Pretraga

Za prolazak ispita iz Hrvatskog maturanti više neće morati dobiti dvojku iz eseja

A- A+

Velika promjena mature iz Hrvatskog jezika dočekala je maturante generacije 2018. U ispitni katalog iz tog predmeta uvedena je odredba prema kojoj se za svaki dio ispita, dakle zasebno za esej i zasebno za test, određuje prag prolaznosti. Drugim riječima, da bi ostvarili prolaz na tom Hrvatskom, maturant morali su zadovoljiti minimalni prag i na eseju i na testu. Ova se odredba ukida od sljedeće školske godine.

Foto: Srednja.hr

Ovogodišnja generacija maturanata posljednja je kojoj će se na maturi iz Hrvatskog jezika određivati zasebni pragovi prolaznosti za esej i test. Drugim riječima, ispit iz Hrvatskog od 2019./2020. godine moći će proći i maturanti koji na eseju ostvare 0 bodova, a dobro su napisali drugi dio ispita – test iz jezika i književnosti.

Od 2019./2020. nema posebnih pragova na eseju i testu

Naime, završeno je javno savjetovanje oko Pravilnika o izmjenama Pravilnika o državnoj maturi, koji će  stupiti na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama. Novim Pravilnikom briše se čitav članak 24., koji kaže: ‘Ako se ispit polaže u više dijelova, smatra se položenim ako su položeni svi njegovi dijelovi.’

Izdvojeni članak

[MATURA ’19] Objavljen popis lektira za esej iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

– Točno, brisanjem navedene odredbe neće biti praga prolaznosti za svaki dio ispita državne mature za one ispite koji se polažu u više dijelova, odgovaraju nam iz Ministarstva znanosti i obrazovanja na pitanje znači li to da se više neće utvrđivati poseban prag prolaznosti na eseju i testu iz Hrvatskog.

Minimalni prag prolaznosti posebno na eseju i posebno na testu još će za prolaz morati zadovoljiti ovogodišnji maturanti. Zasebni pragovi na ovom predmetu neće se više određivati od ljetnog roka državne mature 2019./2020. 

– Izmjena navedenog članka Pravilnika stupit će na snagu od iduće školske godine, a ispitni katalozi koji su doneseni za ovu školsku godinu, ostaju na snazi cijelu školsku godinu 2018./2019. Navedeno vrijedi i za ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika, što znači da će se za ovogodišnje rokove utvrđivati prag prolaznosti za svaku ispitnu cjelinu, kažu iz Ministarstva.

NCVVO nije nadležan za tumačenje Pravilnika o državnoj maturi

Po završetku javne rasprave o oko Pravilnika o izmjenama Pravilnika o državnoj maturi, kada je već bilo razvidno da se briše članak koji kaže ‘Ako se ispit polaže u više dijelova, smatra se položenim ako su položeni svi njegovi dijelovi’, za pojašnjenje smo se obratili Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Poslali smo im ista pitanja kao i Ministarstvu i zamolili da nam pojasne znači li brisanje tog članka ujedno i da se na ispitu iz Hrvatskog više neće određivati zasebni pragovi prolaznosti za esej i test. Iz NCVVO-a nam stiže pomalo neočekivani odgovor:
!function(v,t,o){var a=t.createElement("script");a.src="https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js",a.setAttribute("fetchpriority","high");var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText="width:0px!important;height:0px!important;"),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById("_vidverto-97da7397f45e56237e273d846abbe17c");d.setAttribute("id",(d.getAttribute("id")+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount("6082",t,{width:720,height:405})}))}(window,document);– Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nema ovlasti tumačenja Pravilnika o polaganju državne mature, već Ministarstvo znanosti i obrazovanja koji isti i donosi, poručili su kratko iz NCVVO-a.

Zbog zasebnih pragova maturanti su lani masovno padali Hrvatski

Izdvojeni članak

[Matura ’19] Na ispit iz Hrvatskog uvedena velika promjena koja će se svidjeti maturantima: Evo kako će on izgledati

Iz svega se da zaključiti kako se zasebni pragovi prolaznosti za svaki od dijelova ispita stranih jezika također za sada neće određivati, što je bila ideja koju je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) već jednom odgodio.

Izmjena kojom se određuje zasebni prag za esej i test na maturu iz Hrvatskog uvedena je školske godine 2017./2018. To je iste godine uzrokovalo katastrofalne rezultate na B razini. Esej na osnovnoj pisalo je ukupno 8.818 pristupnika, čak 2.448 (27,76%) njih dobilo je nedovoljan, a 1.700 maturanata predalo je prazne listove. Esej A razine Hrvatskog ukupno je lani pisalo 20.967 učenika. Ocjenu nedovoljan dobilo je 1.147 (5,47%) maturanata.

Ipak, za ovogodišnju generaciju maturanata već je uvedena jedna izmjena – ona da je udio eseja u ukupnoj ocijeni smanjen. Do sada su i esej i test činili 50% ocjene, a već od ove godine esej će činiti 1/3 ukupne ocjene, a test 2/3 ukupne ocjene. Više detalja iz ovogodišnjeg kataloga iz Hrvatskog jezika možete doznati u našoj analizi na ovome linku.

__________________________________________________________________

Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2019. i u grupi Državna matura. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu Državna matura. Više tekstova o maturi 2019. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.