Pretraga

Najgora generacija maturanata: Nikada više jedinica na državnoj maturi od 2017.

A- A+

Na predstavljanju konačnih rezultata državne mature u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, danas je rečeno mnoštvo statističkih podataka, od kojih neki idu, a neki i ne idu u prilog ovoj generaciji maturanata i pridruženih im ostalih pristupnika. Već smo se dotaknuli slabih rezultata iz Matematike, a ni konačni opći dojam nije sjajan. Tomu u prilog ide podatak, kako je ove godine zabilježen najveći broj padova gimnazijalaca. Ukupno 425 maturanata (3,3 % ukupnog broja gimnazijalaca na maturi) gimnazija nije uspjelo proći jedan ili više predmeta.

foto: Ivan Božić|srednja.hr

S obzirom da je gimnazijalcima državna matura, zapravo završni ispit za završetak srednjoškolskog obrazovanja, dolazimo do zaključka kako na ljetnom roku državne mature 2017. godine, 425 gimnazijalaca nije uspjelo završiti srednju školu. To je najveći broj padova gimnazijalaca, otkada se održava državna matura.

Najveći udio jedinica na Sociologiji

Izdvojeni članak

Čak 12.000 pristupnika nije riješilo ovaj banalni zadatak s niže razine Matematike: Možete li vi?

Do sada je neslavni rekord najviše padova gimnazijalaca na državnoj maturi držala generacija koja je ispite polagala na ljetnom roku 2013. Tada je neki ili više ispita palo ukupno 324 maturanta gimnazija ili 2,5% ukupnog broja gimnazijalaca koji su pristupili te godine državnoj maturi.

Mada nije sve tako crno, još malo ćemo se zadržati na onim negativnim brojevima.

Najveći udio negativnih ocjena zabilježen je iz Sociologije. Iz ovog predmeta je čak 38% onih koji su je polagali dobio 1.

Slijedi ju Fizika, koju također više od trećine (precizno 35%) pristupnika nije prošlo.

Čak 105 pristupnika neki od predmeta riješili bez greške

Naglasili smo da nije sve tako crno pa ćemo vas izvijestiti i o nekim svijetlim trenucima mature. Već smo objavili vijest kako je najbolji maturant ove godine Petar Suman, koji je Matematiku i Fiziku riješio sa stopostotnim učinkom.

Izdvojeni članak

Double-double: Najbolji maturant 2017. i dobitnik 5.000 dolara je Petar Suman

Još jedan pristupnik je spomenuta dva predemta riješio bez greške, međutim kako je Hrvatski polagao na B razini, Suman će na kraju maturu završiti ‘teži’ za 5.000 dolara.

Inače, ukupno je 105 pristupnika je neki od predmeta na maturi riješilo sa stopostotnom točnošću.

Najviše Fiziku (37) pa Engleski jezik A razine (17) te Matematiku A razine 12.

Kada je riječ o najvećoj prosječnoj riješenosti pojedinog predmeta, prednjači Francuski jezik. Stotinjak pristupnika koji su polagali ovaj predmet, prosječno su riješili 82,8% testa.

Slijedi ga Njemački jezik, koji su pristupnici u prosjeku riješili 74,7% te Engleski jezik više razine 74,2%.

Spremni za Deutschland!

Izdvojeni članak
državna matura

Kako su se mijenjali pragovi prolaznosti na državnoj maturi u zadnjih 5 godina

Gotovo je nevjerojatan podatak da je od ukupnog broja pristupnika Njenačkom jeziku A razine, čak 35% njih dobilo petice. Nadamo se da se zbilja neće ostvariti šala iz podnaslova, nego da će većina ovih ‘Švaba’ ostati u zemlji.

Da, hrvatskim đacima izvrsno idu jezici svjedoči i sljedeći podatak. Po udjelu odličnih ocjena iza neprikosnovenog Njemačkog je Engleski jezik više razine, kojeg je svaki peti pristupnik (21%) riješio za peticu.

Na trećem mjestu je Engleski B razine. Njega je za odličnu ocjenu napisalo 14% svih pristupnika ovog predmeta.

Inače Engleski jezik na obje razine čak 64 pristupnika je riješilo bez greške.