[FOTO] U prekrcanoj kongresnoj dvorani na Ekonomiji, dodijeljene rektorove nagrade u Zagrebu

Ukupno 161 rad i projekt danas su nagrađeni Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu za postignuća u akademskoj godini na izmaku. Uz svečanu dodjelu začinjenu glazbeno-scenskim programom, organizirana je i izložba postera kroz koju su nagrađeni studenti predstavili svoje radove.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 161 rad u pet kategorija: 

  • 106 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
  • 25 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
  • 6 u d) kategoriji za “veliki” timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora),
  • 3 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i
  • 21 u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.

Inače, Rektorova nagrada se zapravo samo zbog tradicije i simbolike tako zove, budući da studenti ne dobivaju nikakvu nagradu još od 2016. (studenti tek povelju, a studentice povelju i cvijet), kada je upravo sadašnji rektor Damir Borasukinuo njen novčani dio. Do tada je novčana naknada za nagrađene iznosila 1.500 kuna.

Studenti, koji su Rektorovu nagradu osvojili ove godine, od Sveučilišta mogu dobiti do 300 kuna i to za troškove pripreme postera i prezentacija nagrađenih radova, koju su studenti prema Natječaju dužni napraviti.

Ispod možete pogledati i govor rektora Damira Borasa s dodjele nagrada.

Odgovori