Pretraga

Pulsko Sveučilište otvara studij koji do sada nije postojao u Hrvatskoj

A- A+

Ako akreditaacijski postupak prođe prema planu, a trebao bi, od iduće će se akademske godine na pulskom Sveučilištu Jurja Dobrile moći studirati japanski jezik i kultura. Prvi je to studij te vrste u Hrvatskoj, moći će se upisati kao jednopredmetni ili dvopredmetni, a učenje spomenutog jezika biti će otvoreno ne samo studentima, nego i građanima.

http://www.japaneseammo.com/

Japanski jezik i kultura moći će se studirati i u Puli. Jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski studiji prihvaćeni su na Senatu tamošnjeg Sveučilišta Jurja Dobrile i Vijeću Odjela za humanističke znanosti, a trenutno su na akreditacijskom postupku pri Agenciji za znanost te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Ako potrebne akreditacije i dopusnice stignu do početka nove akademske godine, što je realna mogućnost, od rujna će biti moguć i upis.

Izdvojeni članak

Studirajte sestrinstvo na novom studiju u Novoj Gradiški

Jednopredmetni ili dvopredmetni

Inače, ovo je prvi sveučilišni program japanskog jezika u Hrvatskoj. Jednopredmetni studij nosit će 180 ECTS bodova, a dvopredmetni 90.

Njega će biti moguće kombinirati s drugim dvopredmetnim studijima na Odjelu za humanističke znanosti- hrvatski jezik i književnost, povijest, talijanski jezik i književnost, latinski jezik i rimska književnost.

Ali, to nije sve. Oni koji vole japanski, ali ne baš toliko da bi ga studirali, s jezikom i kulturom Zemlje izlazećeg Sunca moći će se upoznati kroz izborne kolegije Japanski jezik I i II, od kojih će svaki nositi po 3 ECTS- a.

Izdvojeni članak

Neobični fakultetski smjerovi: ‘Japanologija ima dobar potencijal za eksploziju uma’

Učenje japanskog otvoreno i za građane

Također, uvodi se i ‘cjeloživotna škola Japanskog jezika i kulture’, koja će trajati od jedne do tri godine, a nosit će 90 ECTS- a, s tim da će s dodatnim kolegijima biti moguće sakupiti 125. Program cjeloživotne škole Japanski jezik i kultura osmišljen je tako da je moguć nastavak akreditiranih studija Japanski jezik i kultura na Odjelu za humanističke znanosti ili na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

Studijski program je namijenjen svima koji žele savladati japanski jezik i upoznati japansko društvo, povijest, kulturu za potrebe u turizmu, gospodarstvu i drugim granama. Prednost studija je, da se je pored općeg japanskog jezika moguće usmjeriti i na poslovni japanski jezik, npr. japanski u turizmu.

Polaznicima škole odnosno studija biti će omogućena razmjena studenata i prijave na mnogobrojne stipendije japanskih fondacija za usavršavanje i učenje jezika. Odjel za humanističke znanosti u izvođenju programa surađuje s Filozofskim fakultetom u Ljubljani. Uspostavljena je suradnja sa Sveučilištem Tohoku u Japanu, a u tijeku je i uspostava suradnje s više drugih japanskih sveučilišta.