Pretraga

Sveučilište Borasa i Čovića na korak do uspjeha: Za manje od 3 mjeseca Hrvatski studiji više neće postojati

A- A+

Do 12. prosinca ove godine Hrvatski studiji moraju riješiti niz nedostataka uočenih u postupku reakreditacije koji je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje prije tri godine. Ti se nedostatci tiču nejasnog znanstveno-nastavnog profila institucije, nepostojećeg pravnog statusa i manjka zaposlenih nastavnika na nekim smjerovima. No, do ovoga trenutka, nijedan od tih nedostataka nije otklonjen. Štoviše, od siječnja ove godine Hrvatski studiji nezakonito su ustrojeni kao odjel i to bez pravne osobnosti, ništa se nije napravilo ni s profiliranjem institucije, a od nadolazeće akademske godine neki će smjerovi, gledajući nastavnike, ostati potpuno oskaćeni. To je najviše pogodilo Odsjek za filozofiju, gdje je nedavno zaposlen 65. godišnji Mislav Kukoč, autoplagijator po mišljenju saborskog Odbora za etiku, a istovremeno je prekinuta suradnja sa 6 vanjskih suradnika i 3 nastavnika istog odsjeka. Kako je ostalo manje od 3 mjeseca, teško je povjerovati da će sve doći na svoje te je vrlo izgledno da AZVO od HS-a neće dobiti dokumente koji će potvrditi kako su nedostatci otklonjeni. Ako se to dogodi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje donosi konačnu odluku, moglo bi im uskratiti dopusnicu za znanstveno-nastavnu djelatnost. Drugim riječima, postoji velika vjerojatnost da će Hrvatski studiji za manje od 3 mjeseca biti ukinuti.

Prosvjed studenata Hrvatskih studija 17. siječnja | Foto: srednja.hr

Izdvojeni članak

Tri lažna obećanja koja je Sveučilište dalo Hrvatskim studijima

Sveučilišni centar u nepostojećem pravnom statusu podružnice, s nejasnim znanstveno-nastavnim profilom i manjkom zaposlenih nastavnika na nekim smjerovima. To su bili Hrvatski studiji prije 3 godine kada su, osim uočenih nedostataka, u reakreditacijskom postupku AZVO-a ocijenjeni kao najbolje društveno-humanističko učilište u Hrvatskoj. Kao rezultat dobili su Pismo očekivanja resornog ministra Vedrana Mornara s rokom od 3 godine za otklanjanje spomenutih nedostataka. Ukoliko to ne ispune, prijeti im uskrata dopusnice, odnosno ukidanje.

AZVO odbio produljenje roka za otklanjanje nedostataka

Ministarstvo je izdalo Rješenje 12. prosinca 2014. godine s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine. Navedeni rok istječe u prosincu 2017. godine. Hrvatski studiji su tražili produljenje roka, što je Akreditacijski savjet razmotrio, no, prema Zakonu o osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, takva mogućnost ne postoji. Ukoliko Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ispune tražene uvjete za djelatnost visokog obrazovanja i znanstvenu djelatnost prije isteka pisma očekivanja, razmotrit će se izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Konačnu odluku donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, rekli su nam iz AZVO-a, a ishoda mogu biti dva – izdavanje dopusnice ili uskrata dopusnice, odnosno ukidanje Hrvatskih studija.

Nezakoniti ustroj i nepostojeći pravni status

Rad Hrvatskih studija na otklanjanju nedostataka navedenih u Pismu očekivanja u jednom je trenutku nasilno zaustavljen. Dogodilo se to 1. veljače 2016. kada je rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras imenovao Odbor za provedbu postupka rješavanja pravnog statusa, znanstveno-nastavnog profila i ustroja Hrvatskih studijana čelu kojeg se nalazio prorektor Ante Čović. Nakon 9 mjeseci nerada, Odbor je iznjedrio rješenje – ustrojit će Studije kao Sveučilišni odjel.

Izdvojeni članak

Studenti ‘sahranili’ Hrvatske studije na prosvjedu: Senat pretvorio HS u sveučilišni odjel

Međutim, tu je postojao pravni problem. Članak 64. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kaže kako Sveučilišni odjel smije izvoditi znanstveno-nastavnu i stručnu djelatnost u jednom polju ili interdisciplinarnom području. Hrvatski studiji, pak, izvode djelatnost u najmanje 7 polja i 3 različita znanstvena područja. No, Senat Sveučilišta u Zagrebu to nije spriječilo da 17. siječnja izglasa promjenu statusa HS-a i tako ga nezakonito ustroji. Osim činjenice da od tog trenutka Studiji nezakonito djeluju, tom promjenom čak nisu dobili pravnu osobnost već su ostali podružnica kao i prije pretvorbe. Drugim riječima, nisu dobili pravni status pa je otklanjanje nedostatka nepostojećeg pravnog statusa – neuspješno.

