Pretraga

Fakultet strojarstva se konačno oglasio: Kažu da je diplomski rad o Bibliji u skladu s propisima

Diplomski rad o Bibliji na Fakultetu strojarstva i brodogradnje prijavljen je, izrađen i obranjen sukladno svim propisima. Ipak, zbog nespretnosti u nazivu teme, koja ne djeluje kao ‘strojarska’, mijenjat će se neki propisi. Ali FSB je oduvijek imao visoke kriterije i standarde. Tri su to ključne rečenice iz dopisa Zdenka Tonkovića, dekana FSB-a, koji se konačno očitovao o diplomskom radu o kojem posljednja dva tjedna bruji cijela država. Faks se nije do sada oglašavao, navodi u tom dopisu, jer su vrlo detaljno razmatrali cijelu situaciju.

Ulaz u zgradu Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Ulaz u zgradu Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Foto: Marta Matković, srednja.hr

Diplomski rad o Bibliji, točnije Osvrt na tehničke materijale u Bibliji. Rad je to koji je u siječnju 2023. obranjen na, ni više ni manje, nego Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Kako je to povezano i zašto se takav rad uopće mogao obraniti na studiju strojarstva, pitali su se mnogi, a koliko je ova tema odjeknula u javnosti pokazuje činjenica da je taj rad u javnom repozitoriju dosad pregledalo preko 20 tisuća ljudi.

Mi smo cijelu epizodu redakcija podcasta posvetili toj problematici, a pisali smo i o tome kako je mentorica profesorica Vera Rede na parlamentarnim izborima 2015. bila na listi Željke Markić, odnosno U ime obitelji. usto smo, naravno, kontaktirali i Fakultet strojarstva i brodogradnje gdje je rad obranjen. Konkretno, 1. veljače poslali smo im zahtjev za pravo na pristup informacijama, a odgovor smo dobili već jučer.

@srednja_hr Uključite se u naš podcast u 17:30 kada ćemo pričati o aktualnoj temi diplomskog rada studentice Fakulteta strojarstva i brodogradnje o Bibliji 👆🏻 #srednjahr #diplomski #fsb #fakultet #biblija #faks #studij #studiranje #rad #bible #student #studentica #diplomskirad #foryou #foryoupage #fyp ♬ original sound – srednja_hr

U kratkim crtama, dekan faksa Zdenko Tonković, koji potpisuje dopis, navodi da je prijava, izrada i obrana ovog diplomskog rada provedena u skladu s propisima i da je sve u redu. No, ipak, na faksu su odlučili mijenjati propise i malo bolje definirati zadatke za diplomski rad. Njegov dopis u nastavku teksta – u kurzivu – prenosimo u cijelosti.

‘Snaga Fakulteta je što se učenje i poučavanje temelji na rješavanju problema u interdisciplinarnom kontekstu struke’

Poštovani,

Dozvolite mi da uvodno napomenem kako se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (dalje u tekstu: FSB) izvode sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji te poslijediplomski specijalistički i doktorski studij. U okviru preddiplomskih i diplomskih studija izvode se četiri studija. To su Studij strojarstva, Studij brodogradnje, Studij zrakoplovnog inženjerstva i svemirske tehnike te od prošle godine uvedeni novi Studij mehatronike i robotike. Kako bi mogao pokriti široko područje disciplina, Studij strojarstva grana se dalje na usmjerenja i smjerove. Preddiplomski studij strojarstva grana se na 7 smjerova, a diplomski na 9 u okviru kojih se obrazuju studenti za rad na razvoju, konstruiranju, gradnji, uporabi i održavanju postrojenja, strojeva, alata, uređaja i ostale opreme, na projektiranju, modeliranju i simulaciji rada toplinskih, energetskih i proizvodnih procesa, za strojnu opremu, energetiku i poriv brodova, u materijalima, automatizaciji, robotizaciji, vođenju procesa, osiguranju kvalitete, mjerenju te rukovođenju i unaprjeđenju proizvodnje i organizaciji rada i proizvodnje.

