Pretraga

Kandidatura predloženice za dekanicu FFZG-a na ledu: Rektor preispituje njezine medijske istupe

A- A+

Danas u 11 sati ispred Filozofskog fakulteta u Zagrebu okupilo se stotinjak studenata i zainteresiranih građana koji su na sjednicu Senata ispratili novoizabrane predstavnike Filozofskog fakulteta u Senatu. Iako izabrani na sjednici Fakultetskog vijeća krajem ožujka, iz rektorata je prošli tjedan stigla obavijest da izabrani članovi ipak neće biti pozvani na sjednicu. Osim toga, u dnevni red sjednice Senata nije uvrštena točka o davanju suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Filozofskog, Vesne Vlahović-Štetić.

Totalna prevara ispred FFZG-a foto: Sveučilišna platforma

Izdvojeni članak

Pobjeda studenata: Vraćene kvote za filozofiju na Hrvatskim studijima, štrajk privremeno prekinut

Na posljednjoj sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta odabrana su dva nova člana koja bi u Senatu Sveučilišta u Zagrebu trebala zamijeniti razriješenog bivšeg dekana Previšića i profesoricu Lasić-Lazić, koja je na svoje mjesto u Senatu podnijela ostavku. No, prošli je tjedan rektor Boras uputio dopis novoizabranim predstavnicima u Senatu, u kojem stoji kako iz odluke koje je Vijeće dostavilo Sveučilištu, nije moguće ‘razaznati koji od novoizabranih članova stupa na upražnjeno mjesto profesora Previšića, koja novoizabrana osoba stupa na mjesto profesorice Lasić-Lazić, a koji od preostalih dvoje članova stupaju na mjesto prijevremeno smijenjenih članova Senata’.

Na dnevni red današnje sjednice Senata, nije uvrštena niti točka o davanju suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Filozofskog, profesorice Vesne Vlahović-Štetić, jedini koji je na sjednici Vijeća FF-a u ožujku dobio kvalificiranu većinu glasova.

Izdvojeni članak

Nezadovoljni Borasovim potezima: Sutra se ispred Filozofskog organizira marš

Rektor želi obrazloženje predloženice za dekanicu FF-a o njenim ‘upitnim medijskim istupima’

Ipak, danas su se novoizabrani senatori FF-a, Neven Jovanović, Meri Tadinac, Petra Rodik i Davor Dukić, zaputili na sjednicu Senata, ispraćeni pljeskom okupljenih ispred Filozofskog. Prije toga, razvijen je dosad najveći transparent na Filozofskom, s porukom ‘Totalna prevara’.

Kako je tekla sjednica Senata, ispričala nam je profesoric a Meri Tadinac, jedna od novoizabranih članica Senata FF-a.

– Na samom početku sjednice, prije usvajanja dnevnog reda, rektor Boras je članovima Senata objasnio zašto u dnevnom redu nema točke potvrđivanja programa kandidatkinje za dekanicu FF-a i zašto novoizabrani članovi Senata ne mogu punopravno sudjelovati u radu sjednice, odnosno, da mogu sudjelovati kao gosti, bez prava glasa, kaže profesorica Tadinac.

Rektor se potom osvrnuo na program kandidatkinje za dekanicu Filozofskog. Kako nam kaže profesorica Tadinac, rektor Boras kazao je da je program Vesne Vlahović-Štetić dobio 29. ožujka, dok je bio na putu te da ga nije imao vremena detaljno proučiti, no iz onoga što je pročitao, vidio je da program treba dopuniti jer nedostaje dio o odnosu FF-a i Sveučilišta. Pozvao se na to da je to i ranije bila praksa jer je svojedobno rektor Bjeliš na isti način zatražio dopunu nekih dekanskih programa.

– Također je naveo da je prof. Vlahović Štetić imala neke upitne medijske istupe te da od nje želi obrazloženje. Ujedno je naveo da je zbog istog razloga, tj. zato što u programu nedostaje dio o odnosu fakulteta i Sveučilišta, s dnevnog reda skinuta točka o potvrdi programa kandidatkinje s ERF-a, a koji je prethodno bio u dnevnom redu i koji su članovi Senata dobili u materijalima za sjednicu, kaže Tadinac i dodaje da je jedan od članova Senata doveo u pitanje rektorov argument o nedovoljno vremena jer je u dnevni red uvršten program koji je zaprimljen znatno kasnije, samo dva dana prije slanja dnevnog reda, a upozorio je i da se dio o odnosu fakulteta i Sveučilišta ne nalazi ni u nekim drugim programima.

Izdvojeni članak

Vodič kroz Previšićev nastup u Otvorenom za autostopere

Rektoru se ne žuri s izborom dekana

Uvidom u javno dostupan program predloženice za dekanicu FF-a Vesne Vlahović-Štetić, moguće je iščitati i dio o odnosu Filozofskog fakulteta i Sveučilišta.

