Pretraga

PMF-ovac i član Senata Damir Bakić javno postavlja 6 neugodnih pitanja rektoru Damiru Borasu

A- A+

PMF-ovac, predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja i član Senata Sveučilišta u Zagrebu Damir Bakić se odlučio strogo pratiti uputstva rektora Damira Borasa o postavljanju pismenih pitanja, umjesto diskusije na Senatu. Tako mu je postavio šest pitanja u vezi potvrde izbora u znanstveno-nastavna zvanja na Sveučilištu u Zagrebu, statusa Hrvatskih studija te izdavanje suglasnosti za raspis natječaja i moguće prekoračenje zadanog skupnog obračunskog koeficijenta. Riječ je o temama koje smo otvarali i pratili na portalu, ali i novima poput prelaska znanstvenika sa Sveučilišta u Splitu na Sveučilište u Zagreb nakon 65. godine. Pismo profesora Bakića prenosimo u cijelosti, kao što ćemo rado prenijeti i odgovor Uprave Sveučilišta, ako ikada dođe.

Damir Bakić u krugu foto: osobna arhiva i Sveučilište u Zagrebu

Predmet: Aktualna pitanja o djelovanju Sveučilišta u Zagrebu

Poštovani g. rektore,

U skladu s Vašom višekratno izrečenom uputom na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem SuZ) održanoj 13. rujna o.g. pismeno Vam upućujem pitanja na koja molim odgovore i odgovarajuća tumačenja.

Molio bih da odgovore na ova pitanja date na prvoj sljedećoj redovitoj sjednici Senata SuZ. Premda Vam pišem osobno – jer takvu ste uputu dali – molim Vas da i sadržaj ovih pitanja i Vaše odgovore date na uvid Senatu SuZ, bilo izravno na sjednici, bilo u materijalima koji će biti dostupni svim članovima Senata. Naime, riječ je o temama koje svakako spadaju u nadležnost Senata, a forma pismeno postavljenih pitanja koju ste predložili bila je u funkciji skraćivanja rasprave na današnjoj sjednici.

S obzirom da se radi o nestandardnom formatu rasprave koji ste ovim načinom uveli, želim Vas obavijestiti da sam i ja u tim okolnostima odlučio učiniti neuobičajen korak: pitanja koja Vam postavljam dao sam na uvid medijima i javnosti.

Izdvojeni članak

[INTERVJU] Profesor Damir Bakić, član Senata SuZG: Kredibilitet uprave i Senata ozbiljno je doveden u pitanje

Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja na Sveučilištu u Zagrebu

Na sjednici Vijeća društveno-humanističkog područja održanoj 13. rujna o.g. na dnevnom redu su bila dva atipična predmeta čiji sadržaj je bio produljenje ugovora o radu nakon navršenja 65 godina života. Atipičnost je u tome što predloženi kandidati dolaze s drugog sveučilišta te nikad nisu bili izabrani u znanstveno-nastavno zvanje na našem sveučilištu. Prihvaćanjem prijedloga produljena ugovora o radu s to dvoje kolega, implicitno im se priznaje i status redovitih profesora u trajnom zvanju SuZ, a bez odgovarajuće potvrde Senata SuZ. Kako Vam je poznato, Statut SuZ izrijekom nalaže, a takva je i praksa, da se zvanje redovitog profesora ima potvrditi odlukom Senata. U ovim predmetima to nije i neće biti slučaj. Postavlja se pitanje je li to u skladu sa Statutom SuZ i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO).

U kratkoj raspravi koja se na sjednici Senata razvila, prorektor Čović je rekao da izbor u znanstveno-nastavno zvanje na jednom sveučilištu može i treba biti priznat i na svim ostalim sveučilištima u RH, pa tako i na našem.

Evo sad konkretnih pitanja:

 1. Je li to u skladu sa Statutom SuZ? Možemo li o tome dobiti mišljenje našeg Odbora za statutarna pitanja?
 2. Ukoliko je naveden postupak zaista u skladu s našim Statutom, hoće li ova praksa biti nastavljena i u svim drugim analognim slučajevima? Konkretno, jesu li sastavnice dužne, ukoliko na nekom svom natječaju izaberu osobu već izabranu u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje na nekom drugom sveučilištu, tražiti potvrdu tog izbora od nadležnih sveučilišnih tijela (vijeća područja, odnosno Senata)?
 3. Ukoliko je ovime uspostavljena praksa da se automatizmom priznaju izbori u znanstveno-nastavna zvanja na drugim sveučilištima, daljnje pitanje glasi: na koja sveučilišta se to odnosi? Na sva hrvatska, na sva hrvatska državna, na sva sveučilišta iz EU …? I osim toga, odnosi li se onda ta odredba i na izbore i u naslovna znanstveno-nastavna zvanja?
  Izdvojeni članak

  [Foto] Objavljena osmrtnica Hrvatskih studija – Posljednji ispraćaj ispred Sveučilišta

U kojim odredbama kojih akata imamo uporište u automatskom priznavanju znanstveno-nastavnih zvanja s drugih sveučilišta? I ne najmanje važno: pristaje li SuZ  time prešutno na sve kriterije koji se u praksi primjenjuju na drugim sveučilištima

Status Hrvatskih studija

Odlukom Senata SuZ na sjednici održanoj 17. siječnja 2017. Hrvatski studiji su transformirani u sveučilišni odjel. Već tada smo upozorili da je ta odluka u koliziji sa ZZDVO, čl. 64, st. 1 gdje se kaže kako sveučilišni odjel djeluje samo u jednom znanstvenom polju ili interdisciplinarnom znanstvenom području. Kako je poznato, Hrvatski studiji svoju djelatnost obavljaju u 8 znanstvenih polja uz, dodatno, interdisciplinarno. Unatoč tome, Senat je navedenu odluku donio. Na navedenu primjedbu prorektor Čović je – citiram relevantan odlomak iz zapisnika te senatske sjednice – odgovorio sljedeće:

” U vezi diskrepancije između zakonske i statutarne odredbe oko definicije sveučilišnog odjela, prorektor navodi da se u momentu donošenja odluke o osnivanju ne može imati gotov rezultat, već je cilj da na kraju odjel bude ustrojen na način kako predviđa Zakon ukoliko Zakon u međuvremenu ne bude promijenjen.”

