Pretraga

Kraj čekanja na šalterima: Studenti više ne moraju u HZZO nositi potvrde o redovnom upis

A- A+

HZZO je u listopadu prošle godine dogovorio sporazum s eMaticom i MZOS-om prema kojem studenti više ne moraju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje dostavljati potvrde o redovnom upisu u akademsku godinu. Zahvaljujući ovoj suradnji napokon će nestati gužve i čekanja jer će se podaci o upisu godine preuzimati preko Web servisa.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, eMatica te HZZO nastavljaju sa provedbom sporazuma dogovoreog u listopadu prošle godine, prema kojem studenti više ne moraju sami donositi potvrdu o upisu u novu akademsku godinu.

HZZO je preko Web servisa preuzeo podatke o redovnim učenicima i studentima pa će zahvaljujući ovoj suradnji Zavod samostalno provesti prijavu za sve osobe kod kojih se može utvrditi status u obaveznom zdravstvenom osiguranju temeljem redovnog školovanja i studiranja.

Modernizacijom prikupljanja podataka izbjeći će se gužve na lokacijama jer redoviti studenti više neće morati svake godine osobno dolaziti regulirati svoj status.

Svi koji žele provjeriti jesu li registrirani u sustavu obaveznog osiguranja mogu to provjeriti na stranicama HZZO-a, a ako ste nostalgični prema posjetima Zavodu možete se i osobno zaputiti u neku od lokacija.

Ako redovni učenici i studenti smatraju da im status u obaveznom zdravstvenom osiguranju nije valjano utvrđen, mogu s potvrdom o redovnom školovanju i prebivalištu doći u HZZO i regulirati svoj status. Barem će biti manje gužve nego li prošlih godina.