Pretraga

U zadnje 4 godine Muzičkoj akademiji ekstra 5 milijuna kuna samo da plati režije za zgradu

A- A+

Dekan Muzičke akademije Dalibor Cikojević prošli je tjedan za počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu predložio zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Kao jedan od ključnih Bandićevih doprinosa Sveučilištu, Cikojević je naveo Bandićeve zasluge za izgradnju nove zgrade Muzičke akademije. No, od samog useljenja u novo zdanje početkom 2015. godine, Akademija muku muči s tekućim troškovima, poput plaćanja računa za struju i plin. Ta je muka tolika da je u posljednje četiri godine na račun Akademije doznačeno više od 5 milijuna kuna ekstra novca samo kako bi Akademija, u dugovima do grla, mogla platiti režije. Sve to smo iščitali iz zapisnika sjednica Senata u posljednje četiri godine.

Povijesni dani, dosanjani stoljetni snovi, civilizacijski iskorak hrvatske metropole…biranim se riječima krajem 2014. i početkom 2015. godine pozdravljalo otvaranje nove zgrade Muzičke akademije u Zagrebu. Zasluge oko izgradnje velebnog zdanja na Trgu Republike Hrvatske, četiri godine kasnije dobile su novi epilog u obliku prijedloga dodjele počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću.

Glavom i bradom Bandića je za tu sveučilišnu počast predložio dekan Muzičke akademije u odlasku Dalibor Cikojević. U obrazloženju kojim je gradonačelnika Zagreba predložio za počasni doktorat, kao njegov prvi i najznačajniji doprinos Sveučilištu naveo je njegove zasluge za izgradnju nove zgrade Akademije.

Kako je sladak život u novoj zgradi ubrzo postao gorak

12. siječnja 2015. godine studenti i profesori Muzičke akademije ‘počeli su svoj novi život u novoj zgradi’. Tim se riječima na sjednici Senata u siječnju 2015. o novostima pohvalio prorektor Mladen Janjanin, inače upravo s Muzičke akademije. No, sladak život u novoj zgradi postao je gorak već dva mjeseca kasnije i takvim je nastavio biti do današnjih dana. Naime od studenog 2015. do danas, na račun Akademije doznačeno je najmanje ukupno 5.140.000 kuna za materijalne troškove, drugim riječima troškove režija, održavanja zgrade i slično.

U ožujku 2015. dekan Akademije Cikojević na sjednici Senata ‘ukazuje na realnu mogućnost da se nova zgrada Muzičke akademije zbog financijskih problema zatvori’. Cikojević tada ističe da se ‘od početka gradnje ukazivalo na činjenicu da će nova zgrada Muzičke akademije biti nekoliko puta skuplja u pogledu materijalnih troškova u odnosu na postojeće prostore Muzičke akademije te da je potrebno osigurati sredstva za njihovo podmirenje’.

Više od 3 milijuna kuna iz proračuna ‘za podmirenje troškova energije na Akademiji’

Izdvojeni članak

Pismo studenta Muzičke: Odnos Bandića i Akademije prelama se preko leđa studenata

Njegovi vapaji zbog nedostatka financijskih sredstava za podmirenje materijalnih troškova nove zgrade, donekle su ‘izbalansirani’ u studenom 2015. kada se dopunom odluke za materijalne troškove iz državnog proračuna za 2015. za Muzičku akademiju izdvaja čak 3.240.000 kuna. Kako stoji u zapisniku Senata, taj je iznos u cijelosti namijenjen za podmirenje troškova energije na Akademiji.

Nakon izdašnog rebalansa za režije, nastupa zatišje sve do prosinca 2016. kada Muzička akademija dobiva novu, interventnu financijsku injekciju zbog neplaćenih režija. Senat Akademiji raspodjelom novca iz sveučilišnih interventnih sredstava tada doznačuje 300.000 kuna za ‘hladni pogon i materijalne troškove’.

Akademija suočena s opomenama i prijetnjama ovrhom

Već u svibnju 2017. godine, dekan Cikojević upoznaje članove Senata s katastrofalnom financijskom situacijom Akademije.

Izdvojeni članak

Kaos na Muzičkoj: Traži se izvanredna sjednica Vijeća zbog doktorata Bandiću!

