Pretraga

Doznajte koju razinu prava na x-ici možete koristiti i kome se žaliti ako vam je dodijeljeno manje novca

A- A+

Pravo na subvencioniranu prehranu regulirano je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Ostvaruju ga redovni studenti upisani na visoka učilišta u Hrvatskoj, koji pritom ne smiju biti u radnom odnosu ili evidenciji nezaposlenih HZZ-a. Detaljno objašnjavamo tko može koristiti koju od tri razine prava.

Restoran u Studentskom centru Zagreb; foto: Ivan Božić|srednja.hr

Upisom na studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, studenti dobivaju svoju studentsku iskaznicu, poznatiju pod nazivom kao x-ica. Redovnim studentima, između ostaloga, služi i za korištenje subvencije na prehranu u studentskim restoranima.

Tri razine prava

Prema Pravilniku Ministarstva, korisniku se iznosi dnevne potpore dodjeljuju za dva razdoblja u mjesecu: od prvoga do četrnaestoga dana u mjesecu, te od petnaestoga dana do kraja mjeseca. Neiskorišteni dio iznosa dnevne potpore može prenositi isključivo na preostale dane prvoga odnosno drugog razdoblja u mjesecu.

Četiri su razine prava koje studenti mogu koristiti – razina 1, razina 2 i razina 2,5. Sveučilišni računski centar (SRCE) na svojim je stranicama u tablično prikazao koji studenti ostvaruju pravo na koju od razina potpore:

Korisnici potpore s razinom prava 1 nemaju pravo na potporu u vrijeme državnih blagdana, subotom i nedjeljom. Pravo na potporu sve dane u tjednu imaju korisnici potpore s razinama prava 2 i 2,5.

Stanje na svjoj x-ici u svakom trenutku možete provjeriti na ovoj poveznici.

Prema Pravilniku, studenti u jednome danu mogu iskoristiti najviše dvostruki iznos potpore. Oni kojima je dodijeljena raznima prava 1 imaju pravo na dva meni obroka. Korisnici potpore s razinom prava 2 i 2,5 imaju pravo na tri meni obroka u danu.

Kome se obratiti ako vam je dodijeljena manja razina prava?

Informacijski sustav studentskih prava vodi Centar za autorizaciju prava Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu (SRCE), no upis i izmjene podataka o studentu provodi visoko učilište na koje je korisnik potpore upisan.

Drugim riječima, ako vam je kojim slučajem dodijeljena pogrešna razina prava, za to se morate obratiti djelatnicima referade na svome fakultetu.

Posuđivanjem x-ice možete ostati bez potpore

Izdvojeni članak

Studenti tvrde da nema smisla kažnjavati posuđivanje ili kupoprodaju X-ica

I za kraj, valja pojasniti tko nema pravo na subvencioniranu prehranu. To pravo, prema Pravilniku Ministarstva nema student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini. Pravo na prehranu ‘preko’ x-ice gubi i student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine. Student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija, također ne može biti korisnik prava na subvencioniranu prehranu.

Upisom mirovanja obveza studenta sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju privremeno se obustavlja ostvarivanje prava na potporu. Ipak, valja napomenuti kako se ova odredba ponekada ne provodi. Nakon prestanka razdoblja mirovanja ostvarivanje prava se nastavlja.

Malo je poznato i da studenti koji posuđuju drugima x-icu u menzi mogu ostati bez subvencije na tri mjeseca, jer se to smatra kršenjem Pravilnika Ministarstva.