Pretraga

Dobili nagradu faksa: Poznata imena najboljih studenata medicine u Zagrebu

A- A+

Medicinski fakultet u Zagrebu i ove je godine dodijelio dekanove nagrade u tri kategorije. Jedna od kategorija je i za uspjeh u studiju, čime su otkrivena i imena najboljih studenata na svakoj godini.

Medicinski fakultet/ foto: Ivan Klindić / www.ivanklindic.info

Proteklog ponedjeljka, a povodom obilježavanja 102. godišnjice rada našeg Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prigodno i svečano su dodijeljene dekanove nagrade najboljim studentima u protekloj akademskoj godini. Nagrade su dodijeljene u tri kategorije; osim za najbolji studentski znanstveni radi te za promociju i doprinos ugledu Fakulteta nagradu su dobili i najuspješniji studenti medicine u Zagrebu na svakoj od šest godina integriranog studija. To su na studiju medicine na hrvatskom jeziku:

I. godina:  Vinko Michael Dodig, Lea Jukić, Mirko Klarić, Mihovil Penavić, Lovro Pendić, Marko Sternak, Filip Stevanja, Zvonimir Marko Škugor, Hrvoje Vraneš.

Izdvojeni članak

Studentica zagrebačkog Medicinskog fakulteta postala svjetska prvakinja u karateu

II. godina: Marin Begović, Igor Bosanac, Martin Čemerin, Marija Ćosić, Marina Dasović, Anđela Deak, Michael Grzelja, Jan Kolić, Kristina Krstanović, Sven Lasta, Barbara Mikuc, Marko Orešković, Leon Palac, Luka Perajica, Josip Prnjak, Tea Rosandić, Mašan Sredanović, Domagoj Šarić, Monika Tokić, Dora Učkar.

III. godina: Filip Anton Božinović, Marija Grebenar, Stjepan Herceg, Bernarda Jakuš, Mihovil Joja, Tin Karakaš, Ana Kelečić, Diana Kovač, Drago Marijanović, Danijel Mikulić, Domagoj Šunde.

IV. godina: Franina Cikatić, Paula Colosetti, Barbara Goršeta, Sara Gregurić, Kristijan Harak, Lana Ivanišević, Ena Janči, Maja Kolar, Klara Kunštek, Lea Ledinščak, Lucija Maletić, Ivana Mihaljević, Filip Milošević, Lucija Pešorda, Jana Starić, Filip Žigman.

V. godina: Petra Bičak, Jana Ivančić, Barbara Iveković, Alisa Junaković, Tomislav Kottek, Lea Ledinsky, Klara Matek, Valentina Pongračić, Marta Popović, Robert Režan, Ivan Stanić, Josip Stojić, Lucija Šimunić.

VI. godina:  Nika Anić-Matić, Mateja Banović, Kristina Bastalić, Tomica Bratić, Stela Bukvić, Vinka Kugelman, Karla Lisica.

Dobitnici dekanove nagrade za uspjeh na studiju medicine na engleskom jeziku su:

Izdvojeni članak
Medicinski fakultet Zagreb

[Najteži kolegiji u Hrvatskoj] Na Medicinskom fakultetu ipak je najteža patologija, a ne anatomija

I. godina: Nitzan Elkin, Ron Moiguer

II. godina: Shany Avayou

III. godina: Barak Kesner

IV. godina: Hanna Pašić

V. godina: Ilona Arih

VI. godina: Žan Kovačič, Nika Puževski

Dobitnici dekanove nagrade za uspjeh na diplomskom studiju sestrinstva:

I. godina: Alen Breček, Hana Cindrić, Marta Dananić, Vesna Družinić, Danijel Mijatović, Iva Supan.

II. godina: Danica Horvat, Diana Levar, Vesna Liber, Maja Marinović, Ana Oreški, Mirjana Vurnek.

Nagradu dekana Medicinskog za najbolji znanstveni rad dobili su:

Andrija Miličević: „Metoda brzog brojanja neurona generiranjem mapa gustoće uporabom konvolucijskih neuronskih mreža“