Pri tome se u novije vrijeme posebna pažnja posvećuje suvremenim metodama i tehnologijama poduprtim računalnom podrškom i primjenama. Snaga Fakulteta je što se učenje i poučavanje temelji na rješavanju problema u interdisciplinarnom kontekstu struke. Na taj način Studij strojarstva na FSB-u tradicijski se razlikuje od uobičajenih studija strojarstva u svijetu po širini zahvaćanja struke. Osim klasičnog strojarstva, unutar studija na FSB-u ustalile su se i discipline koje se na svjetskim visokim učilištima uobičajeno vode kao posebni studiji: inženjerstvo materijala, proizvodno inženjerstvo te industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Izdvojeni članak
molitva

Svi bruje o diplomskom radu o Bibliji na FSB-u: Naši novinari su ga pročitali, evo što ne štima

Objasnio je pravila pisanja, prijave i obrane rada

Vezano za konkretne upite oko diplomskog rada/diplomskog ispita pod naslovom ‘Osvrt na tehničke materijale u Bibliji’, Pravilnikom o završnim i diplomskim radovima te završnim i diplomskim ispitima FSB-a, u dijelu III. Diplomski rad i diplomski ispit, članak 6. st. 2. i 3. definirano je da „Diplomskim radom student treba pokazati primjenu znanja i razumijevanja gradiva stečenih tijekom diplomskog studija.“ i „Diplomski rad zadaje se iz područja studijskog programa studenta i područja rada mentora“. Isto tako temeljem članka 1. st. 5. „Pisanje završnog ili diplomskog rada, s temom iz područja drugog smjera, može odobriti Središnje povjerenstvo za završne odnosno diplomske ispite na temelju podnesene molbe studenta i uz suglasnost Voditelja studija ili smjera koji je student upisao. Student tako zadani rad brani pred Povjerenstvom nadležnim za studij odnosno smjer koji završava.“

Spomenuti Pravilnik je javno objavljen na stranici (https://www.fsb.unizg.hr/index.php?fsbonline&stuslu) pod Temeljni dokumenti. Također, postoji predložak za pisanje diplomskog rada u kojem se nalaze upute za formatiranje teksta. Predložak je javno objavljen na stranici (https://www.fsb.unizg.hr/index.php?fsbonline&studiranje&akademski_kalendar&diplomski_ispiti). Trenutno nova Uprava Fakulteta radi na izradi novih detaljnijih uputa za pisanje završnih i diplomskih radova.

O tome jesu li tema i sadržaj rada usklađeni sa studijem odlučuje stalno povjerenstvo za studij ili smjer na kojem student studira. Postoje četiri povjerenstva na razini Fakulteta, a popis članova tih povjerenstava je javno objavljen na stranici (https://www.fsb.unizg.hr/index.php?fsbonline&stuslu) pod Ostale informacije, kao i na stranici (https://www.fsb.unizg.hr/index.php?fsbonline&o_fakultetu&zastita_osobnih_podatka&odluke). 

Procedura odlučivanja o tome jesu li tema i sadržaj rada usklađeni sa studijem na kojem se izrađuju i brane je definirana u već spomenutom Pravilniku o završnim i diplomskim radovima te završnim i diplomskim ispitima u dijelu III. Diplomski rad i diplomski ispit, članak 8. i 9. Student temeljem prethodne suglasnosti potencijalnog mentora predaje molbu za zadavanje diplomskog zadatka u Studentsku referadu nakon čega mentor u zadatku za diplomski rad, na propisanom obrascu, zadaje naslov zadatka s kratkim opisom teme i očekivanim rezultatima rada. Tekst diplomskog zadatka razmatra Povjerenstvo za diplomske radove studija ili smjerova i po potrebi zahtijeva od mentora ispravak teksta diplomskog zadatka. Diplomski zadatak supotpisuje predsjednik Povjerenstva za diplomske radove studija ili smjerova.

