Pretraga

Sveučilište u Zagrebu: Smanjene su upisne kvote na fakultete

A- A+

Na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu, rektor Aleksa Bjeliš obznanio je nove upisne kvote za akademsku godinu 2013./2014. kao i način participiranja studenata. Na zagrebačkom Sveučilištu upisna mjesta za sve sastavnice ukupno su smanjene za 55, a participaciju ne plaćaju studenti koji su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 55 ECTS bodova.

U prostorijama Sveučilišta u Zagrebu, danas je održana konferencija za novinare na kojoj je rektor Aleksa Bjeliš, uz prorektorice Blaženku Divjak i Vesnu Vašiček, obznanio promjene vezane uz upisne kvote te participacije za akademsku godinu 2013./2014.

Izdvojeni članak

Dekan Medicinskog fakulteta traži povećanje upisnih kvota

Smanjene upisne kvote za 55 mjesta

U odnosu na prošlu godinu, upisne kvote na svim fakultetima koji spadaju u zagrebačko Sveučilište smanjene su za ukupno 55 mjesta. Najveće smanjenje od 70 mjesta opet se dogodilo na području društvenih znanosti, dok je u području umjetnosti donesena odluka o povećanju kvota. Potonja odluka opravdana je činjenicom da su se uveli novi studijski program suvremenog plesa i baletne pedagogije. 

Što se tiče prirodoslovnog, biotehničkog i biomedicinskog područja, upisne kvote se nisu mijenjale u odnosu na prošlogodišnje, a sljedeće će akademske godine u tehničkom području biti upisano 10 studenata manje, dok u humanističkom 13.

Cijena ECTS-a od 120 do 160 kuna

Sveučilište je potpisalo trogodišnji ugovor s MZOS-om o punoj subvenciji participacije redovnih studenata u troškovima studija, a ugovor vrijedi za sljedeće dvije akademske godine. Prema tome, od MZOS-a se očekuje svota od oko 90 milijuna kuna, čiji dio otpada na realizaciju ciljeva iz spomenutog ugovora, a dio za podmirivanje nastavnih troškova.

Prema novoj odluci koju je odobrio Senat Sveučilišta, participacije izvanrednih studenata ne smiju iznositi više od maksimalnih participacija određenih za redovne studente u istom području studiranja. Besplatan studij imaju studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 55 ECTS-a, a oni koji imaju preko 30 ECTS bodova, plaćaju bodove po sljedećim cijenama:

Vrijednosti ECTS bodova i maksimalne participacije u kunama

Iz Sveučilišta su potvrdili kako trenutno oko dvije trećine studenata ne plaćaju participaciju, drugim riječima većina studenata je u protekloj akademskoj godini ostvarilo 55 bodova. Besplatno studiranje imaju i oni studenti koji po prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog i diplomskog studija.

Pravila participiranja u cijelosti možete pogledati u sljedećem dokumentu: