Pretraga

Prodaju seminarske radove budućim medicinskim sestrama i prave se da djeluju pri faksevima: ‘Poduzet ćemo pravne radnje’

A- A+

Tema kupoprodaje akademskih i srednjoškolskih radova u Hrvatskoj jedna je od onih koje su, na žalost, uvijek aktualne. Kod nas je to uistinu posao koji cvjeta. O njoj smo ispisali retke i retke na portalu, a posebnu pozornost nedavno nam je privukla osoba koja prodaje radove budućim medicinskim sestrama i srednjoškolcima koji se obrazuju u zdravstvenim zanimanjima. Čini to putem Facebook stranice ‘Medicinski seminari HR’, a specifična je po tome što se predstavlja da na neki način surađuje s fakultetima. Oni koje smo kontaktirali nisu znali za postojanje ove stranice, a neki najavljuju pravne korake po tom pitanju.

Foto: Unsplash, Facebook

Zamislite da završite u bolnici i o vama se brine medicinska sestra koja je kupila diplomu, na studiju kupovala ispite ili, jednako grozno – seminarske ili bilo koje druge akademske radove. Kupoprodaja radova u Hrvatskoj je itekako biznis koji cvjeta, a spomenuti scenarij nije nimalo nerealan, posebice zato što postoje osobe koje pišu radove specifično za zdravstvene struke. I to ne samo umjesto studenata sestrinstva, nego i za sve zdravstvene srednjoškolske struke.

Garantiraju diskreciju, prodaju šalice, a imaju i nagradne igre

Takva osoba stoji i iza Facebook stranice ‘Medicinski seminari HR’ u čijem opisu stoji kako izrađuje seminarske i završne radove za sve škole i studij sestrinstva. Rade i prezentacije te lektoriraju radove i izrađuju obrasce iz procesa zdravstvene njege.

– Garantiram najbolju kvalitetu, originalnost, poštivanje roka izrade te 100 % diskreciju, piše osoba koja stoji iza ove stranice, očito itekako svjesna da studenti koji iskoriste ovu uslugu na pojedinim fakultetima mogu biti vrlo strogo sankcionirani – izbacivanjem s fakulteta.

Cijena usluge, navodi se dalje, ovisi o broju stranica i zahtjevnosti rada te vremenskom roku za izradu. Ali, trgovačkim rječnikom – to nije sve. Imaju, kažu, i svoj MedShop pa prodaju i medicinske bedževe, šalice, ogrlice, privjeske i penkala.

– Odličan rođendanski poklon za iznenaditi Vašu kolegicu ili kolegu, navode, a može se primijetiti i da provode nagradne igre pa dijele satove, nakit, pa čak i – kuglice za božićna drvca. Na Facebook stranici imaju i poveznicu na svoju web stranicu, no nakon otvaranja javlja se ‘Greška 404’.

Izdvojeni članak

Tvrtke koje pišu diplomske radove su u sivoj zoni, teško je dokazati da rade nešto ilegalno

‘Poduzet ćemo sve pravne radnje da zaštitimo ugled našeg Sveučilišta’

Ovo, dakako, nije jedini pružatelj usluge prodaje akademskih i radova za učenike koji ‘operira’ putem Facebooka – ovakvih je u Hrvatskoj mnoštvo. No, ono što ga razlikuje od većine to je što se pravi da na neki način surađuje s fakultetima, sveučilištima i veleučilištima, odnosno na Facebooku označuje kao da djeluje na lokaciji tog fakulteta, čime si povećava doseg stranice.

Među njima je i Sveučilište Sjever, koje izvodi studij sestrinstva. Iz službe za odnose s javnošću kažu na naš upit odgovaraju kako prvi puta vide stranicu ‘Medicinski seminari HR’ i da nisu imali saznanja da ona postoji.

– Koliko vidimo, oni se ne predstavljaju da surađuju s nama nego kao lokaciju navode Sveučilište Sjever, što je nedopustivo te smo ih odmah kontaktirali da to uklone, a ako to ne naprave, poduzet ćemo sve pravne radnje da zaštitimo ugled našeg Sveučilišta koje nema nikakve veze s predmetnom stranicom. Nažalost, na društvenim mrežama svatko može prema želi staviti lokaciju na kojoj se nalazi bez da itko to provjerava i da vlasnik lokacije ima o tome saznanja, kažu sa Sveučilišta Sjever.