U međuvremenu zakon nije promijenjen; postupak donošenja izmjena i dopuna ZZDVO službeno je obustavljen. Dakle, nezakonita odluka o ustrojstvu Hrvatskih studija ne može se u doglednom vremenu premostiti anticipiranim izmjenama zakona. Na današnjoj sjednici Senata, Vi ste, g. rektore, odgovorili da Hrvatski studiji djeluju u okviru Statuta SuZ.

Postavljam dva pitanja:

 1.  Ima li SuZ sadržajni i vremenski plan kako da ustroji status Hrvatskih studija u skladu sa zakonom?
 2. Ima li SuZ sadržajni i vremenski plan kako da svoju statutarnu definiciju sveučilišnog odjela uskladi sa zakonom (usp. Statut SuZ, čl. 45, st. 1)?
  Izdvojeni članak

  Borasovu tužbu riješili u par dana, a promjena statusa Hrvatskih studija na red će tek nakon 2 godine

Izdavanje suglasnosti za raspis natječaja i moguće prekoračenje zadanog skupnog obračunskog koeficijenta

Nesporno je da postoji otvoreno pitanje o tome je li SuZ prekoračilo dozvoljeni skupni obračunski koeficijent prekomjernim zapošljavanjima i unapređenjima. Podaci iz COP-a za uzastopnih 5 mjeseci (ožujak-srpanj) govore o tome. Izgledno je da će tako biti i u kolovozu i rujnu. Naravno, relevantan je i podatak na godišnjem nivou. Kakav god pristup primijenili, jasno je da problem postoji i da ga treba argumentirano raspraviti.

Već i na prethodnoj sjednici Senata molio sam u ime Vijeća prirodoslovnog područja, pismenim putem, da se taj predmet raspravi na sjednici Senata, te da Uprava SuZ podastre Senatu pregled oslobođenih koeficijenata i odobrenih dopusnica, realiziranih i onih još u postupku, po svim sastavnicama, za ovu kalendarsku godinu.

Senat takav pregled nije dobio, niti je ta točka uvrštena u dnevni red, a omanja rasprava o tome je vođena pod točkom “Ostalo”.

Na sjednici Senata održanoj 13. rujna ponovo sam zamolio da Uprava SuZ Senatu predoči isti pregled.

Nije u pitanju samo eventualno prekoračenje koeficijenta, nego i izdavanje suglasnosti za raspisivanje natječaja mimo naših propisa. Citiram iz Statuta SuZ, čl 83, st. 2:

“Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta Sveučilište ili njegova sastavnica mogu raspisati samo ako je radno mjesto predviđeno odgovarajućim općim aktom Sveučilišta ili općim aktom sastavnice na koji je Senat dao suglasnost. Takva se radna mjesta financiraju iz proračuna Sveučilišta.”

Izdvojeni članak

Medijska blokada: 48 neugodnih pitanja na koje nam Sveučilište u Zagrebu ne želi odgovoriti

U vezi s tim postoje indicije da neke izdane suglasnosti nisu u skladu s navedenom odredbom. To je npr. slučaj s nekolicinom natječaja raspisanim i već realiziranim na Hrvatskim studijima jer ta sastavnica nije još valjano ustrojena na SuZ sa svim pripadajućim aktima. Ovdje samo primjera radi navodim već realizirani natječaj za radno mjesto rukovoditelja područnog ureda, čiji je interni naziv savjetnik pročelnika na Hvatskim studijima.

Predmeta takve vrste, u kojima je nejasan stupanj usklađenosti s navedenom odredbom Statuta SuZ, ima još, poput npr. sklapanja ugovora o radu  u 10-postotnom radnom vremenu s profesorom u trajnom zvanju na Učiteljskom i na Grafičkom fakultetu, da ovdje spomenemo samo neke. Koliko drugih primjera ima, za sada ne znamo.

Podsjećam vas ovom prilikom na odredbu čl. 21, točka 23 prema kojoj Senat

“donosi planove zapošljavanja u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, znanstvenim i suradničkim zvanjima i na prijedloge vijeća područja, donosi akte o ustrojstvu radnih mjesta”.

Nije nam poznato da su spomenuti i moguće drugi ovdje nespomenuti natječaji usklađeni s citiranim odredbama čl. 83 i 21 Statuta SuZ.

S druge strane, iz navedenog je jasno da je Senat ovlašten voditi brigu o ovim pitanjima.

Zato Vas i ovim putem molim da Senatu podastrete podatke o oslobođenim koeficijentima i o izdanim suglasnostima za raspisivanje natječaja za radna mjesta, realiziranima i onima čija je realizacija u toku, na svim sastavnicama, u ovoj kalendarskoj godini.

U ovom predmetu pitanje je samo jedno:

 1. Hoćete li Senatu nakon ponovljenih upita podastrijeti tražene podatke o oslobođenim koeficijentima i izdanim dopusnicama, realiziranima i onima čija realizacija je još u toku? Ako da, molim da odredite rok u kojem ćete to učiniti. Ako je pak odgovor negativan, molim obrazloženje.

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Damir Bakić

Predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja i član Senata Sveučilišta u Zagrebu