Pretraga

Provjerili smo kako fakulteti kažnjavaju studente koji varaju na ispitima: Neki dijele ukore, na drugima postoji i – optužnica

A- A+

Nedavno istraživanje pokazalo je da više od 80 posto studenata u Hrvatskoj vara na ispitima, dok je u Švedskoj taj postotak samo jedan posto. Tijekom školovanja se svatko susreće s profesorima koji strogo kontroliraju pisanje ispita, ne dopuštaju nikakvo dogovaranje, dok su neki u tim zadaćama malo blaži pa i zažmire na jedno oko kada vide da netko prepisuje. Na mnogim zagrebačkim fakultetima situacija je jasna – može vas se udaljiti s ispita, isključiti s fakulteta, podignuti optužnica i dobiti ukor, no ako ste slučajno strani student, dobit ćete samo opomenu. Ipak, jedna je studentica zbog pogrešne objave na društvenoj mreži dobila – ukor.

varanje na ispitu

Ilustracija: Pexels

Svi studenti znaju da se na fakultetima akademsko nepoštenje, posebice plagiranje, strogo kažnjava. Zbog plagiranja radova studenta se može na neko vrijeme udaljiti s fakulteta. No, što se događa ako profesor studenta za vrijeme kolokvija ili ispita uhvati u prepisivanju? Svaki fakultet za sebe u svojim statutima može točno propisati što je profesor, ili sam fakultet, dužan napraviti u tom trenutku. Budući da 80 posto studenata u Hrvatskoj vara na ispitima, upitali smo zagrebačke fakultete koliko je takvih slučajeva kod njih i kakve su sankcije.

Kazna ovisi o više faktora

Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu u protekle tri godine, prema službenim podacima koje imaju, ukupno je varalo pet studenata. No, s tog fakulteta napomenuli su da ne raspolažu s podatkom niti procjenom o stvarnom broju studenata koji varaju tijekom ispita.

– U svih pet slučajeva varanja na ispitu bilo je riječ o međusobnom dogovaranju, odnosno prepisivanju. Naš fakultet ima pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata kojim su, između ostalog, uređeni stegovni postupak i stegovne mjere. Mjere koje se mogu izreći zbog varanja na ispitu su opomena, privremena zabrana polaganja jednog ili više ispita u trajanju od najviše jedne godine, privremena zabrana pohađanja nastave, privremeno te trajno isključenje sa studija, rekli su nam s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Koja će od tih mjera biti izrečena studentu koji vara, objasnili su nam, ovisi o težini prijestupa i njegovim posljedicama, stupnju odgovornosti studenta, okolnostima pod kojima je varanje počinjeno te ranije ponašanje studenata.

Izdvojeni članak

Alarmantno stanje u Hrvatskoj: Više od 80 posto studenata vara na ispitima i plagira radove

Samo opomena jer su studenti – stranci

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu varanje na ispitima nije propisano kao stegovni prijestup, već kao teža povredu dužnosti. Ako dođe do varanja na ispitu, na ovom će se fakultetu prvo obaviti razgovor sa studentom te će se situacija pokušati riješiti posredovanjem između nastavnika i studenata. Ako je pak riječ o nekom osobito teškom prijestupu ili posredovanje nije dalo očekivane rezultate, fakultet podiže optužnicu pred posebnim Stegovnim sudom za studente.

– Kada se radi o varanju na ispitu, optužnica se uglavnom podiže jer se to smatra osobito teškim prijestupom. Međutim, stegovni postupak se vodi ako mjere koje je izrekao sam nastavnik, poput udaljavanja s ispita, nisu dovoljne. Kada govorimo o nekim blažim oblicima varanja, poput pokušaja prepisivanja, tu se uglavnom izriču ‘ad hoc’ mjere na ispitu, kazali su nam s Pravnog fakulteta.

U zadnji pet godina na ovom se fakultetu vodilo tri postupka zbog varanja na ispitu. U dva slučaju studenti su online ispit rješavali zajednički, a ne samostalno, dok je u jednom slučaju riječ o studentici koja je putem društvene mreže tražila osobu koja će joj riješiti online ispit umjesto nje. Toj studentici utvrđena je krivnja te joj je izrečen ukor.

– Što se tiče ostalih slučajeva, u jednom nije utvrđena krivnja te je student oslobođen tužbe. U drugom optužnica nije podignuta jer su to bili strani studenti koji su trebali uskoro napustiti našu zemlju, pa su dobili opomenu, ustvrdili su s Pravnog fakulteta.

Izdvojeni članak

[VIDEO] Studenti masovno prepisuju, a što je s učenicima? ‘I mi smo krivi, ali krivi su i učitelji’

Razlog varanja – premalo vremena

Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu nisu provodili nikakvo istraživanje o varanju studenata na ispitima, no prije nekoliko godina provodili su kampanju nulte tolerancije prepisivanja i kašnjenja na nastavu. U toj kampanji naglasili su preventivne mjere ako dođe do prepisivanja, a jedna od njih je da studente treba upoznati s mogućim posljedicama takvog ponašanja.

– U razgovoru sa studentima utvrdili smo da su najučestaliji razlozi korištenja nedozvoljenih pomagala velik broj pitanja u odnosu na raspoloživo vrijeme trajanja provjere znanja, nedostatak vremena za učenje i pripremu za kolokvije te ispite, više ispita u jednom danu i slično, stoji u objašnjenju te kampanje.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata ima i Građevinski fakultet u Zagrebu na kojem je u proteklih pet godina, barem prema službenim podatcima, varalo troje studenata. Naime, vođena su tri stegovna postupka zbog teže povrede dužnosti, odnosno zbog nedozvoljene radnje pri polaganju ispita. Zbog same povrede dužnosti i neispunjavanja obaveza studentu se može dati opomena, zabrana polaganja ispita ili isključenje sa studija

– Zbog povreda dužnosti i neispunjavanja obveza studentima se mogu izreći stegovne mjere. Lakšom povredom dužnosti smatra se ometanje nastave, manja oštećenja prostorija i namještaja, nedolično ponašanje koje narušava ugled fakulteta te nepoštivanje pravilnika o studiranju. U teže povrede pak spadaju nedozvoljene radnje pri polaganju ispita, krivotvorenje isprava i potpis nastavnika te nedolično ponašanje prema nastavnicima, objasnili su nam s Građevinskog fakulteta.

Izdvojeni članak
student

Jesu li online ispiti zaista teško prepisivanje? Pitali smo studente, evo što kažu

‘Ako bi se dogodilo varanje, pokrenuli bismo postupak’

Na službenim stranicama Agronomskog fakulteta stoji obrazac za prijavu u slučaju upotrebe nedozvoljenih pomagala na ispitima. U tom obrascu nastavnik je dužan opisati događaj, a predaje ga prvotno prodekanu za nastavu, a ako je potrebno on će to proslijediti Etičkom povjerenstvu o postupanju prijavljenog nastavnika.

S Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu rekli su nam da svaki student mora poštovati opće akte Sveučilišta i Fakulteta te čuvati njihov ugled i dostojanstvo. Nastavnici i studenti moraju se ponašati sukladno etičkom kodeksu.

– U jednom članku našeg Pravilnika o studiranju propisano je da student ne može položiti ispit ako se ponaša nedolično, ometa druge studente ili ako je zbog korištenja nedopuštenih pomagala udaljen s ispita. Ako bi se na našem fakultetu dogodio slučaj varanja na ispitima ili plagiranje, pokrenuli bismo postupak predviđen općim aktima, kazali su nam s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.