Pretraga

Polako, ali sigurno: Stižu elektroničke verzije diploma, preuzimat će se online

A- A+

Za nekoliko ćemo godina svoje diplome moći preuzeti online, i to navjerojatnije putem sustava e-Građani. Ministarstvo znanosti i obrazovnaja, naime, u okviru projekta TRACER radi na digitalnoj tranziciji visokog obrazovanja.

foto: Sergey Zolkin za Unsplash

– Ciljevi projekta TRACER usmjereni su k unaprjeđenju kvalitete informacija koje se unose u dopunske isprave o studiju te stvaranju uvjeta za buduću digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju. Gledajući širi kontekst, Ministarstvo želi osigurati uvjete za digitalnu tranziciju visokoga obrazovanja koja uključuje i digitalizaciju diplome, odnosno dodjeljivanje digitalnih diploma za kvalifikacije stečene na svim akreditiranim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, kažu iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

S tim ciljem, u okviru projekta TRACER izradit će i studiju koja sadrži prijedlog koncepta i tehničke specifikacije digitalne platforme za digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju. Rok za izradu studije je srpanj 2021. g.

Kada bude gotova, ta bi studija trebala uključivati i plan digitalizacije diploma, odnosno mogli bismo, baš kao što sad možemo rodni list ili uvjerenje o prebivalištu, i diplome, kadgod nam zatrebaju, preuzimati online.

– U sljedećoj fazi, a na temelju analize i preporuka koje će proizaći iz studije, Ministarstvo planira predložiti projekt unutar sredstava predviđenih Nacionalnim programom za otpornost i oporavak koji će doprinijeti unapređenju digitalnih procedura na visokim učilištima uključujući i izdavanje digitalnih isprava. Međutim, drugi preduvjet za ovaj ambiciozni cilj je promijeniti normativni okvir koji će omogućiti da se evidencije o stečenim kvalifikacijama vode na standardizirani način, u digitalnom obliku te razmjenjuju među nadležnim ustanovama, a sve u skladu s propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka, pojašnjavaju iz MZO-a.

Vjerojatno kroz sustav e-Građani

Dodaju kako će, u skladu s rezultatima studije koja će analizirati mogućnost povezivanja postojećih informacijskih sustava na visokim učilištima, usklađenost postojećih sustava s aktualnim europskim platformama i inicijativama u području digitalizacije diploma, istraživački tim predložiti koncept i tehničke specifikacije platforme koja uključuje i implementira sve potrebne aspekte kao što su sigurnost i autentičnost podataka, sigurna razmjena, interoperabilnost, zaštita osobnih podataka i dr.

– U ovom trenutku ne možemo reći kada će pristup digitalnim diplomama biti dostupan kroz sustav e-Građani, ali to je zasigurno smjer u kojem idemo, kažu.

Isto tako, žele da su digitalne diplome usklađene i s europskim standardima te da ih građani mogu preuzeti i u standardiziranom obliku koji će biti korišten u svim državama članicama Europske unije (Europass).

– Europass platforma trenutno je u fazi pilotiranja na europskoj razini i Hrvatska je jedna od država koja, preko Sveučilišta u Splitu, sudjeluje u pilotiranju. Cilj je da Europass platforma omogući diplomiranima da elektroničkim putem preuzimaju svoje diplome i razmjenjuju ih s poslodavcima ili drugim visokim učilištima u Europskoj uniji, kažu.

Veća transparentnost kvalifikacija

Zanimalo nas je i smatraju li da će se sveučilišta pobuniti protiv novih zaduženja, kao što su

– Postojanje digitalnog dosjea studenta koji sadrži i digitalnu diplomu nimalo se ne sukobljava s autonomijom sveučilišta. Digitalizacija administrativnih procesa svima je u interesu jer predstavlja administrativno rasterećenje te razvoj u skladu s trendovima. Međutim, pitanje autonomije može se postaviti iz perspektive vlasništva nad evidencijama. Sveučilišta su kreatori i vlasnici podataka o stečenim kvalifikacijama na studijskim programima koje izvode, ali su i sami studenti te osobe s kvalifikacijama u posjedu evidencija koje se odnose na njihove vlastite podatke, pojašnjavaju iz MZO-a.

Napominju kako i postojeći Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje da Ministarstvo vodi evidenciju diplomiranih studenata i nitko nije nikad osporio ustavnost takve odredbe.

– Međutim, ono što se treba propisima urediti je detaljnije kako će se takvi podatci razmjenjivati digitalno, a da sve bude u skladu s propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka, ističu.

Izdvojeni članak

Otkriveno ukupno 35 lažnih svjedodžbi i diploma: Divjak najavila novost oko načina podizanja diploma

Stoga im je, kažu, u planu u narednom razdoblju, kada s akademskom zajednicom otvore raspravu o unapređenjima koja smatraju potrebnim napraviti na normativnom okviru visokog obrazovanja i znanosti, otvoriti i ovo pitanje.

– Na kraju, smatramo da je u interesu je svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj da se proces vođenja i izdavanja isprava digitalizira, što će pridonijeti transparentnosti kvalifikacija, olakšanom i bržem pristupu diplomama i dopunskim ispravama o studiju poslodavcima, studentima, ustanovama za priznavanje kvalifikacija i drugim zainteresiranim dionicima, kao i akademskoj i radnoj mobilnosti, a ujedno i jačanju digitalne zrelosti visokih učilišta. Digitalizacija diploma ujedno je i jaka antikorupcijska mjera, zaključuju iz Ministarstva.

Polako, ali sigurno: Stižu elektroničke verzije diploma, preuzimat će se online
Share via
Copy link
Powered by Social Snap