Pretraga

Ovaj hrvatski fakultet po novome nudi učenje kineskog jezika

A- A+

Učenje kineskog moguće je i u Iki, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, koji nudi dva nova programa, Kineski jezik u turizmu za početnike i Poslovno komuniciranje na kineskom jeziku za početnike. Programi su nastali u suradnji s Veleposlanstvom NR Kine, a nastavu izvodi prof. dr. sc. Haiyan Liu. Predmeti se izvode na kineskom jeziku, a jezik poučavanja je engleski. Nakon završenog programa polaznici će razumjeti osnovne izraze i fraze i kratke rečenice tipične za svakodnevnu komunikaciju.

FMTU

Novi programi učenja kineskog jezika mogući su na opatijskom Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u kojima polaznici kroz 60 sati nastave stječu znanja o osnovnim frazama koje su potrebne za svakodnevnu komunikaciju.

Poznavanje stranih jezika osnova je komunikacije u turizmu, a programi otvoreni zbog sve većeg broja kineskih turista pa će polaznike tečaja poučavati prof. dr. sc. Haiyan Liu iz NR Kine. Program je interdisciplinaran i predviđa usvajanje kineskog jezika, uz stjecanje znanja iz kulturno-povijesne baštine, običaja i baštine turističke destinacije. Predavanja se održavaju četiri puta tjedno i traje 15 tjedana, a na kraju programa polažu se pismeni i usmeni ispit, nakon kojeg polaznik dobiva odgovarajući certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku s naznakom razine usvojenog znanja i ostvarenih pet ECTS bodova.

Polaznici nakon završenog programa stječu znanje i razumijevanje osnovnih izraza i fraza koje uključuju pitanja, pozdrave i isprike, kao i kratke rečenice tipične za svakodnevnu komunikaciju. Moći će čitati kratke dijaloge vezane uz svakodnevne situacije i sudjelovati u njima, a istovremeno će usvojiti osnovna kulturološka obilježja tipična za kinesku kulturu koja se susreću u tamošnjem uobičajenom životu.