Znanstveno-nastavni profil institucije ostao je isti

Još jedna od važnih primjedbi akreditacijskog savjeta bio je i nekoherentan znanstveno-nastavni profil, kao i nedostatak fokusiranosti studijskih smjerova. Svrha profiliranja i razvijanja prepoznatljivog identiteta, kako je u Pismu naveo ministar Mornar, je izbjegavanje preklapanja studijskih smjerova na Studijima s onima na drugim sastavnicama istog Sveučilišta.

Izdvojeni članak

Prorektore Čoviću, nismo Vas razočarali: Evo teksta!

Na tom planu nije napravljeno previše. Ove su godine, u jednom trenutku, formirane radne skupine za izradu reformiranih studijskih smjerova. No, do današnjeg dana nema opipljivih rezultata. Ako pogledate izvedbeni plan i program za nadolazeću akademsku godinu, vidjet ćete da se ne razlikuje od prošlogodišnjeg, osim nekoliko dodanih izbornih kolegija. Međutim, ne radi se o ‘reformiranim programima’. Jedina ‘reforma’ koju su sa Sveučilišta gotovo pa uspjeli provesti bilo je privremeno ukidanje studija filozofije, no zbog studentske blokade nastave na HS-u odlučili su poništiti svoju odluku. Inače, ostaje i nejasno kako će to evaluirati akreditacijski savjet AZVO-a obzirom da se usred akademske godine ne može mijenjati program ni znanstveno-nastavni profil institucije, a nije promijenjen prije početka akademske godine 2017./2018. koja je, po svemu sudeći, zadnja šansa. To nas dovodi do zaključka da je i ovaj problem ostao neriješen.

Progon postojećih nastavnika i zapošljavanje autoplagijatora

Izdvojeni članak

EKSKLUZIVNO: Unatoč mišljenju saborskog Odbora o autoplagijatu, 65-godišnji Mislav Kukoč zaposlen na Hrvatske studije

U jednom dijelu Pisma očekivanja istaknut je i problem manjka zaposlenih nastavnika na poslijediplomskim studijima Kroatologija i Povijest, no i na ostalim studijskim smjerovima što je uzrokovalo oslabljenu kvalitetu izvođenja nastave. Taj je problem sadašnja uprava Hrvatskih studija odlučila riješiti zapošljavanjem nesuđenih umirovljenika koje ni druga sveučilišta nisu htjela, primjerice profesora Mislava Kukoča. Osim toga, prema mišljenju saborskog Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, Kukoč je autoplagirao jedan znanstveni rad.

Takvim ljudima odlučili su zamijeniti postojeće vanjske suradnike i nastavnike Hrvatskih studija, a glavna meta, bilo je za očekivati, postao je Odsjek za filozofiju na kojemu su (bili) zaposleni prijavitelji bivšeg ministra Pave Barišića, zagrebačkog prorektora Ante Čovića te profesora Mislava Kukoča za neetične radnje (auto)plagiranja. Tako su se odlučili riješiti čak 6 vanjskih suradnika i 3 nastavnika toga odsjeka, od kojih neki drže i po nekoliko kolegija.

Podsjetimo, osim gore navedenih nastavnika, uprava Hrvatskih studija ovog je ljeta pokrenula stegovni postupak protiv profesora Odsjeka za filozofiju i sindikalnog povjerenika Tomislava Janovića, i to po tek donesenom pravilniku. Za ono što mu stavljaju na teret, Pravilnikom propisana sankcija je otkaz.

Lista za odstrel sastoji se od nastavnika koji predaju temeljne kolegije

Dragana Sekulić, Tvrtko Jolić, Srećko Kovač, Dušan Dožudić, Lovorka Mađarević, Filip Grgić, Davor Pećnjak, Bruno Pušić i Stipe Kutleša, nastavnici su i vanjski suradnici koji od ponedjeljka više neće predavati studentima filozofije na HS-u. Radi se o nastavnicima koji su predavali temeljne filozofske predmete: logiku, etiku, metafiziku, filozofiju jezika, političku filozofiju, na nastavničkim smjerovima metodike, povijest hrvatske filozofije i druge izborne predmete.

Nezadovoljstvo tom odlukom izrazila je i inicijativa studentskih udruga s Hrvatskih studija, Studenti govore, koja je objavila imena suradnika i nastavnika s kojima je HS prekinuo suradnju.

– Odsjek filozofije o ovom nije imao pravo glasa. Uobičajena je praksa u razvijenom demokratskom društvu da o pitanju kadrova, kao i o pitanju razvoja studija, odlučuje matična ustanova. Kako su HS-u degradirana prava tijekom prošle i ove godine, odsjek filozofije nema pravo odlučivanja ni o jednom pitanju, pa tako ni tko će predavati, niti koje predmete, stoji u objavi inicijative Studenti govore.

https://www.facebook.com/studentigovore/posts/1451374654899371