– Muzička akademija koja nije u stanju podmirivati troškove nove zgrade ima dva milijuna kuna neplaćenih računa od početka godine. Procjenjuje da će Muzičkoj akademiji trebati tri milijuna kuna više nego što je iznos koji je u proračunu namijenjen za Muzičku akademiju. Ističe da na adresu dolazi puno opomena i prijetnji ovrhom, te da će za mjesec dana biti u istoj situaciji kao i do sad, stoji u zapisniku Senata iz svibnja 2017. u dijelu obraćanja dekana Cikojevića, koji je pritom istaknuo i kako je zatražio novu financijsku injekciju iz interventnih sredstava Sveučilišta.

Na taj problem, kako tvrdi zapisnik, u tom trenutku nije ostao imun niti rektor Damir Boras. On sam ističe ‘da su se izgradnjom nove zgrade Muzičke akademije višestruko povećali troškovi održavanja’, a da s druge strane Ministarstvo nije povećalo sredstva te da se ‘traže načini kako kontinuirano podmirivati ta sredstva s obzirom na višestruko povećanje troškova’. Rektor Boras također ističe kako ‘nerijetko u situaciji kada Sveučilište nema dovoljno sredstava za podmirivanje materijalnih troškova, pomaže Grad Zagreb’.

Tražili više od milijun, dobili pola milijuna kuna interventnih sveučilišnih sredstava za plaćanje režija

Idući mjesec, lipanj 2017., donosi novu financijsku uplatu Akademiji za materijalne troškove, režije i održavanje zgrade. Akademija je tada zatražila čak 1.160.308,54 kuna, a iz interventnih sredstava Sveučilišta odobreno joj je točno pola milijuna kuna.

Na samom kraju godine, u prosincu 2017. na sjednici Senata, ‘dekan Cikojević skreće pozornost na situaciju u kojoj se nalazi Muzička akademija koja ima 1.5 milijuna kuna neplaćenih računa’. Tvrdi i kako se ‘ne uvažava činjenica da su izgradnjom nove zgrade troškovi skočili za pet puta, te apelira na urgentno rješavanje problema’. Rektor Boras tada mu odgovara kako se ‘pitanje održavanja nove zgrade Muzičke akademije treba ugraditi u prijedlog programskih ugovora’.

Novih 300.000 kuna: Dugovi Muzičke gotovo 2 i pol milijuna kuna

Izdvojeni članak

Muzička akademija predlaže počasni doktorat Bandiću: Evo kako to obrazlažu i tko će odlučivati

Nova godina, nova financijska injekcija Akademiji! Na sjednici Senata u siječnju 2018. Muzičkoj akademiji iz interventnih se sredstava Sveučilišta dodjeljuje dodatnih 300.000 kuna za materijalne troškove te troškove kongresa AEC-a.

Tri mjeseca kasnije, u travnju 2018. dekan Cikojević Senatu iznosi dodatno pogoršanu financijsku sliku Akademije.

– Dodaje da je jučer razgovarao s rektorom te koristi priliku da obavijesti Senat da je Muzička akademija u kritičnoj situaciji s dugovima od gotovo 2,5 milijuna kuna. Moli da se u pregovorima s Ministarstvom konačno nađe rješenje, stoji u zapisniku Senata.

Reakcije na njegov ekspoze tada su bile burne. Član Senata s Akademije dramske umjetnosti Enes Midžić odgovara dekanu Cikojeviću ‘neka zatvori Muzičku akademiju’, a rektor Boras poručuje da ‘ako i ubuduće Sveučilište bude diskriminirano na taj način te bude imalo pad financiranja, razmotrit će se opcija obustave upisa na godinu dana’.

Dugovanje prema HEP-u 830.000 kuna

U svibnju 2018. na Sveučilište stiže tada zadnja doznaka s programskih ugovora i novac se dijeli po sastavnicama. Novac doznačen Akademiji nedostatan je za pokrivanje dugova.

– Dekan Cikojević (…) navodi da s doznačenim sredstvima za novu zgradu Muzičke akademije može platiti samo troškove struje koji su već narasli preko 1.000.000 kuna. Nada se da će novi programski ugovori donijeti drugačije rješenje pa više neće biti potrebe za jadikovanjem, stoji u zapisniku Senata iz svibnja 2018.

Izdvojeni članak
doktor Milan Bandić

36 tema na kojima je Bandić stvarno mogao doktorirati da je htio

Idući mjesec, u lipnju 2018., ‘režijska’ situacija na Akademiji je alarmantna.

