Pretraga

Filozofski fakultet novog će dekana dobiti tek za godinu dana? Danas je pokrenut postupak

A- A+

Na današnjoj sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta, na kojoj je pokrenut postupak izbora novog dekana, privremeni dekan Miljenko Šimpraga prisutnima je iznio dosta zanimljivu vijest. Kada jednom odaberu novog čelnika institucije, rekao je, o datumu njegova stupanja na dužnost odlučit će rektor Damir Boras. Statut Sveučilišta u Zagrebu pretpostavlja, kao što je obično slučaj, da izabrani dekan preuzima dužnost prvog dana nove akademske godine. To znači da bi Filozofski – ako se primijeni ta odredba – još godinu dana mogao biti pod žezlom privremene uprave.

Filozofski fakultet u Zagrebu
Foto: srednja.hr

Nakon sedam i pol sati završila je maratonska sjednica Vijeća Filozofskog fakulteta. U točki 2 na dnevnom redu našlo se pokretanje postupka izbora novog dekana. Nakon što je u travnju program jednog predloženika odbijen, potom smijenjena dekanica, a onda i postavljen prorektor Miljenko Šimpraga za privremenog čelnika, Filozofski je konačno dobio priliku izabrati svojeg dekana.

Rektor će odlučiti kad počinje mandat novog dekana

Privremeni čelnik Šimpraga, obrazlažući točku dnevnog reda, rekao je da će, iako Filozofski bira novog dekana u narednih par mjeseci, odluku o tome kada će on stupiti na dužnost donijeti rektor Damir Boras.

Izdvojeni članak

Slučaj Filozofski for dummies: Krizu objašnjavamo kroz 6 najbitnijih točaka

Nakon dulje rasprave, uslijedilo je glasanje i pokrenut je postupak izbora novog dekana. Rok za predaju dekanskih kandidatura je 16. listopada, a 30. listopada bit će održana sjednica Fakultetskog vijeća na kojoj će se glasati o programima kandidata. Nakon prihvaćanja jednog ili više predloženika, programi predloženika bit će upućeni na Senat Sveučilišta koji će o njima potom glasati. Ako i kada Senat odobri predloženike, opet se postupak vraća pred Fakultetsko vijeće koje potom bira dekana. Nakon što Vijeće odabere jednu osobu za dekana, Senat kao vrhovno tijelo Sveučilišta njihov odabir mora potvrditi.

Podsjetimo, odabir dekana Filozofskog u travnju je zapeo upravo na potvrđivanju predloženika. Tada je rektor Damir Boras, opširno pred Senatom obrazlagao zašto Neven Jovanović, odnosno njegov program, nije adekvatan za čelnika Filozofskog fakulteta. Smetalo mu je tada, prisjetimo se, i to što je Jovanović u programu naveo da svoj program fokusira oko studenata.

Što kaže Statut Sveučilišta?

Statut Sveučilišta u Zagrebu u članku 42. definira postupak izbora i razrješenja dekana. Prema točki 3 tog članka, izabrani dekan fakulteta tu dužnost preuzima početkom nove akademske godine. Drugim riječima, ako Filozofski u akademskoj godini 2020./2021. (koja počinje 1. listopada) odabere novog dekana, isti bi, prema ovoj odredbi Statuta trebao stupiti na dužnost u listopadu u akademskoj godini 2021./2022.

Isti članak u točki 10 pretpostavlja upravo onu situaciju u kojoj se našao Filozofski. Kada dođe do razrješenja dekana, Senat imenuje obnašatelja dužnosti dekana do izbora novog dekana. Na čelo Filozofskog je, nakon razrješenja Vlahović-Štetić za privremenog dekana postavljen Miljenko Šimpraga. Prema ovoj odredbi, izgleda da bi on tu dužnost trebao obnašati samo do izbora novog dekana. No, hoće li tu dužnost odmah nakon izbora preuzeti novi dekan ili će to učiniti tek početkom nove akademske godine, prema riječima Šimprage, trebao bi odlučiti rektor Boras.

Filozofski se zadnji put našao u krizi upravljanja prije četiri godine. Tada je dekan Previšić, zbog navršenih 70 godina života, razriješen te dužnosti, a na čelo Fakulteta Senat je imenovao privremenog dekana Željka Holjevca. On se na toj funkciji zadržao punih godinu dana, a dekanica Vlahović-Štetić koja je te godine izabrana za dekanicu, na dužnost je stupila – po odredbi članka 42., točke 3. Statuta Sveučilišta – tek prvog dana nove 2017./2018. akademske godine.