Pretraga

Pogledajte koja je prosječna ocjena na obveznim predmetima mature 2020. u vašoj županiji

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove je godine pokrenulo treću verziju aplikacije Školski e-Rudnik (ŠeR vol. 3). Riječ je o verziji aplikacije u kojoj su dostupni usporedni rezulati učenika na maturi i školskog uspjeha, a od ovog četvrka u Školski e-Rudnik Vol. 3 uneseni su podaci s mature 2020. Iz njih je vidljivo kako su A i B razinu obaveznih predmeta najbolje rješavali učenici Međimurske županije.

Foto: M. Gelenčir| srednja.hr

Ministarstvo obrazovanja izvjestilo je kako su od ovog četvrtka u sklopu aplikacije ŠeR – Školski e-Rudnik (Vol. 3) dostupni rezultati državne mature za školsku godinu 2019./2020. Uz gimnazijske programe, od sada su dostupni i rezultati učenika strukovnih i umjetničkih programa.

Prosječna ocjena na A razini 3,33, na B 2,68

Cilj ove aplikacije je pokazati ulazne ocjene učenika (osmi razred), ocjene u četvrtom srednje te rezultate mature, odnosno moguće je kroz nju uspoređivati školski uspjeh učenika s onim na maturi. Prema podacima Ministarstva, državnoj maturi u 2019./2020. pristupilo je 26.509 učenika iz 393 škola.

Na nacionalnoj razini, prosječna ocjena na A razini Hrvatskog, Matematike i Engleskog bila je 3,33, na B razini istih predmeta je 2,68.

Osim toga, u aplikaciji je dostupan i podatak o tome koje su prosječne ocjene tim predmetima ostvarivali učenici u svakoj od županija. Podaci su također razdvojeni prema razinama na kojima ih učenici polažu, osnovnoj i višoj.

Najbolji učenici Međimurske županije

Gledajući po županijama, najbolji rezultat na ključnim predmetima mature ostvarivali su učenici u Međimurskoj županiji. Prosječna ocjena na višoj razini obveznog dijela mature bila je 3,42, dok je na osnovnoj razini prosječna ocjena međimurskih maturanata 2,89.

Najlošiju prosječnu ocjenu na obveznim predmetima imali su na maturi 2020. učenici Ličko-senjske županije i ona je iznosila 3,02 na višoj razini. Na osnovnoj razini prosjek ocjena obveznih predmeta u Ličko-senjskoj je tek 2,21.

U tablici u nastavku možete vidjeti prosjek ocjena na obveznom dijelu mature u ostalim županijama. Plavom bojom označen je prosjek ocjena pristupnika višoj, a crvenom prosjek ocjena pristupnika osnovnoj razini.

Izvor podataka: Školski e-Rudnik