– Dekan Cikojević obavještava Senat da je Muzička akademija zaprimila pismo od HEP-a u kojem se apelira da se, budući da Muzička akademija ima nepodmirene račune u iznosu od 830.000,00 kuna i da kontinuirano ima problema s naplatom potraživanja, hitno osiguraju sredstva za podmirenje navedenih računa. Dalje se navodi da ukoliko Muzička akademija neće biti u mogućnosti podmiriti obveze do 20. lipnja, HEP će biti primoran raskinuti postojeći ugovor o opskrbi električnom energijom te će računi do kraja godine biti 120.000,00 kuna nepovoljniji nego što bi bili da se ugovorni odnos nastavi. Dekan ističe da je Muzička akademija dio obveze podmirila, međutim nema dovoljno sredstava za sve, stoji u zapisniku Senata.

HEP-ova prijetnja nije puno dirnula upravu Sveučilišta jer prorektor Tonći Lazibat, inače zadužen za financije Sveučilišta, odgovara dekanu Cikojeviću kako ‘HEP teško može raskinuti ugovor s bilo kojom institucijom od posebnog društvenog interesa, a pogotovo kada su uloženi napori da se veći dio potraživanja podmiri’.

Novih pola milijuna kuna: Interventna sredstva održavaju Muzičku akademiju na životu

U srpnju 2018. ponovno se dijele interventna financijska sredstva Sveučilišta, putem kojih se Muzičkoj akademiji za troškove struje i plina doznačuje novih pola milijuna kuna.

– Dekan Cikojević zahvaljuje upravi Sveučilišta što iz interventnih sredstava održava Muzičku akademiju na životu. Upozorava da će se na jesen javiti ista situacija te se nada da će novi programski ugovori konačno riješiti taj problem, stoji u zapisniku.

HEP raskida ugovor s Muzičkom

Izdvojeni članak
rektorat sveučilište u zagrebu

Optužujem vas zbog svih nas koje je sram reći koja nam je Alma Mater

Nakon ljetne stanke i povratka u senatske klupe, dekan Cikojević u rujnu 2018. izvještava Senat o novoj-staroj krizi.

– Dekan Cikojević navodi da je HEP raskinuo ugovor o opskrbi električnom energijom s Muzičkom akademijom zbog opetovanog duga koji se povlači više od godinu dana. Interventnim sredstvima dobivenim prije ljeta uspjelo se namiriti dvije rate struje, međutim preostalo je još šest. Stigla je i obavijest o ovrsi. O tome je obaviješten uži Rektorski kolegij i zatražen hitan sastanak s ministricom koja se nije oglasila niti na pismo poslano u lipnju u vezi programskih ugovora. Pita se smije li preuzeti odgovornost započinjanja nove akademske godine budući da Muzička akademija osim milijun kuna duga za struju, duguje i milijun kuna ostalim dobavljačima. Što se tiče vanjske suradnje, nastavnici čekaju po šest mjeseci zarađeni novac. Potvrđuje riječi profesora Midžića o nužnosti zatvaranja Akademije ako se ništa ne poduzme po tom pitanju, stoji u zapisniku.

Posljednja isplata u siječnju ove godine i novih 300.000 kuna

Izdvojeni članak

FPZG sazvao izvanrednu sjednicu Vijeća zbog Bandićevog doktorata!

U studenom 2018. dekan Muzičke akademije interesira se na Senatu ‘ima li naznaka da će ikakav novac stići na sastavnice, a radi podmirenja dugova’. Cikojević tada ističe i kako Akademija ima funkcionalno ispitivanje zgrade koje nema čime platiti.

Rektor Boras izvještava tada Senat kako je u vezi plaćanja troškova električne energije na Akademiji poslano pismo ministarstvu od kojeg je zatražena hitna intervencija.

I u konačnici, s početkom nove godine, u siječnju 2019. Akademiji se iz interventnih sredstava Sveučilišta doznačuje novih 300.000 kuna za pokriće neplaćenih računa iz 2018. za struju, plin, ostale režije, održavanje i servise te ostale troškove.

Ukupan iznos, kroz interventna sredstva i jednu višemilijunsku isplatu iz državnog proračuna, tako se u posljednje četiri godine popeo na 5.140.000 kuna samo za materijalne troškove Akademije oko nove zgrade.

Gdje je nestao Odbor za proračun?

Izdvojeni članak

Naš mladi doktorand s Oxforda o Bandićevom doktoratu: Odreći ću se svoje diplome!