Mentor: doc. dr. sc. Goran Sedmak, dr. med. – Zavod za neuroznanost

Lucija Pukec, Stella Mlinarić: „Povezanost stresne hiperglikemije, veličine i lokalizacije embolusa i PESI zbroja kod pacijenata s akutnom plućnom embolijom“

Mentor: dr. sc. Velimir Altabas, dr. med. – Katedra za internu medicinu, KBC „Sestre milosrdnice“

Zrinka Šakić, Armin Atić – studij na engleskom jeziku: „Who is crowding our Emergency department? Experience from the Croatian National Hospital“

Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med. – Katedra za internu medicinu, KBC Zagreb

Izdvojeni članak

Medicinski fakultet objavio vodič sa svim informacijama potrebnim brucošima

Paulo Zekan: „Nova prilagodba matematičkog modela farmakokinetike etanola u humanoj studiji“

Mentor: izv. prof. dr. sc. Alenka Boban Blagaić – Zavod za farmakologiju,

Lucija Zlopaša: „Utjecaj izbora empirijske antibiotske terapije za liječenje neutropenijske vrućice nakon alogenične transplantacije koštane srži na pojavu i stupanj bolesti presatka protiv primatelja“

Mentor: doc. dr. sc. Zinaida Perić, dr. med. – Katedra za internu medicinu, KBC Zagreb,

Nives Pap: „Utjecaj pratećih kožnih alergijskih bolesti na težinu respiratornih simptoma i intenzitet psihološkog stresa kod osoba s kroničnim rinopatijama i kroničnim rinosinuitisom“

Mentor: prof. dr. sc. Livije Kalogjera, dr. med. i prof. dr. sc. Liborija Lugović-Mihić, dr. med. – Katedra za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i Klinika za kožne i spolne bolesti, KBC „Sestre milosrdnice“,

Fran Stjepan Naranđa, Ivana Milošević: „Prediktori akutnih egzacerbacija kronične opstruktivne plućne bolesti-rezultati studije provedene u Klinici za plućne bolesti „Jordanovac““

Mentor: dr. sc. Andrea Vukić Dugac, dr. med. – Katedra za internu medicinu, KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac

Paula Pavlek, Lucija Skalicki – studij na engleskom jeziku: „Changes in the fatty acid composition and cholesterol content of erythrocytes in Croatian war veterans with post-traumatic stress disorder after supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids“

Mentor: prof. dr. sc. Ivančica Delaš – Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

Tijana Petek, Lucija Palatinuš: „Pretilost i poremećeni obrasci prehrane u oboljelih od šećerne bolesti tipa 2“

Mentor: dr. sc. Velimir Altabas, dr. med. – Katedra za internu medicinu, KBC „Sestre milosrdnice“

Tea Cindrić – studij na engleskom jeziku: „Predictors of adrenal crisis in patients with Addisonʼs disease“

Mentor: doc. dr. sc. Tina Dušek, dr. med. – Katedra za internu medicinu, KBC Zagreb

Fran Rašić: „Evaluacija učinkovitosti stereotaktičke tjelesne radioterapije kod pacijenata s lokalno  uznapredovalim karcinomom gušterače“

Mentor: prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med. – Katedra za kirurgiju, Klinika za tumore KBC „Sestre milosrdnice“

Deni Rkman – hrvatski studij, Eric Guhyun Nham – engleski studij: „Ishodi terapije nivolumabom u liječenju metastatskog karcinoma bubrega“

Mentor: izv. prof. dr. sc. Robert Likić, dr. med. ; komentor: prim. dr. sc. Marija Gamulin – Katedra za internu medicinu, KBC Zagreb

Dobitnici posebne dekanove nagrada za promociju i doprinos ugledu Fakulteta su sportašica Lucija Lesjak, studentica druge godine koja je ove godine osvojila naslov svjetske prvakinje u karateu te EMSA Zagreb, European Medical Students Association Zagreb