Pretraga

Termin syllabus čut ćete više puta kada krenete na faks: Pojašnjavamo što on predstavlja

‘Pogledajte u syllabusu’ rečenica je sigurno poznata mnogim studentima kada profesoru postave neko tehničko pitanje o kolegiju, odnosno predmetu. Syllabus predstavlja sažeti plan i opis kolegija te sve teme o kojima će biti riječ. Osim toga, studenti u njemu mogu pronaći popis svojih obveza, literaturu i način polaganja ispita.

učenje, studentica pokazuje na dokument na laptopu koji nalikuje na syllabus

Syllabus predstavlja opis kolegija| ilustracija: Unsplash

‘Pogledajte u syllabusu’ ili ‘imate u syllabusu’ rečenice su sigurno poznate studentima kada profesora pitaju o nekom tehničkom pitanju na kolegiju poput onog ima li kolokvija ili koliko je bodova dovoljno za prolaz. Syllabus je sažeti plan i opis kolegija koji sadrži sve teme o kojima će biti riječ, popis obveza, literaturu te način polaganja ispita.

U njemu studenti mogu pronaći kratki opis kolegija, raspored tema, program rada i uvjete za prolazak kolegija. Trebao bi sadržavati i je li potrebno napisati kakav seminarski rad ili održati prezentaciju. Zanima li vas možete li taj kolegij proći preko kolegija, syllabus bi to također trebao sadržavati.

Izdvojeni članak
studentski posao

Studentski posao i studentski ugovor: Sve što trebate znati o radu preko SC-a

Syllabus sadržava i ECTS bodove koje dobivate prolaskom kolegija te kada držitelj kolegija ima konzultacije. U njemu biste trebali pronaći i točnu titulu svog profesora, što vam je potrebno ako pišete seminarski ili kakav drugi akademski rad na tom kolegiju. Syllabus treba sadržavati i ishode učenja, odnosno ono što ćete na tom kolegiju naučiti.

U syllabusu, također, saznat ćete i vrstu izvođenja nastave, odnosno imate li na predmetu predavanja, vježbe, seminare ili terensku nastavu. Za pripremu ispita u syllabusu možete pronaći literaturu i dakako svoje obveze, jesu li dolazak na predavanja ili vježbe obvezni i ima li kolokvija. Trebali biste vidjeti i detaljnu skalu bodovanja i koliko je bodova potrebno za svaku ocjenu. Nadalje, syllabus bi trebao sadržavati i detaljnu raspodjelu ECTS bodova po kategorijama poput pohađanja nastave, eseja, kolokvija ili ispita, istraživanja, referata, usmenog ispita, projekta, praktičnog rada ili domaćih zadaća.