Pretraga

Ovaj faks već ima sve spremno za online nastavu, nastavnici će proći obveznu edukaciju

A- A+

Tehničko veleučilište u Zagrebu već je početkom srpnja donijelo važnu odluku vezano za organizaciju online nastave. Odlučeno je koji će se alati koristiti, a svi su nastavnici do početka akademske godine nužni osigurati materijale sa svojih kolegija kako bi se, u slučaju da nastava na fakultetima bude online, moglo odmah krenuti bez smetnji i zaostanaka.

Foto: Duje Kovačević, srednja.hr

Dekan TVZ-a Goran Malčić 6. srpnja ove godine donio je odluku o obavezi pripreme nastavnih materijala te izvođenja nastave na daljinu.

Svi materijali na jednom mjestu

Priprema i izvođenje nastave, ukoliko i kada bude online, uglavnom će se odvijati preko LMS (Learning Management System) portala. Radi se o klasičnom Moodle sustavu za e-učenje, nalik Merlinu na hrvatskim sveučilištima. Nositelji predmeta dužni su, po odluci dekana, do početka akademske godine pripremiti nastavu i materijale za sve predmete koji su po izvedbenom planu predviđeni za izvođenje u nadolazećoj godini.

Izdvojeni članak
snjezana prijic samarzija

Sveučilište u Rijeci razvilo je detaljan model izvođenja nastave najesen

– On-line nastava provodi se korištenjem LMS sustava TVZ-a, u koji su uključeni programi za izvođenje sinkrone nastave (on-line izvođenje predavanja i vježbi). Svi nastavi predmeti prema izvedbenom nastavnom planu za akademsku godinu 2020./2021. moraju biti postavljeni kao cjeline na LMS sustavu TVZ-a na kojima će se pohranjivati i biti dostupni svi nastavni materijali potrebni za on-line nastavu, stoji u dijelu odluke dekana Malčića.

Ideja iza ove odluke je priprema svega kako bi se online nastava, ukoliko do toga dođe, mogla izvoditi nesmetano.

Obvezna edukacija nastavnika

LMS sustav Tehničkog veleučilišta služit će, osim za provođenje sinkrone nastave, i za praćenje nastavnog opterećenja te kao evidencije prisustva studenata. Osim toga, preko istog će sustava studenti polagati provjere znanja, predavati zadaćem, seminarske i konstrukcijske radova, završni i diplomske radove, kolokvije te pismene i usmene ispite.

Za svoje će zaposlenike Tehničko veleučilište osigurati obvezne edukacije, a provodit će ih njihov Centar za cjeloživotno obrazovanje, koji će nakon završetka edukacije svim polaznicima izdati potvrde o uspješnom završetku.

– Svi nastavnici i stručni suradnici koji izvode nastavu na TVZ, obvezni su proći edukaciju te koristiti LMS sustav TVZ za provođenje on-line nastave, stoji pri dnu odluke dekana Malčića.

Vijeće veleučilišta još nije raspravljalo o nastavi

Tehničko veleučilište, uz Sveučilište u Rijeci, stoji kao svijetli primjer onih koji su se, u okviru svojih ovlasti i mogućnosti, pripremili za sve scenarije. No, zanimalo nas je i što je s drugim veleučilištima i visokim školama u Hrvatskoj. Kontaktirali smo stoga Damira Jugu, dekana visoke škole Edward Bernays i predsjednika Vijeća veleučilišta i visokih škola u Hrvatskoj. Kaže nam kako Vijeće još uvijek nije raspravljalo o načinima održavanja nastave u nadolazećoj akademskoj godini koja počinje za nešto više od mjesec dana.

Izdvojeni članak
studenti sjede u dvorani i slušaju predavanje

Rektori nam odgovaraju na pitanje – što će biti s nastavom na fakultetima?

– Vijeće veleučilišta i visokih škola raspravljat će o načinu organiziranja nastave na svojoj sljedećoj sjednici koja je planirana za prvu polovicu rujna. Temelj za raspravu zasigurno će biti prijedlozi visokim učilištima koje će formulirati Radna skupina za razradu i predlaganje mjera za početak pedagoške, školske i akademske godine 2020./2021. Ministarstva znanosti i obrazovanja, rekao nam je Jugo.

Istaknuo je i kako se nada da će u nekom trenutku ta radna skupina uključiti i predstavnike Vijeća veleučilišta. Međutim, čini se da je radna skupina završila s radom, donesene su mjere za nastavu u školama i boravak u vrtićima, a Ministarstvo nema namjeru donijeti odluku za visoka učilišta. Spominju se tek preporuke koje bi, u vezi s nastavom na visokoobrazovnim institucijama, trebao donijeti Zavod za javno zdravstvo.

– Kad je u pitanju način na koji će veleučilišta i visoke škole u u konačnici izvoditi nastavu, svako će visoko učilište o tome na svojim upravnim i stručnim tijelima samostalno donijeti vlastite odluke, zaključio je Jugo.