Provjera autentičnosti rada studenata, odgovaraju dalje na naš upit, definirana je pravilnikom ustanove.

– Seminarski, završni, odnosno diplomski rad isključivo su autorsko djelo studenta te student odgovara za istinitost, izvornost i ispravnost teksta rada. U radu se ne smiju koristiti dijelovi tuđih radova (knjiga, članaka, doktorskih disertacija, magistarskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navođenja izvora i autora navedenih radova. Svi dijelovi tuđih radova moraju biti pravilno navedeni i citirani. Dijelovi tuđih radova koji nisu pravilno citirani, smatraju se plagijatom, odnosno nezakonitim prisvajanjem tuđeg znanstvenog ili stručnoga rada. Izjava o autorstvu završnog, odnosno diplomskog rada prilaže se radu i čini njegov sastavni dio. S ciljem provođenja provjere autentičnosti studentskih radova i projektnih zadataka, student je obvezan prije konačne predaje, mentoru dostaviti rad i u elektroničkom obliku (PDF format). Mentor vrši provjeru rada kroz softver za provjeru autentičnosti PlagScan, odgovaraju nam sa Sveučilišta Sjever.

Izdvojeni članak

‘Genijalka’ kupuje rad i sad kmeči da je prevarena: ‘Ne zna se ‘ko je veći talog akademske zajednice’

Povezuju se bez dozvole

Konačno, ako prema mišljenju mentora, rad zadovoljava uvjete autentičnosti, mišljenje se izdaje kao pozitivno. U suprotnom mentor može rad vratiti studentu na doradu do ispunjenja uvjeta ili poduzeti druge pravne aktivnosti sukladno aktima Sveučilišta Sjever, ističu s tog Sveučilišta.

Jedan od poželjnijih studija sestrinstva u Hrvatskoj je onaj na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu (ZVU), koje je također ‘žrtva’ ovog prodavača.

– Zdravstveno veleučilište na nikakav način ne surađuje s predmetnom stranicom kao niti sa sličnim stranicama, rezolutan je dekan ZVU-a Krešimir Rotim.

U odgovoru koji potpisuje navodi i da na tom veleučilištu pridaju veliku pozornost akademskoj čestitosti studenata. Ističe i kako se studenti tijekom studiranja upoznaju s pravilima citiranja i referenciranja te štetnošću i neetičnošću plagiranja. Također, uveli su i izborni predmet ‘Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija’ koji mogu pohađati studenti svih preddiplomskih studija.

– Zdravstveno veleučilište nije bilo upoznato s navedenom stranicom. Korisnik je blokiran od strane administratora Facebook stranice Zdravstvenog veleučilišta. Na žalost opcije društvene mreže Facebook dozvoljavaju da se korisnik poveže s pojedinom lokacijom, pa tako i s lokacijom Zdravstveno veleučilište, bez odobrenja Veleučilišta, ističu sa ZVU-a.

Izdvojeni članak
laptop

Uhvatili smo još jednog bisera koji kupuje seminarski rad: Naveo je čak i literaturu koju treba koristiti

Faksevi za provjere uglavnom koriste PlagScan, ali…

I ondje se, u cilju provjere autentičnosti seminarskih ili završnih i drugih radova koristi softver PlagScan koji omogućuje neograničen broj provjera radova koje mogu izvršiti nastavnici, studenti te nenastavno osoblje.

– Autentičnost seminarskih radova provjeravaju studenti i nastavnici, a autentičnost završnih radova provjeravaju studenti i mentori. Sukladno postupku prijave završnog rada, prilikom prijave obrane završnog rada student predaje završnu verziju rada te prilaže ispis rezultata iz PlagScan-a. Plagiranje se sankcionira sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata, te se stegovni postupak provodi prema odredbama Pravilnika, zaključuju sa ZVU-a.

No, ovaj sustav, kao niti jedan drugi za provjeru autentičnosti radova i dalje ne može otkriti prevaranta koji je kupio rad koji nije plagijat. Dakle, oni koji kupe rad koji ispravno citira sve izvore, jedinstven je, nije tzv. ‘copy-paste’, ali je tuđih ruku djelo i dalje vrlo lako mogu proći neprimijećeno. A tvrtke koje ih prodaju u Hrvatskoj ne djeluju ilegalno, nego su u svojevrsnoj sivoj zoni, o čemu smo već dosta detaljno pisali.