Pretraga

Maturanti, evo kako podnosite prigovor na ocjenu ispita mature i kada se on neće razmatrati

A- A+

Točne u podne ovogodišnji maturanti doznali su kako su napisali ispite državne mature. Pritom u sustavu detaljno mogu proučiti kako im je bodovan koji zadatak u svakom od ispita. Ako uoče pogrešku, mogu podnijeti prigovor na ocjenjivanje ispita.

Ilustracija: Unsplash

Većina maturanata već je pogledala prve rezultate ispita državne mature, koji su objavljeni ovog podneva. Klikom na ikonu ‘Detaljno’ uz rezultat pojedinog ispita ili ispitne cjeline mogu vidjeti i na koji im se način bodovao pojedini zadatak. Pravila mature dozvoljavaju podnošenje prigovora, u slučaju da su pristupnici uočili propust ili pogrešku u ocjenjivanju svog ispita. Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 48 sati od objave prvih rezultata, odnosno do 14. srpnja u 12 sati.

U nekim se slučajevima prigovor neće razmatrati

U prigovoru mora biti  jasno naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost. Učenici prigovor podnose školskom ispitnome povjerenstvu, odnosno ispitnom koordinatoru u školi. Ostali pristupnici prigovor podnose NCVVO-u na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu na poveznici ‘Moji prigovori’. Rješenje prigovora bit će doneseno najkasnije u roku od pet radnih dana od isteka roka za prigovore.

Nekoliko je važnih uputa koje trebate pratiti ako planirate uložiti prigovor, a objavljeni su na stranici Postani student:

 • Potrebno je prigovore ponijeti putem sustava.
 • Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
 • U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na bodovanje. Prigovor treba sadržavati jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.
 • Privatni razlozi kao uzrok pogreške nije valjan argument za prigovor.
 • Ako je pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore to nije valjan argument za prigovor.
 • Molba za ponovnim pregledom cijelog ispita jer učeniku odnosno pristupniku ‘nedostaju jedan ili dva boda za prolaz’ nije valjan argument za prigovor.
 • Prigovore za Hrvatski jezik potrebno je odvojiti u slučaju da se ulaže prigovor na sažetak i na esej. U tom slučaju, pristupnik ulaže dva prigovora, jedan na Hrvatski jezik – test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik – školski esej.
Izdvojeni članak
ocjene_matura

Ovo su pragovi prolaznosti na svim ispitima državne mature u 2023.

Kako se podnosi drugostupanjska žalba?

Nakon što NCVVO donese odluku o tome kako je riješen prigovor maturanta, učenik ponovno može podnijeti prigovor na tu odluku. To se naziva drugostupanjski prigovor, a on se podnosi Upravnom vijeću NCVVO-a, koje će onda novu odluku donijeti u roku od dva dana od primitka.

Ovo su koraci koje je potrebno slijediti u slučaju ulaganja drugostupanjskog prigovora:

 • Pristupnik šalje drugostupanjski prigovor Upravnomu vijeću NCVVO-a putem Obrasca  koji se nalazi ovdje.
 • Pristupnik je obvezan pri ulaganju drugostupanjskog prigovora u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru NCVVO-a na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.
 • Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku NCVVO-a (drugostupanjskog prigovora), prigovor neće moći biti obrađen.
 • Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja drugostupanjskog prigovora u obrazac upisati: ime i prezime; OIB, šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru NCVVO-a na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori; pisani odgovor iz odluke NCVVO-a na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori) i tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je  učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.