Pretraga

NCVVO nam je otkrio iz kojih županija dolaze najbolji maturanti

A- A+

Na ljetnom roku ovogodišnje državne mature bilo je manje gimnazijalaca koji su “pali” maturu u odnosu na 2019., no to je i logično jer su ovogodišnji maturanti prva generacija nakon dvije godine koja nije morala ostvariti minimalni prag na eseju. NCVVO je analizirao rezultate maturanata po županijama te su nam otkrili iz kojih županija dolaze najbolji pristupnici.

foto|srednja.hr

Svaki peti gimnazijalac i svaki drugi strukovnjak dobili su jedinicu na nekom od ispita mature, a ukupan  broj pristupnika s negativnim ocjenama na Hrvatskom, Matematici ili iz oba ispita iznosi 5.296, o čemu smo već pisali.

Najbolje prolaze gimnazijalci

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja otkrio nam je da najizvrsniji maturanti iz svih ispita dolaze iz gimnazijskih programa. Ovisno o predmetu to su učenici opće gimnazije, prirodoslovno-matematičke gimnazije i jezične gimnazije.

Izdvojeni članak

Stigli konačni rezultati mature: Čak 5.296 učenika dobilo jedinicu na Hrvatskom, Matematici ili iz oba ispita

Ove godine NCVVO nije napravio analizu po gradovima, no napravili su analizu po županijama.

– Najveći udio odličnih ocjena na ispitima imaju pristupnici iz Grada Zagreba, rekli su nam te dodali da  38% svih petica na ispitima dolazi iz Grada Zagreba (njih 3345 od ukupno 9920) te da 32% učenika koji su ostvarili peticu na nekom od ispita dolaze iz Grada Zagreba (njih 2397 od ukupno 7492).

Ocjenu 5 na nekom od ispita ostvarilo je 32% učenika iz Međimurske županije, 31% učenika iz Grada Zagreba i 29% učenika iz Istarske županije.

Rang svih pristupnika po županijama ne postoji, već se pristupnici analiziraju za svaki predmet zasebno. Županije nisu navedene prema određenom redoslijedu. Udjeli za najuspješnije maturante po predmetu se ne računaju po županiji jer se radi o premalom uzorku za analizu.

Županije iz kojih dolaze najbolji na višim razinama obveznih predmeta

Top 30 pristupnika na ispitu više razine Hrvatskog dolazi iz Grada Zagreba, Brodsko-posavske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zagrebačke, Primorsko-goranske, Međimurske, Istarske, Dubrovačko-neretvanske, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

33 pristupnika koji su ostvarili 100% na ispitu Matematike A dolaze iz Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Osječko-baranjske, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Primorsko-goranske županije.

11 pristupnika koji su ostvarili 100% na ispitu Engleski A dolaze iz Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske županije, Međimurske županije, Istarske županije, Osječko-baranjske županije i Krapinsko-zagorske županije.

Nagrađeni maturanti prema selekciji Ministarstva znanosti i obrazovanja i ostalih nagrada za najbolje maturante dolaze iz Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske županije, Zadarske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Šibensko-kninske, Primorsko-goranske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije.

Napomena: Županija se odnosi na županiju u kojoj se nalazi škola koju je učenik pohađao, a ne pristupnikovo mjesto prebivališta/boravišta.

Infocentar kontaktirali i roditelji maturanata

NCVVO je odgovarao na brojne upite oko državne mature preko Infocentra.

– Odgovoreno je na 15.776 poziva od 1.12.2019. od kada su počele prijave ispita državne mature za ljetni rok 2020. do 21.07.2020. i na 15.296 e-mail upita. Zanimljiv je podatak da od ukupnih brojeva telefonskih poziva 1.654 se odnosi na pozive roditelja u navedenom periodu dok je najviše poziva bilo u mjesecu veljači 2020.(409), a odnosili su se na prijavu ispita koja je trajala do 15.02.2020. Dakle, Infocentar najčešće kontaktiraju zainteresirani pristupnici koji žele prijaviti i polagati ispite državne mature, ili žele prijaviti studijski program na nekom od visokih učilišta u RH. Uz njih u nešto manjem broju kontaktiraju nas i roditelji, rekli su nam iz NCVVO-a.