– Prije svega, zalagat ćemo se za suradnju sa ostalim sastavnicama, poštivanje zakonodavnog i statutarnog okvira u radu te unapređenje transparentnosti upravljanja Sveučilištem. Podržavat ćemo napore da se raspodjela resursa na razini Sveučilišta vrši prema unaprijed definiranim pravilima, a da se broj ad-hoc odluka svede na minimum. Uvest ću redovite pripremne sastanke između uprave i predstavnika Fakulteta u Senatu Sveučilišta i pozivati naše članove Senata na sjednice Fakultetskog vijeća kada za to postoji potreba, stoji u programu profesorice Vlahović-Štetić.

Profesorica Tadinac prepričava nam da je potom na Senatu predstavnica ERF-a upitala znači li skidanje njihove točke s dnevnog reda odgodu izbora dekana za sljedeća dva mjeseca, na što je rektor istaknuo da to ne predstavlja nikakav problem zato što nema žurbe jer novoizabrani dekani ionako stupaju na dužnost tek 1. listopada.

– Ovo je kasnije još jedanput ponovio, nakon što mu je prof. Dukić s FF-a spočitnuo da kupuje vrijeme. Zašto je ovo posebno zanimljivo? Zato što je v.d. dekana Holjevac na više sjednica Fakultetskog vijeća ponovio da u odluci o njegovom imenovanju piše da je imenovan na dužnost v.d. dekana do izbora novog dekana. Stoga se nameće pitanje tko bi trebao upravljati FF-om u međuvremenu, ističe Tadinac i dodaje da je v.d. dekana Holjevac, iako ga je Vijeće FF-a razriješilo dužnosti predstavnika FF-a u Senatu, prisustvovao na sjednici, no ni u jednom trenutku dok se vodila ova rasprava nije zatražio riječ kako bi pokušao zaštititi interese FF-a.

Izdvojeni članak

Rektor Damir Boras dobio Šipak godine

Tadinac: Rektor je rekao da smijem govoriti, ali samo jedanput

Prije samog usvajanja dnevnog reda, Boras se osvrnuo i na novoizabrane predstavnike FF-a u Senatu.

– Rektor je rekao da je to pravno vrlo složeno pitanje te da su u Odboru za statutarna pitanja ‘veliki pravnici razmišljali o tome’, ali nisu mogli donijeti odluku u samo nekoliko sati, pa se stoga primjena odluke koje je donijelo Vijeće FF-a mora odgoditi. Ja sam se javila za riječ i rektor je rekao da smijem govoriti, ali samo jedanput, te sam objasnila članovima Senata da smo cijeli postupak, do u najsitnije detalje, proveli u skladu s uputama pravne službe Sveučilišta, a što se tiče rektorove primjedbe da u odluci ne piše tko od novoizabranih mijenja kojeg od bivših članova Senata (što je posve besmislen zahtjev), rektoru smo naknadno (kad smo dobili obavijest o odgodi primjene odluke) uputili detaljno tumačenje. Međutim, rektor je na to odgovorio da ne može prihvatiti tumačenje koje je potpisalo osam ljudi (svi novoizabrani članovi i zamjenici), a ne čelnik sastavnice, prepričava Tadinac.

Niti o ovome se trenutačni v.d. dekana Holjevac nije izjasnio. Potom je, prema riječima profesorice Tadinac, jedan od članova Senata postavio pitanje rektoru o kojem se točno dijelu odluke Odbor treba izjasniti – o razrješenju starih članova ili o izboru novih. Član Senata na to pitanje nije dobio konkretan odgovor, već je rektor samo rekao da, ako je to problematično, neće glasati ni stari članovi.

– Rektor se nijednom riječju nije osvrnuo na moje upozorenje da nema ni zakonskih ni statutarnih ovlasti za odgađanje odluka koje je donijelo Fakultetsko vijeće (on odluku Vijeća može osporiti, ali Senat to treba potvrditi, dok pojam ‘odgode’ ni u Statutu ni u Zakonu ne postoji), tako da nepriznavanje novoizabranih članova Senata s FF-a čini sastav Senata nelegalnim i predstavlja temelj za sporenje svake današnje odluke Senata, a isto vrijedi i za sudjelovanje u radu Senata osoba koje nisu izabrani predstavnici FF-a. Nažalost, budući da sam potrošila svoje pravo na jedno javljanje, nisam to pitanje mogla ponovno postaviti, zaključuje Tadinac, koja je s izabranim kolegama s FF-a, nakon što je s dva suzdržana glasa prihvaćen dnevni red bez uvrštavanja njihove točke, napustila sjednicu.

Izvještavat ćemo o svim daljnjim koracima u (ne)izboru dekana Filozofskog, kao i o (ne)sudjelovanju novoizabranih članova FF-a u radu Senata.

Danas su pak na Senatu studenti Hrvatskih studija prisilili rektora i Senat na povlačenje odluke o ukidanju filozofije, o čemu više možete pročitati ovdje.