Pretraga

[Brucoš 101] Studentske stipendije: Evo od koga ih sve možete dobiti i kako se na njih možete prijaviti

Osim stipendije od države za studij u STEM području ili temeljem socio-ekonomske situacije, kao studenti stipendije možete dobiti i od grada u kojemu živite ili od općine ako živite u selu. Naravno, ne nude svi stipendije, to ovisi o njihovoj dobroj volji, ali važno je napomenuti kako ne smijete primati dvije stipendije iz javnih izvora istovremeno. U ovom tekstu pronaći ćete sve što trebate znati o stipendijama kada postanete student.

Foto: srednja.hr

Bilo da je to stipendija koju dodjeljuje država, vaš grad ili općina, imate pravo kao redovan student prijaviti se za dodjelu stipendije ako zadovoljavate uvjete prema kojima se stipendije dodjeljuju. U ovom tekstu objasnit ćemo koje sve vrste stipendija postoje te što vam je potrebno za svaku od njih.

Dokumentaciju koji morate podnositi za bilo koju stipendiju se razlikuje, ali postoje neke ključne stvari: popunjen obrazac za prijavu za stipendiju, osobna iskaznica, broj računa kojeg morate otvoriti u banci kako bi vam novac mogao biti isplaćen (u nekim slučajevima to može biti i račun roditelja, ali bolje je da odete u banku i napravite vlastiti račun kako bi se naučili ‘baratati’ karticama i novcem, a kako to možete napraviti pogledajte ovdje) i potvrda koju dobivate od faksa o upisu akademske godine.

Ovaj tekst dio je projekta Brucoš 101 kojeg provodi portal srednja.hr u suradnji partnerima Edward Bernays University CollegeomZagrebačkom školom ekonomije i managementa te Privrednom bankom Zagreb. Brucoš 101 će vas uputiti u sve – od toga kako riješiti prve ispite na faksu pa do toga kako upoznati nove ljude na faksu. Projekt je započeo konferencijom koju u cijelosti možete pogledati na našem YouTube kanalu.

Stipendije koje dodjeljuje država

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje dvije vrste državnih stipendija za redovite studente visokih učilišta, državne stipendije studentima u STEM područjima znanosti državne stipendije studentima na temelju socio-ekonomskoga statusa.

STEM stipendije

Država dodjeljuje STEM stipendije na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u kojem se propisuje način dokazivanja uvjeta te sadrži popis STEM nastavničkih studijskih programa. Javni poziv raspisuje ministar do 25. listopada za tekuću akademsku godinu koji se objavljuje na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Studenti se prijavljuju preko mrežne aplikacije stemstipendije.mzo.hr, a stipendije se isplaćuju tijekom devet mjeseci i to u iznosu od 600 eura ( 4.520 kuna) za STEM nastavničke studijske programe i 300 eura (2.260 kuna) za ostale STEM studijske programe.

Državne stipendije za studente nižeg socio-ekonomskog statusa

Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:


D-1 kategorija – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

E kategorija – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa (prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne smiju prelaziti 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom).

P kategorija – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.


Aktualni natječaj za pojedinu akademsku godinu raspisuje se do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca na internetskoj stranici Državne stipendije. Iznos stipendije je 200 eura (1.506), a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.

Stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Osim navedene tri vrste stipendija, država dodjeljuje i stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Stipendije se dodjeljuju za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija; za studente viših godina preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija; za studente prve godine diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija; za studente viših godina diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija i za studente poslijediplomskih studija.

Iznos državne stipendije za studente romske nacionalne manjine koji redovito upisuju višu godinu studija (bez zaostajanja/ponavljanja) je 2.700 kuna (oko 360 eura) mjesečno. Iznos državne stipendije za studente romske nacionalne manjine koji ne upisuju višu godinu, odnosno imaju zaostajanje/ponavljanje godine studija je 2.200 kuna  (29o eura) mjesečno. Državne stipendije se isplaćuju u deset mjesečnih rata. Za sve ostale detalje, uključujući i detalje prijave za ovu vrstu stipendije možete pronaći ovdje.

