Pretraga

[Matura ’22] Značajan broj maturanata prijavljuje ispit iz Njemačkog, doznajte što vas očekuje na njemu

A- A+

Uz Hrvatski i Matematiku, maturanti su na državnoj maturi obavezni polagati i strani jezik. Učenici većinski odabiru Engleski, ali značajan broj njih izlazi i na ispit iz Njemačkog jezika. Lani je tako osnovnu razinu pisalo 816 učenika, a višu 461 maturant. I ove godine ispiti na A i B razini sastojat će se od tri ispitne cjeline.

Foto: Unsplash

Drugi strani jezik kojeg maturanti najčešće odabiru za pisanje je Njemački jezik. Prema kalendaru državne mature, i viša i osnovna razina ispita pisat će se 3. lipnja u 9 sati.

Viša razina ispita

Viša razina ispita iz Njemačkog jezika sastoji se od tri cjeline – čitanja, slušanja i pisanja. Prema ispitnom katalogu, kroz ispitnu cjelinu čitanje pristupnici će pokazati sposobnost samostalnoga čitanja s razumijevanjem raznovrsnih  pisanih tekstova. Zadani tekstovi sadrže ukupno između 2.200 i 2.400 riječi.

Ispitnom cjelinom slušanje ispituju se pristupnikove vještine globalnoga, selektivnoga i detaljnoga razumijevanja slušanoga teksta.

Kroz posljednju, ispitnu cjelinu pisanje, stoji u ispitnom katalogu ‘ispituju pristupnikova znanja i vještine produktivne djelatnosti pisanja u skladu sa zadanim kontekstom i svrhom komunikacijske situacije’. U ovoj ispitnoj cjelini pristupnik treba oblikovati pisani tekst od 200 do 250 riječi o zadanoj temi, a u tome mu mogu pomoći ponuđene natuknice.

Kada je riječ o strukturi ispita, on na višoj razini traje ukupno 180 minuta. Za rješavanje ispitne cjeline čitanje predviđeno je 70 minuta, na slušanju maturanti imaju 35 minuta uključujući i pet minuta za označavanje odgovora na list za odgovore, dok na ispitnoj cjelini pisanje učenici imaju 75 minuta. U ispitu na višoj razini moguće je ostvariti ukupno 85 bodova, s time da svaka cjelina čini jednak bodovni udio u ispitu.

Osnovna razina

I na B razini ispit se sastoji od tri ispitne cjeline, također čitanje, pisanje i slušanje. Ciljevi na te tri ispitne cjeline na osnovnoj razini isti su kao i na višoj, samo su zadani tekstovi manje opsežni, a u cjelini pisanja maturanti trebaju napisati manji broj riječi. Konkretno, na B razini cjelina tekstovi u cjelini čitanja ukupno sadrže od 1.200 do 1.400 riječi. U sklopu cjeline čitanja pristupnik treba oblikovati kratak pisani tekst, primjerice osobno pismo, elektroničku poštu i slično duljine od 80 do 100 riječi.

Ispit iz Njemačkog jezika na osnovnoj razini traje ukupno 130 minuta. Kako stoji u ispitnom katalogu, cjeline čitanje i pisanje provode se odvojeno od ispitne cjeline slušanje, a za rješavanje ispitne cjeline čitanje i ispitne cjeline pisanje predviđeno je 100 minuta. Za rješavanje slušanja predviđeno je približno 30 minuta uključujući i pet minuta za označavanje odgovora na list za odgovore.

U ispitu na osnovnoj razini moguće je ostvariti ukupno 65 bodova, s tim da za razliku od više razine, najveći bodovni udio, 40% čini cjelina čitanje, dok preostale dvije čine po 30%.

Izdvojeni članak
matura engleski

[Matura ’22] U ispitnom katalogu iz Engleskog otkriveno kako se pripremiti za taj predmet i što morate znati

Kako se pripremati za ispit?

Kao i kod svih ostalih predmeta, da bi se uspješno pripremili za ispit državne mature iz Njemačkoga jezika, pristupnici bi trebali detaljno proučiti ispitni katalog.

– Nastavnicima napominjemo da se priprema pristupnika za ispit ne razlikuje znatno od metoda i postupaka kojima se služe u poučavanju njemačkoga jezika. Treba pronaći odgovarajući odnos između aktivnosti koje su usmjerene na poučavanje jezika i aktivnosti koje pretpostavljaju dobru pripremljenost pristupnika za ispit. U svakome slučaju, naglasak stalno treba biti na poučavanju jer će samo tako pristupnik steći dostatnu razinu komunikacijske jezične kompetencije u njemačkome jeziku da bi položio ispit na željenoj razini, piše u ispitnom katalogu

Literatura za pripremu ispita državne mature iz Njemačkoga jezika su udžbenici i priručnici koje je propisalo i odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

U nastavku možete detaljno proučiti ispitni katalog iz Njemačkog jezika, a na ovoj poveznici možete preuzeti ogledni ispit s pitanjima sličnima onima kakva će se naći na ovogodišnjoj maturi. Napomena: ako vam dokument u nastavku nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.68 MB]

Za sve pristupnike mature ili one koji će se na upisima ponovno okušati u 2022., pokrenuli smo novu Facebook stranicu Maturanti 2022. Ondje i u Facebook grupi Maturanti 2021./2022. moći ćete pratiti sve novosti vezane uz maturu u idućoj godini, kao i upise na fakultete. Kalkulator bodova za upise možete pronaći ovdje, a pitanja s prijašnjih matura možete rješavati u sustavu kvizovi.srednja.hr te tako provjeriti jeste li spremni za nadolazeće ispite.