Pretraga

Umjetna inteligencija u poslovanju i računalne igre u studijskim programima FOI-ja

A- A+

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u skladu sa suvremenim trendovima kontinuirano radi na unaprjeđenju svojih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa. Prateći trendove, ali i suvremeno tržište rada, razvoj i unaprjeđenje FOI-jevih studijskih programa ide u smjeru novih modula i izbornosti koju će buduće generacije studenata moći ostvariti.

Cilj je da FOI-jevi studenti budu dugoročno konkurentni na tržištu rada i da se mogu brzo prilagoditi razvoju tehnologije i novim trendovima u poslovanju. | foto: FOI

Iskorakom u područja kao što su Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava, FOI ulazi u nova, inovativna i interdisciplinarna područja, a sve u skladu s potrebama IT tržišta i tvrtkama koje su kontinuirano njihovi partneri u procesu razvoja i izvođenja studijskih programa.

FOI je već godinama međunarodno prepoznata visokoobrazovna institucija, koja se oduvijek isticala po interdisciplinarnosti, što znači da na jedinstven način u svojim studijskim programima povezuje znanja iz područja informatike, ekonomije i poslovanja. Cilj je da FOI-jevi studenti budu dugoročno konkurentni na tržištu rada i da se mogu brzo prilagoditi razvoju tehnologije i novim trendovima u poslovanju.

Izdvojeni članak

Studenti ovog fakulteta ponude za posao dobivaju već prije završetka studija

– Gradimo odnos s našim alumni studentima i pratimo ih na tržištu rada, a podaci nam govore da naš studijski program Ekonomika poduzetništva vrlo uspješno priprema mlade studente za rad u organizacijama iz privatnog i javnog sektora, a pokazao se i kao odličan preduvjet za pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata. Interdisciplinarnost njegujemo i na našem stručnom preddiplomskom studiju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju, nakon kojeg studenti vrlo brzo bilježe napredak u svojoj karijeri, uz uspješno balansiranje akademskih i poslovnih obaveza tijekom studija – ističu na FOI-ju.

Naše studijske programe Informacijski sustavi i Poslovni sustavi kontinuirano usavršavamo sa željom da ih u potpunosti moderniziramo i prilagodimo suvremenom informatičaru u širem smislu te riječi. Prepoznatljivost FOI-ja je u interdisciplinarnosti, a područja koja FOI prepoznaje kao poslove budućnosti jesu:

Razvoj programskih sustava

Razvoj programskih sustava je važna disciplina vezana uz razvoj informacijskih sustava i stvara temeljnu podlogu za  primjenu informacijske tehnologije u okviru suvremenih organizacija. Informatizacija organizacija na globalnoj razini dobila je nezaustavljiv zamah u području digitalizacije, što se u Europi naziva Industrijom 4.0. Primjena i integracija navedenih koncepata i tehnologija u informacijske sustave zahtijeva temeljite promjene u načinu promišljanja o dizajnu organizacijskih struktura i lanca vrijednosti. Područje je značajno za FOI jer ima poslovnu, organizacijsku i informatičku komponentu.

Umjetna inteligencija u poslovanju

Umjetnu inteligenciju čine strojno učenje, vizualizacija podataka i znanja, automatsko zaključivanje, robotika, inteligentni agenti i dr.. Strojno učenje omogućuje organizacijama nove poslovne modele i optimizaciju poslovnih procesa pritom potičući kreativan angažman zaposlenika i povećanje zadovoljstva korisnika. Povezana je i s analitikom podatkovnih skupova – relativno novom znanstvenom i stručnom disciplinom koja obuhvaća široko područje primjene računala u analizi velikih količina podataka.

Studijski programi FOI-ja vrlo uspješno pripremaju mlade studente za rad i pokretanje vlastitih tvrtki. | foto: FOI

Umreženi sustavi i računalne igre

Područje umreženih sustava obuhvaća četiri komponente: kiber-fizički sustavi, Internet stvari, Internet usluga i pametne tvornice. Sve četiri snažno će utjecati na organizacije, poslovne procese te način poslovanja, što implicira potrebu za sve većim brojem obrazovanih stručnjaka u tom području. Računalne igre su isto tako značajan smjer razvoja informatike koja povezuje brojne discipline, a to sve zajedno predstavlja velik interes kod mlađih generacija studenata.

Analiza i dizajn poslovnih sustava

Jedno od ključnih područja djelovanja Fakulteta organizacije i informatike je istraživanje razvoja informacijskih sustava te interakcije poslovnih procesa i informacijske tehnologije. To je povijesna uporišna točka razvoja FOI-ja. Industrija 4.0 uz prateće discipline je od izuzetnog značaja za Fakultet jer objedinjuje interakciju organizacije te informacijske i komunikacijske tehnologije u uvjetima potpune umreženosti.

Inovativnost i učenje temeljeno na radu

FOI je bio jedan od prvih Fakulteta u Hrvatskoj koji je uveo stručnu praksu kao obveznu na diplomskoj razini studija te na preddiplomskom trogodišnjem stručnom studiju. Sada idemo korak dalje – želimo uvesti obveznu praksu u formi «job shadowinga» i na preddiplomski sveučilišni studij, što će našim studentima dati još veći obim praktičnog znanja i direktniji uvid u stvarne poslovne procese – poručila je dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep.

Učenje temeljeno na radu (engl. work-based learning) i učenje temeljeno na rješavanju problema (engl. problem-based learning) s naglaskom na razvoj kritičkog mišljenja studenata i sposobnost rješavanja konkretnih problema bit će vrlo važni u izvođenju preddiplomskog sveučilišnog studija. U našu nastavu uključen je veliki broj stručnjaka iz IT prakse, koji kroz intenzivne programe inkorporirane u nastavni proces prenose svoja znanja i iskustva našim studentima.

Dekanica Nina Begičević Ređep | foto: FOI