Dodjela stipendija prema kriteriju izvrsnosti

Studenti koji su ostvarili izniman uspjeh tijekom studija mogu ostvariti pravo na stipendiju prema kriteriju izvrsnosti. Takve stipendije najčešće dodjeljuju gradovi, tako primjerice grad Zagreb svake godine dodjeljuje stipendije za najbolje studente u iznosi od 3.800 kuna mjesečno tijekom 10 mjeseci. Broj stipendija za Zagreb je ograničen pa je tako za ovu akademsku godinu stipendije dobilo 116 studenata koji su imali prosjek ocjena najmanje 4,0 i da nisu pauzirali ili zamrzavali prethodnu akademsku godinu.

Stipendiju mogu dobiti i brucoši. Njima se onda gleda prosjek zadnje dvije godine u srednjoj školi te izvannastavna i izvanškolska postignuća u jednom od nastavnih predmeta u području znanosti, umjetnosti ili sporta. Ovdje valja napomenuti da grad Zagreb u natječaju navodi da oni studenti koji će primati ovu stipendiju nakon završetka školovanja biti obvezni zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba ili, uz suglasnost davatelja stipendije, na području Hrvatske najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

U dokumentu niže nalazi se primjer natječaja za stipendiju Grada Zagreba 2022./2023. Ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.


No, ovakve stipendije razlikuju se od grada do grada, tako da prije prijave morate detaljno proučiti natječaj koji će se nalaziti na službenim stranicama.

Izdvojeni članak

[Brucoš 101] Korištenje javnog prijevoza u drugom gradu ne mora biti muka, evo što sve trebate znati

Dodjela stipendija prema socijalnom kriteriju

Ako se prijavljujete za stipendiju koja se dodjeljuje prema socijalnom kriteriju, koju smo već spominjali pod Državnim stipendijama, vjerojatno će vas tražiti neke dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta poput rješenja o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku zajamčene minimalne naknade, sudska rješenja o razvodu, izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, smrtni listovi za roditelja – staratelja, rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj ili staratelj, rješenje o invaliditetu kandidata ili roditelja/staratelja, potvrda ili iskaznica kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja/staratelja izdana od nadležnog Ureda za obranu, i drugo, a sve to prilažu kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju. Ovakvu vrstu stipendije mogu, osim države, dodjeljivati i županije, gradovi i općine.

Stipendija koju dodjeljuje županija

Županija isto tako može dodjeljivati stipendiju na temelju izvrsnosti i prema socijalnom kriteriju. Kao primjer vam se ispod ovog paragrafa nalazi dokument natječaja za stipendiju Zagrebačke županije u kojemu možete vidjeti koji se kriteriji moraju poštivati koji, pak, ovise od županije do županije. Iz dokumenta natječaja Zagrebačke županije vidljivo je kako je za studente mjesečni iznos stipendije 1.200 kuna i isplaćuje se tijekom cijele godine, odnosno 12 mjeseci.

U dokumentu niže nalazi se primjer natječaja za stipendiju za redovne studente Zagrebačke županije 2022./2023. Ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.

Stipendija koju dodjeljuje grad ili općina

Ako ne ispunjavate neke od uvjeta za državnu stipendiju, svakako početkom akademske godine provjerite stranice svojih gradova i općina jer i oni dodjeljuju stipendije studentima. Vjerojatno će biti u nešto manjem iznosu nego državne, ali bolje išta nego ništa. Na njihovim službenim stranicama moći ćete vidjeti kako se možete prijaviti te koji su kriteriji za prijavu i oni se razlikuju od grada do grada i od općine do općine.

Primjerice, za stipendiju za koju sam se ja prijavljivala morala sad zadovoljiti sljedeće kriterije: biti redoviti student s prebivalištem na području općine najmanje pet godina, nisam smjela imati više od 26 godina, morala sam ostvariti minimalno 50 ECTS bodova po akademskoj godini ili ako sam tek upisala fakultet onda se u obzir uzimala moja svjedodžba o srednjoškolskom obrazovanju. Ako sam htjela primati stipendiju nisam smjela biti apsolvent te mi prosječni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 120 posto neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske, što je po računici (3.800,00 x 1,20 = 4.560,00 kn) iznos koji ne smije prelaziti po članu kućanstva mjesečno. Upravo za te podatke potrebno je da roditelji izvade potrebnu dokumentaciju iz Porezne za posljednje tri plaće.

U dokumentu niže nalazi se primjer natječaja za stipendiju za redovne studente općine Gradec 2022./2023. Ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.