Izdvojeni članak
Vera Rede, profesorica na FSB-u koja je mentorirala diplomski rad o Bibliji

Vera Rede, mentorica diplomskog o Bibliji na strojarstvu, bila je na izbornoj listi Željke Markić

‘Prijava, izrada i obrana diplomskog rada studentice provedena u potpunosti sukladno Pravilniku’

Ovdje želim naglasiti da FSB nije odmah reagirao u javnosti jer smo vrlo detaljno razmatrali cijeli problem i primjenu opisanih procedura na navedeni rad. Pritom je zaključeno da je prijava, izrada i obrana diplomskog rada studentice provedena u potpunosti sukladno Pravilniku o završnim i diplomskim radovima te završnim i diplomskim ispitima. Diplomski rad zadala je mentorica iz svog područja rada, inženjerstvo materijala. Članovi Povjerenstva za diplomske radove studija strojarstva za grupu B potvrdili su da je diplomski rad zadan iz područja studijskog programa studentice (Studij strojarstva, smjer Inženjerstvo materijala). S obzirom na to da je studentici diplomski rad ocijenjen pozitivnom ocjenom, Povjerenstvo za diplomske radove studija strojarstva za grupu B odredilo je tročlano ispitno povjerenstvo za diplomski ispit. Diplomski ispit je održan javno i sastojao se od obrane diplomskog rada, koja je obuhvaćala usmeni prikaz rezultata diplomskog rada i usmenu provjeru znanja iz područja diplomskog rada. Osim toga, na usmenoj obrani diplomskog rada studentica je pokazala primjenu znanja i razumijevanja gradiva stečenih tijekom diplomskog studija.

Unatoč navedenom, svjesni smo da je tema nespretnog naziva i ne u potpunosti „strojarska“ jer ne uključuje neke od standardnih metoda za rješavanje zadataka u području inženjerstva materijala, kao što su na primjer najčešće korištene eksperimentalne metode. Na temelju uočenih nedostatka, cilj Uprave Fakulteta u narednom periodu je unaprijediti postojeće procedure za definiranje i odobravanje zadatka za završne i diplomske radove te dodatno educirati studente za pisanje ovih radova.

Izdvojeni članak
djevojka uči za laptopom

Treba li ukinuti diplomske radove? ‘Meni je bolje da ih nema, nego da ovakve stvari prolaze’

‘FSB je oduvijek imao visoke standarde i kriterije’

Ovdje bih htio dodati da je FSB oduvijek imao visoke standarde i kriterije vrednovanja i ocjenjivanja studentskog rada. Tome ide u prilog i podatak da od petstotinjak studenata koji upišu Fakultet u prosjeku samo njih pedesetak posto završi preddiplomski i diplomski studij. Nadalje, knjižnica Fakulteta među prvima je u Hrvatskoj pokrenula digitalni repozitorij s ocjenskim radovima, u kojem se osim magistarskih i doktorskih radova pohranjuju i završni i diplomski radovi. Na taj način, za razliku od prakse na većini drugih fakulteta studentski radovi FSB-a su dostupni javnosti, a što je tek odnedavno tendencija novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Mada je našim Pravilnikom predviđeno trajanje izrade diplomskog rada 9 tjedana od dana zadavanja, većina studenata radi diplomski rad puno dulji period vremena. Sve veći broj studenata radi diplomske radove u suradnji s gospodarstvom na način da borave u tvrtkama i po 6 mjeseci, ili dulje, čime se jačaju praktične kompetencije studenata ne samo kroz laboratorijski rad na Fakultetu već i kroz obavljanje stručne prakse u industriji.

Dosta radova je napisano na engleskom jeziku kao rezultat boravka studenata u institucijama izvan RH ili u inozemnim tvrtkama unutar RH. Dodatno unaprjeđenje kvalitete završnih i diplomskih radova studenata očekujemo kroz bolje povezivanje studenata, poslodavaca i mentora s Fakulteta što je zadaća odnedavno oformljenog Centra za razvoj karijera studenata. U procesu je implementacija web aplikacije koja će predstavljati burzu tema stručnih praksi, završnih i diplomskih radova, terenskih nastava te stipendiranja i zapošljavanja studenata, a koje će nuditi zainteresirane tvrtke iz gospodarstva. Na taj način će se Fakultet učinkovitije prilagođavati potrebama tržišta i stvarati bolje uvjete našim magistrima inženjerima da još više doprinose jačanju gospodarstva i društva u cjelini.

S poštovanjem,

Dekan

Prof. dr. sc. Zdenko Tonković