Pretraga

Antiplagijat softver: Nema više prepisivanja seminara i diplomskih radova

A- A+

Riječko Sveučilište usavršava sustav koji će dati

neograničenu mogućnost provjera broja radova po

pojedinom studentu, tako da se seminarski, završni,

diplomski te doktorski radovi od ove jesenki na toj

instituciji više neće moći plagirati.

Javna je tajna da se pisanje seminarski, završnih, pa

čak i diplomskih radova dobro naplaćuje, zbog čega

mnogi nude takav posao obaviti umjesto studenata,

koji na taj način dolaze do bodova i diplome. Pisanje

takvih radova mnogima je naporno, zbog čega je velik

dio njih plagiran. Upravo takvom akademskom

nepoštenju na Sveučilištu u Rijeci su odlučili stati

na kraj, stoga ovih dana testiraju sustav kojim će

se provjeravati autentičnost seminarskih, završnih,

diplomskih i ostalih radova.

Antiplagijat softver kontrolirat će studentske radove

Riječko Sveučilište tako je prva obrazovna

institucija u Hrvatskoj koja će uvesti antiplagijat

softver kojim će kontrolirati studentske radove, piše

Novi list.

Plagiranje nije samo problem riječkih studenata, već

su tome skloni i ostali studenti Europe, tvrdi

prorektor za informatizaiju Sveučilišta u Rijeci

Zlatan Car te navodi kako iskustva svjetskih

sveučilišta koja se služe antiplagijat softverom

pokazuju kako se uvođenjem takvog sustava kvaliteta

studentskih radova povećava za 40 posto.

– Velik broj studentskih radova se plagira ili pak

sliči plagijatstvu. Po tom pitanju imamo dosta

primjedbi, a trenutno provjeravamo jedan od sustava.

U provjeri sudjeluju sve sastavnice Sveučilišta i

ukoliko sustav bude zadovoljio, s implementacijom

ćemo krenuti u rujnu, najavio je Car.

Nema više kopiranja radova

Studenti će svoje radove provjeravati preko sustava

za e-učenje Sveučilišta u Rijeci MudRi kroz koji će

softver automatski provjeravati rad. Kako je rekao

prorektor, takva provjera može trajati desetak

minuta, ali i dva do tri sata. Nakon završetka

provjere student će dobiti informaciju nalikuje li i

u kolikoj mjeri njegov rad nekom već postojećem.

Antiplagijat softver pretražuje nekoliko baza, među

kojima su baza za znanstveni rad, kao i 30 milijuna

internetskih stranica. Budući da riječko Sveučilište

istovremeno radi i na izradi sveučilišnog

repozitorija, u budućnosti će i on biti integriran u

sustav.

– To znači da će svi radovi Sveučilišta ući u

provjeru i više se neće moći dogoditi da student

kopira rad nekog profesora. Pored toga što student

preko MudRi-ja može sam provjeriti svoj rad, postoji

i mogućnost da ga u elektroničkom obliku pošalje

profesoru te da ga on sam provjeri, objasnio je Car.

Izdvojeni članak

Za plagijatore i prepisivače na fakultetima nema točno određenih sankcija

Sustav će Sveučilište godišnje stajati 12 tisuća dolara

Svake godine bi se, procjenjuju na riječkom

Sveučilištu, provjeravalo od pet do sedam tisuća

završnih i diplomksih radova, a ukoliko u sustav

uključe i seminare, radit će se o mnogo većoj brojci.

Ovakva mogućnost provjera radova po studentu samo će

Sveučilišta stajati 12 tisuća dolara godišnje.

– Riječ je o daleko isplativijem sustavu u odnosu na

to da smo išli na opciju da svaki fakultet ima

vlastiti sustav. U tom bi slučaju svaki fakultet

godišnje morao izdvajati četiri i pol tisuće dolara i

imao bi pravo samo jedno do dva korištenja po

studentu. Svaka daljnja provjera rada dodatno bi se

naplaćivala. Intencija nam je sve alate koji daju

dodatnu vrijednost integrirati na razini Sveučilišta,

kazao je prorektor.