Pretraga

EU želi stati na kraj nasilju nad djecom: ‘Zajedno moramo izgraditi sveobuhvatan sustav potpore’

A- A+

Europska komisija ovoga je tjedna donijela Preporuku koja za cilj ima unaprijediti i ojačati integrirane sustave zaštite djece diljem Europske unije. Riječ je o proširenju Strategije EU-a o pravima djeteta, koje zapravo odgovara na zabrinjavajuće statistike o nasilju nad djecom unutar i izvan granica EU-a.

tužno dijete

Foto: Canva

Europska komisija donijela je Preporuku o razvoju i jačanju integriranih sustava za zaštitu djece u najboljem interesu djeteta, koja ima za cilj unaprijediti i ojačati integrirane sustave zaštite djece širom Europske unije. Ovaj korak dolazi kao odgovor na zabrinjavajuće statistike o nasilju nad djecom i dio je šire Strategije EU-a o pravima djeteta.

Izdvojeni članak
specijalac okrenut leđima na kojima piše polizei

U europskoj zemlji eskaliralo nasilje u školama: ‘Primjećujemo da se češće nosi oružje nego ranije’

Velik broj djece doživljava nasilje

Naime, prema recentnim podacima, nasilje nad djecom ostaje ozbiljan problem unutar i izvan granica EU-a, s procjenama koje pokazuju da između 13 i 29 posto petnaestogodišnjaka redovito doživljava neki oblik zlostavljanja. Uz to, do 13,7 posto odraslih žena izjavilo je da su kao djeca doživjele seksualno nasilje.

Nova Preporuka poziva na sveobuhvatnu suradnju tijela na svim razinama i sektorima civilnog društva kako bi se zaštitila djeca od svih oblika nasilja. Cilj je staviti djecu u središte odlučivanja i osigurati da se njihove potrebe uvažavaju pri razvoju zaštitnih sustava.

Ključni elementi Preporuke uključuju uspostavljanje integriranih sustava koji omogućavaju djeci da sudjeluju u donošenju odluka, poticanje država članica na prilagodbu svojih sustava zaštite te poboljšanje koordinacije i suradnje među različitim sektorima. Ističe se, također, važnost digitalne sigurnosti za djecu, s mjerama za poboljšanje digitalne pismenosti i sigurne upotrebe tehnologija te na koncu zaštita mentalnog zdravlja.

Izdvojeni članak
Europska unija

VIDEO: Što je uopće Europska komisija? ‘Nikakav veo tajni nije obavijen oko njenog posla’

‘Današnja preporuka korak je prema kulturi nulte tolerancije’

Osim toga, iz Komisije kažu da EU planira bolje iskoristiti svoje zakone, politike i financijske resurse za jačanje zaštite djece, kao i poduzeti korake na međunarodnoj razini, uključujući borbu protiv dječjeg rada i zaštite djece u konfliktnim situacijama. Zaključuju, stoga, da ove mjere ne samo da predstavljaju moralni i pravni imperativ, već su i strateško ulaganje u budućnost društava širom Europe.

– Zajedno moramo izgraditi sveobuhvatan sustav potpore za sigurno i osnažujuće okruženje za našu djecu. Današnja preporuka korak je prema kulturi nulte tolerancije prema nasilju nad djecom, u kojem sudjeluju svi akteri i djeca. Taj ključni rezultat strategije EU-a o pravima djeteta jasan je primjer načina na koji pretvaramo strategiju u djelovanje i stvarnost za svako dijete, poručila je potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, Dubravka Šuica


Projekt je sufinancirao Europski parlament u okviru programa subvencija Europskog parlamenta u području komunikacije. Europski parlament nije sudjelovao u njegovom pripremanju te ni na koji način nije odgovoran za sadržaj objavljenih vijesti.

EU emblem