Pretraga

Upiši fakultet za najvažnije i najstarije ljudsko zanimanje

A- A+

Znate li što bi moglo biti najvažnije i najstarije ljudsko zanimanje? Čime se ljudi od početaka civilizacije kontinuirano bave? Riječ je o proizvodnji hrane. Iako se tehnologija proizvodnje promijenila kroz vrijeme, potreba za hranom ostala je na istoj razini. Ipak, danas sa svim znanjima koja smo razvili, ovom procesu možemo pristupiti bolje no ikad. Iz tog razloga danas i imamo fakultete i druge obrazovne institucije izričito specijalizirane za razne grane unutar ovog područja. U Zagrebu se za ovo područje moguće obrazovati na Agronomskom fakultetu.

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kroz povijest se tehnologija proizvodnje i uzgoja hrane može promatrati kroz tri razdoblja. Prvo razdoblje je pred-agrikulturno, ono razdoblje u kojemu su ljudi bili lovci i sakupljači plodova; drugo razdoblje ili agrikulturno razdoblje je doba u kojemu se razvila procedura uzgoja hrane, obrade zemlje i uzgoj životinja; treće razdoblje naziva se agro-industrijskim razdobljem u kojemu se uzgoj hrane počinje miješati s novonastalim znanostima. U tom zadnjem razdoblju razvija se i znanost o uzgoju hrane, agronomija te se znanja ove nove discipline počinju primjenjivati kako bi se količinski povećala proizvodnja hrane.

Agronomija kao znanost objedinjuje različita znanstvena područja od prirodoslovnog, biotehničkog i tehničkog, do društveno-humanističkog i umjetničkog. Razlog tomu je što se agronomi danas bave osim proizvodnjom hrane i očuvanjem, zaštitom te održivim korištenjem prirodnih resursa, ali i uređenjem krajobraza i okoliša. Zato ova grana zahtjeva visokoobrazovane i specijalizirane stručnjake.

Da biste postali agronomi i bavili se gore navedenim različitim područjima, potrebno je završiti agronomiju. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi devet preddiplomskih studija, 15 diplomskih studija, tri poslijediplomska specijalistička studija te jedan poslijediplomski doktorski studij. Izbor je velik, kao i znanja koja ovaj fakultet pruža. Predstavit ćemo preddiplomske studije Agronomskog fakulteta te kakve oni mogućnosti nude za razvoj budućih stručnjaka.

Studenti Agronomskog fakulteta na praksi

Agrarna ekonomika za poljoprivredne ekonomiste

Tako se na preddiplomskom studiju Agrarna ekonomika studenti obrazuju u području ekonomike poljoprivredne proizvodnje, industrije poljoprivrednih inputa i prehrambene industrije, usluga u ruralnom prostoru te agrarne i ruralne politike. To zapravo znači da kada završiš ovaj studij postaješ stručnjak koji može raditi u poljoprivrednim gospodarstvima i zadrugama, kao savjetnik u svim poslovima javnih službi koji se tiču poljoprivrede.

Animalne znanosti ili znanosti o životinjama

S druge strane, na studiju Animalnih znanosti studenti upoznaju pozicije poljoprivrede kao ljudske djelatnosti i osnova poljoprivredne struke. Nastava je koncipirana s elementima zoologije, botanike, mikrobiologije, genetike, anatomije i fiziologije životinja itd. Fokus ovog studija su životinje, uzgoj životinja i prerada mesa. Nakon završenog ovog studija, moguće je nastaviti studiranje na diplomskom studiju u području animalnih i srodnih znanosti ili obavljati poslove u poljoprivrednim tehnološkim procesima.

Agroekologija – puno više od ekologije

Ako biste se htjeli baviti očuvanjem okoliša, za vas je studij Agroekologija. Ovaj studij nudi znanja o održavanju ravnoteže u gospodarenju prirodnim resursima u poljoprivredi te o načinima i mogućnostima održivog gospodarenja u poljoprivredi Hrvatske. Zvanje agroekologa u budućnosti će biti veoma bitno jer će cijela poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj nužno morati biti ekološki osviještena i održiva.

Biljne znanosti za one koji preferiraju biljke

Na studiju Biljne znanosti studenti se obrazuju za rad u području agronomije s fokusom na izbor, vrednovanje i proizvodnju ratarskih kultura, industrijskog i krmnog bilja te za vođenje suvremenih tehnoloških procesa unutar ratarstva i srodnih poljoprivrednih grana. Sam studij se temelji na znanjima iz prirodoznanstvenih, biotehničkih i agronomskih disciplina. Ovaj studij je za sve one koji su na satu prirode u školi obožavali eksperimente koji su uključivali, primjerice, klijanje graha.

Ekološka poljoprivreda za zaštitare okoliša

Jedinstveni studij u Hrvatskoj je studij Ekološke poljoprivrede. Na njemu je moguće steći multidisciplinarna znanja iz područja biotehničkih znanosti, a temelji se na znanjima iz ekologije, agronomije i zaštite okoliša. Završetkom ovog studija studenti mogu biti osposobljeni za samostalan rad u obiteljskom ili poljoprivrednom gospodarstvu, kao i za obavljanje poslova u raznim institucijama u domeni poljoprivrede ili zaštite okoliša.

Hortikultura za uzgajivače

Za sve one koji vole saditi i uzgajati biljke, najbolje će se snaći na studiju Hortikulture. Bez obzira radi li se o vinogradarstvu, vinarstvu, voćarstvu, povrćarstvu ili uzgoju ukrasnih bilja, ovaj studij dat će sva potrebna znanja. Također, po završetku ovog studija novonastali stručnjaci hortikulture mogu svoje zanimanje pronaći u različitim segmentima u hortikulturnoj proizvodnji.

Krajobrazna arhitektura za umjetnike

Studij Krajobrazne arhitekture nastao je na temelju prostornih i društvenih potreba u Hrvatskoj. Zbog sve većih čovjekovih prostornih potreba, krajobraz se počeo mijenjati i gubiti na svojoj vrijednosti. Kako bi se pronašlo rješenje za sve veće prostorne probleme i odgovorilo na sve veće zahtjeve brige o okolišu, studij koji obrazuje stručnjake u području krajobrazne arhitekture temelji se na području prirodoslovno-ekoloških, društveno-ekonomskih, tehničkih i oblikovnih te planerskih disciplina.

Zaštita bilja za zdraviju hranu

Posljednji preddiplomski studij Agronomskog fakulteta kojeg ćemo navesti jest Zaštita bilja. To je ujedno i grana poljoprivrede koja se bavi liječenjem i sprečavanjem bolesti, štetnika i korova. Razvoj tehnologije zaštite bilja doveo je i do razvoja sredstava za zaštitu bilja koja uglavnom uključuju otrove, stoga suvremena disciplina, koja se predaje na Agronomiji, predlaže nove mjere borbe protiv nametnika biljaka, a koje će istovremeno umanjiti gubitke prirode i smanjiti štetu okoliša. Osoba koja završi studij Zaštite bilja zapravo postaje pravi doktor za biljke.

Studenti Agronomskog fakulteta na praksi

Ukoliko još uvijek tražiš što ćeš upisati, Agronomija još ima upisnih mjesta. Zgodno je napomenuti kako se ovaj fakultet nalazi nadomak Maksimirske šume u Zagrebu, s mnoštvo radnih površina oko faksa, što garantira provođenje dijela nastave na svježem zraku. Više informacija o upisima možeš saznati na njihovom webu.

Upiši fakultet za najvažnije i najstarije ljudsko zanimanje
Share via
Copy link
Powered by Social Snap