Također valja napomenuti da vam grad ili općina mogu oduzeti stipendiju ako vam je pao prosjek ocjena na fakultetu, odnosno ako imate lošiji prosjek nego onda kada ste se prvi put prijavili za stipendiju. Morat ćete ponovno podnositi svu dokumentaciju i moguće je da ne zadovoljite uvjete za stipendiju, odnosno da se popuni ograničeni broj stipendija jer je netko drugi imao bolje ocjene od vas i vi jednostavno ne dospijete na listu zbog lošijeg prosjeka. Kako bi to kontrolirali, neke gradovi ili općine traže od vas da im na početku svake akademske godine pošaljete ispis ocjena s fakulteta.

Izdvojeni članak

[Brucoš 101] Što sve trebate znati o financijama jednom kad odete na faks: Vrijeme je za odrastanje

Ne smijete primati dvije javno financirane stipendije odjednom

Izuzetno je važno napomenuti kako ne smijete primati dvije stipendije iz javnih izvora odjednom, makar one bile različite, odnosno ako je jedna od grada, a druga od države. Prilikom prijave za stipendije svaki puta će vas tražiti da potpišete dokument u kojemu jamčite da ne primate niti jednu drugu stipendiju osim te. U protivnom, ako pak odlučite lagati i primati recimo državnu i općinsku stipendiju, platit ćete kaznu ili vratiti iznos koji vam je do sada isplaćen.

Novce od stipendije ne dobivate odjednom niti za cijelu godinu

Ovo ponovno ovisi o načinu isplate od strane županije, grada ili općine, a ponekad čak i državne stipendije znaju ‘kasniti’ s isplatom. Stipendiju možete dobivati svaki mjesec ili ju možete dobiti u cijelosti tek kada vam akademska godina završi. Također valja napomenuti da vam stipendija često nije plaćena za cijelu godinu nego za onoliko koliko vam traje akademska godina, dakle za 10 mjeseci. No, kako možemo vidjeti na primjeru natječaja Zagrebačke županije, može se dogoditi da davatelj stipendija odluči isplaćivati stipendiju tijekom cijele godine, odnosno svih 12 mjeseci.

Novac smijete trošiti na što god želite

Bilo da je ćete s tim novcima platiti mjesečnu kartu za prijevoz ili za sobu u studentskom domu, novac kojega ste dobili smijete potrošiti kako želite, nije nužno da on bude potrošen isključivo na ‘studentske potrebe’.

Izdvojeni članak
brucoš 101

[Brucoš 101] Stvari koje moraš iskusiti dok studiraš jer će poslije biti kasno za njih

Dodjela stipendija ide prema mjestu prebivališta, a ne prema mjestu studiranja

Prijavljujete za stipendije prema mjestu prebivališta, znači ondje gdje živite, a ne ondje gdje studirate. Primjerice, živite u okolici Zagreba, ali studirate u Zagrebu – možete se prijaviti na natječaj za stipendiju svojeg grada ili općine, ali ne možete se prijaviti za stipendiju grada Zagreba.

Stipendije možete dobiti i od Sveučilišta, iz inozemstva, zaklada…

Osim od države, županija, gradova i općina, stipendije možete ‘zaraditi’ na razne druge načine. Recimo, ako sudjelujete na nekom projektu na svom faksu, nagrada za najbolje projekte može biti neka vrsta stipendije. Ako vas zanima studij u inozemstvu, svakako pogledajte koje sve stipendije nude inozemna sveučilišta koja često pokrivaju sve troškove studija.

U letiri grada u Hrvatskoj, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku sveučilišta svake godine dodjeljuju stipendije, a kako izgleda ovogodišnji natječaj Sveučilišta u Zagrebu možete pogledati u dokumentu niže.

U dokumentu niže nalazi se primjer natječaja za redovne studente za stipendiju Sveučilišta u Zagrebu 2021./2022. Ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [254.89 KB]

Za sve pojmove iz ovoga teksta koji vam nisu jasni ili ih ne znate, bacite pogled na našu brucošku abecedu.


Projekt Brucoš 101 provodi portal srednja.hr. Partneri projekta su Edward Bernays University CollegeZagrebačka škola ekonomije i managementa te Privredna banka Zagreb. Ako želite redovno primati specijalizirane vijesti iz svijeta obrazovanja s portala srednja.hr, pretplatite se na naš newsletter ispunjavanjem obrasca dostupnog ovdje. U sklopu projekta ćemo objaviti i opsežne vodiče za brucoše, a do tada pogledajte video konferencije Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju.