Pretraga

Dva zagrebačka fakulteta pokrenula novi studij: Upisi kreću već ovaj mjesec

A- A+

Medicinski fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva Svučilišta u Zagrebu sudjeluju kao partneri na projektu ‘Erasmus Mundus Joint Master Degree in Brain and Data Science – NeuroData’. Riječ je o dvogodišnjem diplomskom studiju na engleskom jeziku koji je namijenjen studentima biomedicine, biomedicinskoga inženjerstva, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija s ciljem stjecanja interdisciplinarnih znanja potrebnih za rješavanje sve složenijih pitanja u neuroznanosti.

sveučilište u zagrebu, zgrada rektorat

Foto: srednja.hr

NeuroData dvogodišnji je diplomski studij na engleskom jeziku kojem je cilj studentima dati sva potrebna interdisciplinarna znanja kako bi mogli rješavati sve složenija pitanja u neuroznanosti. Kao partneri na provedbi projekta ‘Erasmus Mundus Joint Master Degree in Brain and Data Science – NeuroData‘ sudjeluju Medicinski fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Voditelji projektnih timova hrvatskih fakulteta su Melita Šalković-Petrišić s Medicinskog fakulteta i Mario Cifrek s FER-a.

Studij o neuroznanosti

Koordinator projekta je Sveučilište Bar Ilan iz Izraela, partneri su Sveučilišta u Nizozemskoj (Vrije Universiteit Amsterdam), Portugalu (Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico), Italiji (University of Padua) i Finskoj (University of Jyväskylä). NeuroData diplomski je studij namijenjen studentima širega područja biomedicine, biomedicinskoga inženjerstva, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Prvu godinu studija svi studenti pohađaju na Sveučilištu Bar-Ilan stječući temeljna znanja iz područja neuroznanosti i znanosti o podacima i završavaju je na dvotjednoj Ljetnoj školi koju organiziraju Medicinski fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Uz teorijski i praktični rad, tijekom Ljetne škole studenti upoznaju mentore s partnerskih sveučilišta i, ovisno o svojim interesima, dogovaraju na kojem će od njih pohađati drugu godinu studija i raditi diplomski rad. Nakon završetka studija i obrane diplomskog rada, studenti stječu dvostruku titulu (double degree) magistra Sveučilišta Bar-Ilan i magistra sveučilišta na kojem izrađuju i brane diplomski rad.

Izdvojeni članak

Ovogodišnjem Adventu u Zagrebu priključuje se i Sveučilište: Studenti će imati posebnu ulogu

Združeni diplomski studij

U okviru Erasmus+ programa Erasmus Mundus shema (EMJM) oznaka je izvrsnosti u nastavnom procesu visokih učilišta koja zajednički provode i međusobno priznaju EMJM transnacionalne studijske programe. Sveučilište u Zagrebu jedino je hrvatsko visoko učilište na kojem se izvodi najveći broj EMJM združenih diplomskih studija kojima je odobrena ova vrlo kompetitivna vrsta financiranja. Program NeuroData peti je po redu odobren Erasmus Mundus združeni diplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu uz prethodno odobrene EMJM programe na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Agronomskom fakultetu i Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu.

Koordinator projekta, Alon Korngreen, boravio je u Zagrebu od 10. do 14. listopada. Tijekom svojega boravka održao je predavanja na Medicinskom fakultetu i Fakultetu elektrotehnike računarstva te održao niz sastanaka u cilju promocije studija NeuroData. Erasmus+ financiranje NeuroData studija odobreno je u trajanju od 72 mjeseca za ukupno 4 generacija studenata, a početak provedbe projekta je 1. rujna 2022. godine. Prijave za upis prve generacije studenata za akademsku godinu 2023./2024. počinju u studenom 2022. Više informacija o studiju NeuroData može se pronaći na službenoj stranici programa.