Pretraga

Objavljena konačna lista splitskih studenata kojima je odobren Erasmus+ studij

A- A+

Sveučilište u Splitu i Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost u okviru programa Erasmus+ donijelo je Odluku o odabiru kandidata za Erasmus+ studij u akademskoj godini 2016./2017. Njome je odobren odlazak na mobilnost i financijska potpora za 225 kandidata.

Erasmus +

Povjerenstvo Sveučilišta u Splitu donijelo je odluku o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za akademsku godinu 2016./2017.

Tom je odlukom mobilnost odobrena za 225 kandidata ovog Sveučilišta, što je u skladu s brojem ugovorenih mjesta na inozemnim visokoškolskim ustanovama te dostupnim financijskim sredstvima. Tako najveći broj studenata s ovog Sveučilišta kojima je odobrena mobilnost dolazi s Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Splitu.

Broj mjeseci odobren ovom odlukom je neobavezujući, financirat će se isključivo dani od očetka do kraja trajanja obaveza na inozemnom sveučilištu, što će biti ugovoreno Ugovorom o financijskoj potpori koji će student sklopiti sa Sveučilištem.
Protiv ove odluke studenti se mogu žaliti na način propisan natječajem koji je dostupan ovdje.

Kome je sve odobren Erasmus+ studij u 2016./2017., provjerite na listi u nastavku.

Kandidati za Erasmus+ Sveučilište u Splitu