Pretraga

Poznat datum prijemnog za popularnu logopediju, maturanti imaju mjesec dana za obavljanje važne radnje

A- A+

Najpoželjniji studij među maturantima i ove je godine logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. S prošlogodišnjih 80, upisna kvota za ovu godinu smanjena je na 50 mjesta, dok se ovaj studij nalazi na popisu željenih za preko tisuću maturanata. No, da bi ga upisali, uvjet je polaganje prijemnog testiranja koje se sastoji od procjena jezično-govorno-glasovnog statusa. I za studij rehabilitacije te studij socijalne pedagogije potrebno je proći kroz prijemno testiranje. Važna radnja koju maturanti moraju obaviti uz prijavu putem Postani student je i prijava koju maturanti šalju poštom.

Iustracija; Screenshot: YouTube

Dodatne provjere i provjere preduvjeta za upis studija ERF-a, a tako i popularne logopedije, održavat će se od 5. do 9. srpnja, prema rasporedu koji će biti dostupan na mrežnoj stranici fakulteta koji će biti dostupan 16. lipnja. Ipak, s fakulteta napominju kako zadržavaju pravo promjene ovih datuma zbog epidemiološke situacije.

Maturanti koji žele upisati popularnu logopediju ili neki drugi studij ERF-a, u sustavu Postani student studije tog fakulteta u sustavu Postani student moraju prijaviti najkasnije do 28. svibnja. Uz prijavu studija na Postani student treba poslati i Prijavu za dodatnu provjeru preduvjeta za odabrani studij, isključivo preporučenom poštom do 28. svibnja. Obrasci za prijavu nalaze se ovdje. Na istoj poveznici maturanti mogu preuzeti i obrazac potvrde nadležnog liječnika školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis studija.

Upis logopedije

A zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za upis studija te prijemni, koji se sastoji od procjene jezično-govorno-glasovnog statusa, isključujući su faktori za upis studija logopedije na ERF-u. Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog statusa isključit će pristupnika iz daljnjeg postupka. Zbog čega sve maturanti prethodnih godina nisu prolazili ovo prijemno testiranje, pročitajte u našem članku na poveznici.

– Procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) uključuje kratki inicirani razgovor pristupnika s dva člana povjerenstva, čitanje teksta te po potrebi, specifičnu provjeru osobitosti govornog mehanizma i izgovornih obrazaca. Za procjenu nije potrebna nikakva posebna priprema niti ona može utjecati na rezultate jer se vrednuje skup obilježja jezično-govorno-glasovnog statusa koja se stječu od rane predškolske i tijekom školske dobi. Ishod procjene može biti prolazni status ili nepovoljna procjena, odnosno isključivanje iz daljnjeg postupka. Isključujući čimbenici odnose se na odstupanja poput: oštećenja sluha, poremećaja izgovora koji su auditivno i/ili vizualno uočljivi i narušavaju izgovor ili su posljedica strukturalnih promjena u građi i pokretljivosti artikulatora, odstupanja u ritmu i tempu govora, odstupanja u kvaliteti glasa, u tehnici čitanja, stoji u opisu ovog dodatnog kriterija za upis logopedije.

Osim uvjeta prolaska tog svojevrsnog prijemnog ispita, maturanti za upis ovog studija moraju biti uspješni u srednjoj i na maturi. Temeljem uspjeha u srednjoj školi može se na upisima ostvariti 150 bodova. Uvjet je i položena A razina Hrvatskog koja donosi do 300 bodova, A razina stranog jezika može donijeti najviše 250 bodova, a položena Biologija ili Psihologija donose do 300 bodova. Uvjet je i polaganje Matematike na B razini, ali ona za upis logopedije ne donosi bodove.

Izdvojeni članak

Loše vijesti za maturante: Fakultet izglasao smanjenje upisnih mjesta za popularnu logopediju

Upis rehabilitacije

Kada je riječ o studiju rehabilitacije na istom fakultetu, dodatni test za upis uključuje provjeru funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij, koja je isključujući kriterij. Još jedan kriterij za upis rehabilitacije je usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij, koja donosi do 120 bodova.

Za upis rehabilitacije temelju uspjeha u srednjoj školi maturanti mogu ostvariti do 280 bodova. Položen Hrvatski na A razini može donijeti do 200 bodova, isto toliko donosi strani jezik položen na A razini, a položene Biologija, Psihologija ili Sociologija mogu donijeti najviše 200 bodova. Kao i za upis logopedije, potrebno je položiti Matematiku na B razini, a ona se ne boduje.

Izdvojeni članak

Završio prijemni za logopediju, najpopularniji studij među maturantima: ‘Mislim da su kriteriji prestrogi’

Upis socijalne pedagogije

Prijemni za upis studija socijalne pedagogije na ERF-u čini usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij, koja donosi do 120 bodova. I ovdje je, kao i na logopediji, potrebna potvrda liječnika školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij. Nezadovoljavanje tog zdravstvenog preduvjeta isključujući je kriteriji.

Za upis socijalne pedagogije boduje se još s maksimalno 280 bodova uspjeh u srednjoj školi. Na maturi Hrvatski jezik A razine donosi do 200 bodova, a strani jezik na višoj kao i položena Sociologija ili Psihologija donose do 200 bodova. Matematika je potrebno položiti na B razini i ne boduje se.

Uz popunjene obrasce za prijavu maturanti moraju priložiti i dokaz o uplati troškova dodatne provjere. Ako se pristupa dodatnoj provjeri za samo jedan studij ERF-a, plaćaju 250 kuna, za dva 400 kuna, a za sva tri studija provjera se plaća 550 kuna. Podatke za uplatu moguće je pronaći na linku, u kratici ‘Prijava za upis’.