Pretraga

Drugo najveće sveučilište dobilo nastambu za pokusne životinje, pojasnili kako će se koristiti

A- A+

Sveučilište u Splitu dobilo je, a ovih dana i stavilo u funkciju, novoizgrađenu nastambu za pokusne životinje. S drugog najvećeg sveučilišta u Hrvatskoj po broju studenata poručuju kako su ovakve nastambe temeljna znanstvena infrastruktura svake zemlje, te da je većina patofizioloških mehanizama nastanka bolesti otkrivena na eksperimentalnim, animalnim modelima.

Na Sveučilištu u Splitu ovih je dana u funkciju stavljena novoizgrađena nastamba za pokusne životinje, a riječ je o projektu sufinanciranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

‘Sva istraživanja bit će vođena jasnim stručnim pravilima i etičkim načelima’

Voditelj ovog projekta je profesor Janoš Terzić s Medicinskog fakulteta u Splitu koji je projekt prijavio na prvi raspisani natječaj za takve projekte 2012. godine. Konferenciju je otvorio riječima zahvale svim suradnicima i istaknuo kako je cilj projekta podrška razvoju eksperimentalnih znanosti iz biomedicinskog i prirodoslovnog područja na nivou čitavog Sveučilišta što predstavlja jedan od prvih koraka u funkcionalnoj integraciji Sveučilišta. Terzić je kazao i da su nastambe za pokusne životinje temeljna znanstvena infrastruktura svake zemlje te je većina patofizioloških mehanizama nastanka bolesti otkrivena na eksperimentalnim, animalnim modelima gdje se bolesti može pažljivo proučavati te pronaći i testirati nove terapije, što na ljudima nije moguće.

– Postojanje nastambe po uzoru na najbolje svjetske znanstvene centre dugoročno će dovesti do povećanog istraživačkog potencijala koji bi trebao doprinijeti očuvanju ljudskog zdravlja iznalaženjem novih terapija te dijagnostičkih mogućnosti. Sva istraživanja bit će vođena jasnim stručnim pravilima i etičkim načelima, a kako je propisano Direktivom 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe, ističu u svom priopćenju sa Sveučilišta u Splitu.

Izdvojeni članak

Devet zagrebačkih fakulteta dobiva 124 milijuna kuna za projekte, doznajte je li vaš među njima

Oprema, ali i organizacijska reforma

Rektor Dragan Ljutić konstatirao je kako se ‘imunološka istraživanja vraćaju se svojoj kući’, a projekt je apostrofirao kao najbolju sliku Sveučilišta u Splitu danas. Ante Tonkić, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, naglasio je da je temeljna misija Medicinskog fakulteta promoviranje nastavne i znanstvene izvrsnosti. Upravo je dovršavanje ovog projekta koji je financirala EU, čiji je nositelj Sveučilište u Splitu, a glavni partner Medicinski fakultet, zajedno s ustrojavanjem Centra za translacijska istraživanja u biomedicini garancija da će Medicinski fakultet sa svoje strane učiniti sve da zadrži visoku razinu izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom radu, istaknuo je dekan.

Leandra Vranješ-Markić, prorektorica za znanost i inovacije te članica Savjetodavnog odbora projekta ukazala je na međunarodnu prepoznatljivost Sveučilišta u Split baš u području pretkliničkih i kliničkih medicinskih istraživanja zdravstva. To se očituje na dobrom pozicioniranju Sveučilišta u Splitu na nekoliko relevantnih rang-ljestvica najkvalitetnijih svjetskih sveučilišta.

– Taj potencijal i rezultati su bili ograničeni infrastrukturnim sadržajima i zbog toga je ovaj projekt izrazito važan. Bitna komponenta ovog projekta, osim same opreme, je i organizacijska reforma. To znači da će oprema biti dostupna svima. Ovoj opremi će pristupati, ne samo znanstvenici s Medicinskog fakulteta, nego i znanstvenici s naših drugih fakulteta npr. Prirodoslovno – matematičkog fakulteta ili Kemijsko – tehnološkog fakulteta. Ovo je samo dio ulaganja u infrastrukturu. Ukupna projektna ulaganja na Sveučilištu u Splitu iznose gotovo 180 milijuna kuna. Za sva znanstvena istraživanja Sveučilište pruža potporu preko novoosnovanog Ureda za istraživanje i razvoj kao centralnu razinu upravljanja znanstveno-istraživačkom opremom Sveučilišta u Splitu, piše u priopćenju Sveučilišta u Splitu.

Katarina Vukojević, prodekanica za znanost Medicinskog fakulteta u Splitu i voditeljica Centra za translacijska istraživanja u biomedicini, istaknula je važnost projekta ne samo za Medicinski fakultet u Splitu, već i za cijelo Sveučilište.