Pretraga

Pogledajte kako se u pet godina mijenjao broj studenata na privatnim i javnim visokim učilištima

A- A+

Osim na javnim sveučilištima na kojima studira najveći broj studenata u Hrvatskoj, visoko obrazovanje moguće je pohađati i na drugim institucijama, kako javnim tako i privatnim. Podaci koje prikuplja Agencija za visokog obrazovanje preko Državnog zavoda za statistiku pokazuju kako se od akademske godine 2013./2014. do 2017./2018. mijenjao broj studenata na svakoj od visokoškolskih institucija.

foto: pixabay

Visoko obrazovanje studentima pružaju javna i privatna visoka učilišta. Ona se dijele na sveučilišta, veleučilišta i visoke škole.

Broj studenata prema vrsti visokog učilišta dobili smo preko Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Međutim, kako su nam objasnili, oni ne prikupljaju podatke o broju studenata, već ih preuzimaju h od Državnog zavoda za statistiku i obrađuju za svoje potrebe.

Prema tablici sa stranica AZVO-a vidljivo je kako se mijenjao broj studenata po akademskoj godini i vrsti ustanove u razdoblju od 2013./2014. do 2017./2018.

Izvor: Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Na sveučilištima kojih je i najviše, studira najveći broj studenata. Javnih sveučilišta je 8, a privatna su dva. Na javnim sveučilištima studira preko 130.000 studenata i ta se brojka povećavala do 136.000 do 2017./2018. akademske godine.

Što se privatnih sveučilišta tiče, u pet akademskih godina broj studenata je značajno rastao pa je 2013./2014. tamo studiralo tek 434 studenata, a 2017./2018. njih 2.788.

Kada je riječ o veleučilištima, na javnima broj studenata iz godine u godinu pada, no gledajući samo privatna veleučilišta, broj studenata se polako počeo povećavati. Inače, u Hrvatskoj djeluju 11 javnih i 4 privatna veleučilišta.

S druge strane, broj studenata koji studiraju na visokim školama, kako javnima, tako i privatnima, iz godine u godinu opada. Javnih visokih škola je 3, a privatnih 22. (Podatke o broju visokih učilišta uzeli smo sa stranice AZVO-a).

Iz dijagrama koji prikazuje broj studenata po akademskoj godini i vrsti ustanove vidljivo je da je daleko najviše studenata na javnim sveučilištima (koja imaju i najviše kvota), a najmanje na javnim visokim školama.

Izvor: Agencija za znanost i visoko obrazovanje