izvannastavnog stručnog rada. Zvanje mentora mogu steći i nastavnici koji obnašaju dužnost ravnatelja, a njihov rad vrednuju isključivo stručno pedagoški nadzornici MZOS-a.

Učitelji i nastavnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu biti ponovno izabrani u isto zvanje.

Sada kada smo vam detaljno objasnili što je sve potrebno da bi se ovo zvanje steklo, u dokumentima u nastavku provjerite jesu li se neki vaši profesori, zasluženo ili ne, našli na popisu novoimenovanih mentora i savjetnika.

Popis Odgojno Obrazovnih Radnika Za Zvanje Mentora Savjetnika (1/2) by srednja.hr on Scribd

Popis Odgojno Obrazovnih Radnika Za Zvanje Mentora Savjetnika (2/2) by srednja.hr on Scribd