Pretraga

Veliko sveučilište objavilo imena 20 izvrsnih studenata koji će biti nagrađeni za dobre ocjene

A- A+

Sveučilište u Rijeci objavilo je imena prijediplomskih, diplomskih, integriranih i doktorskih studija kojima se ove godine dodjeljuje nagrada rektorice za izvrsnost. Na listi je 20 studenata sa sastavnica ovog sveučilišta. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog dijela.

student

Ilustracija: Pexels

Uz nagradu rektorice za studentski stručni, znanstveni ili umjetnički rad, volontiranje, studentski aktivizam, sport i studentske projekte, Sveučilište u Rijeci studentima dodjeljuje i nagradu rektorice za izvrsnost. Ona se sastoji od priznanja i novčanog dijela, a ove godine dobiva ju 20 studenata.

Tko su dobitnici?

1. Ana Marija Lončar, studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Primijenjene umjetnosti Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci
2. Karla Mijić, studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci
3. Sara Patačko, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Biotehnologija u medicini Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova
4. Ema Herc, studentica 6. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina Fakulteta dentalne medicine
5. Martina Sirotić, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Informatika Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija
6. Laura Nađ, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Fizika Fakulteta za fiziku
7. Martina Baraba, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Diskretna matematika i primjene Fakulteta za matematiku
8. David Kralj, student 4. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Menadžment održivog razvoja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
9. Maura Blažević, studentica 3. godine stručnog prijediplomskog studija Fizioterapija Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci
10. Antonia Tea Beroš, studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Pedagogija Filozofskog fakulteta u Rijeci
11. Alen Babajić, student 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci
12. Laura Manin, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci
13. Blanka Jurić, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu Pomorskog fakulteta u Rijeci
14. Dino Markić, student 5. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo Pravnog fakulteta u Rijeci
15. Lana Miličević, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo Tehničkog fakulteta u Rijeci
16. Angela Petrovska, studentica 5. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta u Rijeci.
17. Katja Marđetko, studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci

Doktorski studiji

18. Dr. sc. Nadja Čekolj, mag. soc. et. pead., alumna Doktorskog studija Pedagogije Filozofskog fakulteta u Rijeci
19. Dr. sc. Valentino Rački, dr. med., alumni Doktorskog studija Biomedicina Medicinskog fakulteta u Rijeci
20. Ante Sikirica, mag. ing. mech. student Doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti Tehničkog fakulteta u Rijeci

Izdvojeni članak

Riječka rektorica postala članica uglednog tijela UNESCO-a za visoko obrazovanje

Tko može dobiti nagradu?

Prema pravilniku Sveučilišta u Rijeci, godišnje se nagrade za izvrsnost dodjeljuju jednom studentu prijediplomskog ili diplomskog odnosno integriranog studija sa svake sastavnice Sveučilišta, na prijedlog sastavnice, kao i jednom studentu doktorskog studija iz svake kategorije u trima područjima.

Osnovni uvjeti za dodjelu nagrade u kategoriji prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija su da je kandidat student završne godine studija i da ulazi u deset posto najuspješnijih studenata na prethodnoj godini studija prema težinski prosječnoj ocjeni svih položenih ispita. Težinski prosjek kandidata mora biti najmanje 4,00, uz najmanje 75 posto usvojenih znanja, vještina i kompetencija tijekom studija. Fakultet može utvrditi i dodatne kriterije.

Kada je riječ o kandidatima s doktorskih studija, uvjet je da je kandidat u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada ispunio obveze na doktorskom studiju u obujmu od najmanje 90 ECTS bodova, što uključuje i kandidate koji su obranili doktorski rad u toj akademskoj godini. Drugi osnovni uvjet je da mu je u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada ili ranijoj akademskoj godini pozitivno ocijenjena tema doktorske disertacije, a treći da je u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada ili ranijoj akademskoj godini iz područja doktorskog istraživanja objavljen ili za objavu prihvaćen najmanje jedan znanstveni rad čiji je autor ili suautor.