Pretraga

Doznajte na koliko studenata u Hrvatskoj dolazi jedan fakultetski nastavnik

A- A+

Državni zavod za statistiku objavio je da je na visokim učilištima u akademskoj godini 2018./2019. zaposleno 17.706 nastavnika i suradnika u nastavi, na temelju ugovora o radu ili angažirano na temelju ugovora o djelu. Kada se u obzir uzme ekvivalent pune zaposlenosti/angažiranosti, ukupan broj nastavnika i suradnika u nastavi je 12.523.

Foto: Duje Kovačević, srednja.hr

Želimo li izračunati na koliko studenata ide jedan profesor u Hrvatskoj, to možemo učiniti tek ugrubo.

Razloga za to je više, a jedan od njih svakako je okolnost da su zadnji objavljeni podaci DZS-a o broju studenata na visokim učilištima u Hrvatskoj, oni za zimski semestar 2017./2018. godine, dok se podaci o broju nastavnika odnose na ovu akademsku godinu.

No, valja naglasiti da se precizan broj studenata i ne može prikupiti za tekuću akademsku godinu, s obzirom da znatan broj njih u tijeku jedne diplomira ili odustane pa su podaci na početku i na kraju godine, kudikamo različiti.

Jedan profesor na devet studenata

Izdvojeni članak

Broj studenata u Hrvatskoj drastično pao u odnosu na pet godina unatrag : Ipak, još uvijek ima predbolonjaca

Uzmemo li dakle ukupni broj studenata tijekom zimskog semestra akademske godine 2017./2018. godine, koji je bio 159.430 i ukupan broj nastavnog osoblja tijekom ove akademske godine (spomenutih 17.706), ispada da je omjer profesora i studenata na visokim učilištima u Hrvatskoj po prilici 1:9 (precizno 8,99).

S obzirom daizračun broja studenata u akademskoj godini 2017./2018. ima i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, izračunali smo omjer studenata i profesora i na osnovu njihovih podataka. Prema AZOO-u broju studenata tijekom 2017./2018. iznosio je 164.826.

Kada ga podijelimo sa 17.706 nastavnika, možete pretpostaviti da se puno toga ne mijenja, odnosno da približno i dalje iznosi 1:9 (precizno 9,30).

Omjeri na četiri velika sveučilišta: Split stoji najgore

Podatke o broju studenata Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, iskoristili smo i kako bismo specifičnije odredili omjere nastavnog osoblja i studenata, na naša četiri velika sveučilišta.

Izdvojeni članak

[VIJEST U BROJCI] Koliko studenata ima svako od četiri velika hrvatska sveučilišta

Tako je prema AZVO-u u akademskoj godini 2017./2018. na Sveučilištu u Zagrebu studiralo 66.300 studenata, a u ovoj je akademskoj godini zaposleno 5.394 nastavnika i suradnika u nastavi.

Uzmemo li ponovno grubi omjer, ispada da na svakog nastavnika pri Sveučilištu u Zagrebu dolazi 12,2 studenta.

Najgore je u tom pogledu već godinama, Sveučilište u Splitu. Primjerice tijekom 2012./2013. su imali omjer 1:20, dok on danas iznosi 1:16 (precizno 15,8).

Naime, na 19.325 studenata (2017./2018.) ide 1.221 nastavnik (2018./2019.).

Rijeka i Osijek su tu negdje po omjerima nastavnika i studenata odnosno oni iznose 1:13.

Preciziramo li brojke, na 17.232 studenta Sveučilišta u Osijeku (2017./2018.), dolazi 1.301 nastavnik, što je omjer od 1:13 (precizno 13,24).

Na riječkom Sveučilištu tijekom 2017./2018. studiralo je 16.483 studenta, a tijekom ove godine tamo je uposleno 1.256 nastavnika i suradnika u nastavi. Prema tome dolazimo do omjera 1:13 (precizno 13,12)

Nešto više nastavnica nego nastavnika na visokim učilištima u Hrvatskoj

Izdvojeni članak

Hrvatska nestaje: Šokantna brojka otkriva koliko se učenika ispisalo iz škole zbog odlaska u inozemstvo

Na kraju ćemo prikazati još neke specifičnosti o zaposlenima na visokim učilištima u Hrvatskoj tijekom akademske godine 2018./2019., a koje je danas objavio DZS.

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi zaposlenih na temelju ugovora o radu, 67,9% jesu doktori znanosti, a 12,9% magistri znanosti i magistri/specijalisti. Udio žena zaposlenih na temelju ugovora o radu jest 49,2% (od toga je udio žena s doktoratom 67,1%, a udio žena magistara znanosti i magistara/specijalista 13,7%).

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi angažiranih na temelju ugovora o djelu 50,8% jesu žene.

Među nastavnicima i suradnicima u nastavi angažiranima na temelju ugovora o djelu 38,8% je doktora znanosti (udio žena s doktoratom jest 32,6%), a udio magistara znanosti i magistara/specijalista jest 24,5% (udio je žena 23,6%).