Pretraga

Smije li završni rad bez dozvole studenta biti objavljen na webu faksa? Imamo odgovor na ovo često pitanje

Upravo ste završili preddiplomski studij, a jedan od kriterija za to bilo je pisanje završnog rada. Nekoliko tjedana nakon obrane uočavate da je on, a da vas nitko nije pitao za dozvolu, objavljen na webu fakulteta ili knjižnice. Takve situacije nisu rijetkost, no je li to dozvoljeno? Odgovor na ovo, kao i na pitanje jesu li seminarski radovi studenata autorsko djelo studenta, potražili smo od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

laptop_student_pisanje rada

Ilustracija: Unsplash

Osim što smo od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo potražili odgovore na pitanja jesu li ispiti nastavnika njihovo autorsko djelo te smiju li se bez dozvole snimati predavanja i nastavni sati, pitali smo ovo državno tijelo i što je s radovima studenata.

Je li seminarski rad intelektualno vlasništvo studenta?

Konkretno, tražili smo da nam pojasne je li seminarski rad kojeg učenik ili student napiše njegovo intelektualno vlasništvo. Kako navode iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, seminarski rad kao pisano djelo učenika ili studenta može biti autorsko djelo ‘ako udovoljava pretpostavkama autorskopravne zaštite odnosno ako je originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera’.

– Pripadanje autorskog prava nad autorskim djelima studenata je izričito uređeno ZAPSP-om (poglavlje 4.3.9. Autorska djela studenata) iz kojeg u načelu proizlazi da autorska prava na autorskim djelima koja stvore studenti pripadaju studentima bez ograničenja. Međutim, ako je ugovorom o studiranju kojeg sklapa student prije početka studiranja ili pravilima o postupanju s autorskim djelima koje donosi visoko učilište drugačije uređeno, tada je potrebno primijeniti te odredbe, objašnjavaju iz Državnog zavoda.

Naglašavaju zato da studenti trebaju posebnu pažnju obratiti na ugovor o studiranju koji sklapaju prilikom upisa fakulteta, kao i na pravila koja vrijede u ustanovi koju namjeravaju pohađati. Takva pravila obično su detaljno propisana statutom vašeg fakulteta.

Izdvojeni članak

Jesu li ispiti intelektualno vlasništvo nastavnika i smije li se snimati predavanje? Evo što o tome kaže nadležni državni zavod

Smije li faks na web stranici objaviti završni rad studenta?

Još jedno često pitanje studenata je i smiju li njihovi završni radovi, dakle onim temeljem kojih su završili određenu studijsku razinu i stekli neko zvanje, biti objavljivani na mrežnim stranicama fakulteta. Zakon je oko tog pitanja vrlo jasan.

– Posebno je uređenje u pogledu završnih radova studenata s obzirom na to da se studenti ne mogu protiviti njihovoj objavi na mrežnim stranicama sveučilišne knjižnice ili koje druge institucije kako je to uređeno zakonom kojim se uređuje znanstvena i umjetnička djelatnost i visoko obrazovanje. Ipak, u nekim slučajevima im je dopušteno tražiti odgodu objave njihovog završnog rada ako je to potrebno zbog postizanja zaštite pravom industrijskog vlasništva (patentom, industrijskim dizajnom i dr.) ili do prestanka potrebe za čuvanjem tajnosti, kažu iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Dodaju i da, kada je riječ o radovima maloljetnih učenika, Zakon o autorskim pravima o tome ništa izričito ne navodi. No tumačenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo je da i djeca koja stvore autorsko djelo mogu biti autori pa, u slučaju da to djelo želi koristiti netko treći, potrebno je tražiti suglasnost od roditelja odnosno njihovih zakonskih zastupnika.