Interesantno, na jednoj od sjednica Senata kada su se dodjeljivala interventna sredstva fakultetima, dekanica PMF-a Aleksandra Čižmešija upitala je da li se pitanje raspodjele interventnih sredstava raspravilo na Odboru za proračun Sveučilišta. Rektor Boras tada joj je odgovorio ‘da se o tome ne raspravlja na Odboru za proračun te da je već u nekoliko navrata odgovorio na ovo dekaničino pitanje’.

Ipak, raspodjela interventnih sredstava, odnosno nadzor nad korištenjem proračuna Sveučilišta, jest u nadležnosti Odbora za proračun, koji bi prema Statutu Sveučilišta trebao biti savjetodavno tijelo Senata i Rektorskog kolegija. No, čini se da tome nije tako već tri godine.

Naime, u rujnu 2016. tadašnji član Senata s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Damir Bakić, podnio je ostavku na članstvo u Odboru za proračun. U tekstu ostavke tada je, između ostaloga, naveo kako je najveći problem u radu Odbora njegova ‘neaktivnost, pasivizacija te nedostatak kritičke i analitičke rasprave’.

Tekući troškovi zgrade koju si Sveučilište ne može priuštiti

Izdvojeni članak
Gradonačelnik Milan Bandić i rektor Damir Boras

Studenti o počasnom doktoratu Bandiću: Sveučilište sramoćenjem slavi 350 godina postojanja

– Odbor je višekratno odustajao od provođenja vlastitih odluka s prethodnih sjednica. Posebno, još u listopadu i nakon toga u studenom 2015. godine dogovoreno je da se na jednoj od idućih sjednica Odbora rasprave kriteriji raspodjele sredstava Rezervnog interventnog fonda. Slično, u prosincu 2015. godine zaključeno je da se na jednoj od predstojećih sjednica Odbora analiziraju ukupni očekivani prihodi po sastavnicama. Do danas niti jedna od tih načelnih rasprava nije održana. U tom svjetlu treba gledati i na odluku Senata od 19. srpnja o.g. kojom su nekim sastavnicama dodijeljena značajna sredstva iz Rezervnog interventnog fonda i Rezerve za investicijsko održavanje, a bez prethodne preporuke Odbora i u nedostatku principijelnih kriterija za čije donošenje smo se zalagali. Indikativno, jednoj od sastavnica tom je prilikom iz interventnih sredstava za investicijsko održavanje dodijeljen iznos od 1.000.000,00 kn s naznakom namjene:  “materijalni rashodi (režije i ostalo)”, stoji u Bakićevom tekstu ostavke.

S obzirom na rektorovu tvrdnju da o financijskim pitanjima poput raspodjele interventnih sredstava ne treba konzultirati Odbor za proračun Sveučilišta, prijedloge o raspodjeli financijskih sredstava pred Senat stavlja uprava Sveučilišta, uz eventualne konzultacije sa širim rektorskim kolegijem. Na taj se način iz interventnih sredstava Sveučilišta tri i pol godine financiraju tekući troškovi Muzičke akademije.

__________________________________

Više o ovoj temi čitajte u nastavku:

Sveučilišno proljeće: Više od 800 profesora i studenata protiv Bandićevog počasnog doktorata

Studenti o počasnom doktoratu Bandiću: Sveučilište sramoćenjem slavi 350 godina postojanja

Pismo studenta Muzičke: Odnos Bandića i Akademije prelama se preko leđa studenata

FPZG sazvao izvanrednu sjednicu Vijeća zbog Bandićevog doktorata!

I PMF protiv dodjele počasnog doktorata Bandiću: To je neprimjereno i šteti ugledu Sveučilišta

Kaos na Muzičkoj: Traži se izvanredna sjednica Vijeća zbog doktorata Bandiću!

Filozofski jedini reagirao na počasni doktorat Bandiću: Pogledajte što poručuju sveučilišnim ocima

36 tema na kojima je Bandić stvarno mogao doktorirati da je htio

Optužujem vas zbog svih nas koje je sram reći koja im je Alma Mater

Prosvjedovat će se zbog Bandićevog doktorata: Dosta je zlurade okupacije Sveučilišta!

Naš mladi doktorand s Oxforda o Bandićevom doktoratu: Odreći ću se svoje diplome!

Divjak Senatu o doktoratu Bandiću: Budite svjesni poruke koju šaljete mladim ljudima

Senat većinom glasova odlučio: Pokrenut postupak dodjele počasnog doktorata Bandiću

Muzička akademija predlaže počasni doktorat Bandiću: Evo kako to obrazlažu i tko će odlučivati

Kruna sjajne suradnje rektora i gradonačelnika: Boras Bandiću daje počasni doktorat