Pretraga

Na što se fokusirati pri vježbanju matematike za maturu

A- A+

Polaganje ispita iz matematike na državnoj maturi je 3. lipnja. Budući da se radi o ispitu kojeg mnogi smatraju najtežim na maturi, provjerili smo na čemu vam treba biti fokus prilikom vježbanja za višu ili osnovnu razinu. Ponekad se zna dogoditi da neki učenici gube vrijeme na dio gradiva koji uopće nije obuhvaćen ispitima, stoga i olakšajte zadnje dane vježbanja matematike.

Na ovogodišnjoj državnoj maturi višu razinu matematike je prijavilo preko 21 tisuća maturanata, dok je osnovnu razinu izabralo oko 8 300 učenika. Budući da se ispiti iz te dvije razine bitno razlikuju i učenici se moraju pripremati na različite načine. U nastavku pogledajte na što trebate obratiti pažnju prilikom spremanja, po mnogima, najtežeg ispita na maturi.

Osnovna razina

Tjedan dana dijeli točno 8 357 maturanata od polaganja osnovne razine matematike na državnoj maturi. Boris Jokić i Zrinka Ristić Dedić s Instituta za društvena istraživanja proveli su analizu ispita iz matematike na državnoj maturi koja bi vam uvelike mogla pomoći pri spremanju za ispite. Budući da se radi o vrlo kratkom periodu, pogledajte na što posebno trebate obratiti pažnju prilikom završnog ponavljanja za ispit.

  • Osnovna razina matematike obuhvaća gradivo izučavano u strukovnim školama

  • Zadaci na maturi su iz prvog i dijelom iz drugog razreda gimnazijskog programa

  • U velikom postotku su usporedivi sa zadacima od prethodnih godina

  • Sadrži jako lagane i jako teške zadatke, no najviše ih je iz kategorije srednje teških zadataka

Izdvojeni članak

Matura: Objavljen ispit iz fizike zajedno s rješenjima

Viša razina

Višoj razini pristupit će čak 21 437 prijavljenih, a omjer zadataka od laganih, srednje teških i teških je podjednak. Zadaci iz godine u godinu nisu zahtjevniji, nego su radno intenzivniji. Drugim riječima, za njihovo rješavanje je trebalo više vremena.

Iz navedenoga možete zaključiti kako vam je najbolji način za ponavljanje gradiva za državnu maturu iz matematike, proučavanje i vježbanje zadataka iz prethodne tri godine mature.