Pretraga

Sad je i napismeno: Ukidaju se anonimne prijave, objavljen prijedlog zakona

A- A+

U javnu raspravu konačno je pušten prijedlog zakona kojim će se ukinuti anonimne prijave. Tko želi prijaviti nastavnika, u buduće će morati ostaviti ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt.

ilustracija: Clint Patterson/Unsplash

– Predmetnim izmjenama će se precizirati da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Time se želi naglasiti potreba da se podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji treba identificirati svojim podacima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona. Također, jasnom će se samostalnom odredbom utvrditi rok u kojem je inspekcija dužna odgovoriti na podnesak, stoji u obrazloženju dugo iščekivanih promjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji.

Da je ministar dr. sc. Radovan Fuchs odlučio stati na kraj anonimnim prijavama i tako ispuniti dugogodišnji zahtjev  nastavnika, više i nije vijest. Međutim, te izmjene sada su javno objavljene u okviru prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prosvjetnoj inspekciji, koji se napokon našao u javnoj raspravi.

‘Ili daj podatke ili nema prijave’

– Trenutne zakonske odredbe vezane uz obvezu čuvanja zakonom ili drugim propisom utvrđene tajne u inspekcijskom postupku nisu razrađene, a postupanje s podacima iz nadzora regulirano je zajedno s podacima o identitetu podnositelja podneska, što nema istu pravnu podlogu.  Predmetnim izmjenama će se jasnije utvrditi obveza čuvanja inspekcijske odnosno druge službene tajne i propisati kako se u tom smislu postupa s dokumentacijom i podacima u vezi s inspekcijskom postupkom te precizirati postupanje s podacima o podnositelju podneska. Time će se postići pravna utemeljenost postupanja s podacima iz inspekcijskog nadzora te utvrditi prava i interesi podnositelja podneska, stoji u pojašnjenju zakona.

A mijenja se nekoliko stvari. Prijavitelji će morati ostaviti ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Inspekcija od dana prijave ima trideset dana da obavijesti prijavitelja je li postupak pokrenut ili ne, a ako ne, prijavitelj ima osam dana za žalbu.

Podaci ipak ostaju tajni

Nastavnici ipak neće saznati identet prijavitelja, jer su ga inspektori dužni čuvati kao tajnu. No podnositelj im to može dopusti radi zaštite svojih prava i pravnih interesa.

– Prosvjetna inspekcija dužna je kao inspekcijsku tajnu čuvati dokumentaciju i druge podatke i činjenice u vezi s inspekcijskim postupkom te postupati s istima sukladno zakonu i drugom propisu, stoji u prijedlogu zakona.

Javna rasprava je otvorena do 31. prosinca 2020. kroz sustav e- Savjetovanja.