Pretraga

Za obrazovanje nikad nije kasno: Najstariji kandidat na državnoj maturi ima 61 godinu

Za obrazovanje doista nikad nije kasno. To potvrđuje statistika kako ove godine 382 ljudi koji su školu završili prije 2010. planira upisati fakultet, dok će 25 osoba starijih od 40 godina pisati državnu maturu. Najstarijem od njih je 61 godina. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, kao i Agencija za znanost i visoko obrazovanje otkrili su nam detalje o pristupnicima i njihovim preferencijama te izazovima s kojima se suočavaju.

Foto: srednja.hr/Unsplash

Često se događa da ljudi u kasnijim godinama života odluče proširiti svoje horizonte, osvježiti svoje vještine ili jednostavno ispuniti svoje dugogodišnje želje za studiranjem. Neki bi rekli kako upravo kasnije životne faze često donose dublje razumijevanje i veću motivaciju za učenjem. Stoga, dok se mladi upućuju na svoje prve korake na obrazovnom putu, ne zaboravimo da je učenje putovanje koje nikada ne zastarijeva, a svatko ima priliku da se pridruži ovoj inspirativnoj avanturi, bez obzira na godine.

Ove godine 382 osoba koje su školu završile prije 2010. planira upisati fakultet, a njih 25 koji su stariji od 40, ove je godine prijavilo izlazak na državnu maturu. Zbog toga smo pitali ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Vinka Filipovića o podacima koliko je osoba koje nisu maturanti prijavilo maturu i fakultet ove godine.

3.878 pristupnika koji nisu redoviti učenici prijavilo maturu

Ravnatelj NCVVO-a Filipović otkrio nam je kako ove godine maturu planira pisati gotovo četiri tisuće pristupnika, što iz kategorije obrazovanja odraslih, što od bivših maturanata.

– Ukupno 3.878 pristupnika koji su prijavili ispit na državnoj maturi nisu redoviti učenici u Hrvatskoj. Kategorije pristupnika koje to obuhvaća su pristupnici izvan sustava obrazovanja Hrvatske, pristupnici iz obrazovanja odraslih te bivši maturanti koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije prethodne školske godine, govori nam Filipović iz NCVVO-a.

Filipović nastavlja kako najstariji pristupnik ove godine ima 61 godinu, dok najmlađi pristupnik koji nije redovan učenik u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske ima 17 godina, s napomenom da se u statistiku ubrajaju i pristupnici izvan RH, primjerice iz BiH ili osobe iz obrazovanja odraslih.

Izdvojeni članak

Čak 30.819 kandidata prijavilo maturu, ovo su najpopularniji ispiti: Krenuo je i naknadni rok

Koji su najpopularniji izborni predmeti za starije od 40?

Što se same državne mature tiče, pitali smo ravnatelja NCVVO-a i o tome prijavljuju li, uvjetno rečeno, stariji pristupnici češće višu ili osnovnu razinu ispita mature.

– Sveukupno je 25 pristupnika koji su stariji od 40. Od njihovih prijavljenih ispita u obveznom dijelu, a koji imaju razinu, nešto više je ispita na višoj razini, njih 25, od onih na osnovnoj razini, koju je odabralo 16 pristupnika. Ovdje je napomena kako je za pristupnike razina ispita određena zahtjevom studijskog programa za koji se pristupnik želi rangirati, rekao je Filipović.

Nadalje, iz NCVVO-a poručuju kako su za pristupnike mature koji imaju više od 40 godina najpopularniji izborni ispiti Fizika, za njih sedmero, dok je šestero pristupnika odabralo izborni ispit iz Kemije.

‘Pristupnici najčešće imaju pitanja o tome kako se prijaviti u sustav i kako prijaviti ispite’

Pitali smo ga i obraćaju li im se osobe koje nisu u aktivnom sustavu obrazovanja s pitanjima ili problemima prilikom prijave ispita mature. Ravnatelj odgovara potvrdno, ističući da su pitanja često vezana uz prijave u sustav te prijave ispita, ali i oko plaćanja.

– Kako se redoviti učenici za pitanja oko državne mature obraćaju svojim ispitnim koordinatorima u školi, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja gotovo isključivo se bavi pitanjima ostalih kategorija pristupnika. Pristupnici najčešće imaju pitanja o tome kako se prijaviti u sustav i kako prijaviti ispite, na koji način i do kada ih trebaju platiti te gdje će za njih biti organizirano polaganje ispita, govori Filipović.

Dodao je i kako ostale kategorije pristupnika polažu ispite državne mature isključivo zbog rangiranja na studijske programe, što nije predmet obveze ili poticanja starijih pristupnika. No napominje da je u pitanju nužda u slučaju da žele studirati u Hrvatskoj, ponajviše zbog toga što nemaju položene ispite državne mature ili nemaju sve potrebne ispite koje određeni studijski programi traže.

Izdvojeni članak

Nikad nije kasno za diplomu: Magistrirao s 95 godina i ne planira stati na tome

Koji je fakultet odabrala najstarija osoba ove godine?

Nakon pisanja državne mature, za mnoge će uslijediti upis fakulteta, zbog čega smo poslali upit i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) iz koje su nam otkrili podatke o broju osoba koje su školu završile prije 2010. godine, ali su ove školske godine prijavili fakultet u Hrvatskoj.

– Trenutni broj kandidata koji su završili školu prije 2010. godine, a imaju prijavljen studij jest 382. Najstarija osoba koja je ove godine prijavila studij je rođena 1962. godine, a prijavila je studij na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu kao prvi prioritet, rekli su nam iz AZVO-a.

Tri fakulteta u zadnjih pet godina najatraktivnija ‘starijim’ kandidatima

Pitali smo ih i o tome postoje li još neki izazovi ili prepreke za osobe koje u kasnijoj dobi odlučuju upisati fakultet te smatraju li da bi takvih studenata trebalo biti više ili manje te zašto. Govore nam kako je, usprkos tome što nemaju evidenciju o najstarijim kandidatima unazad posljednjih 10 godina, broj prijava studija starijih kandidata – u porastu.

– Pojedina visoka učilišta imaju posebne upisne kvote te posebne kriterije za upis kandidata koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine te im se time omogućuje jednostavnije ostvarivanje prava upisa na željeni studij. Broj zaprimljene dokumentacije kandidata, a koju kandidati dostavljaju Središnjem prijavnom uredu u svrhu prijave studija, pokazuje da je broj takvih kandidata u odnosu na ranije godine, u porastu, poručuju iz AZVO-a.

Iako ne raspolažu konkretnom statistikom za prethodne godine, iz AZVO-a govore kako su, prema broju prijava kandidata u posljednjih pet godina, tri najatraktivnija visoka učilišta s prijavom kandidata koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Sveučilište Sjever.


Za sve koji će na državnu maturu izaći u 2023./2024. godini pokrenuli smo novu Facebook grupu, Maturanti 2023./2024., učlanite se kako biste se povezali s vršnjacima i kako ne biste propustili najvažnije vijesti o maturi. Najnovije informacije o maturi možete doznati i putem našeg Facebook pagea Maturanti 2024. i Instagram profila Državna matura, dok kalendar mature za 2024. detaljno možete proučiti na linku. U sustavu kvizovi.srednja.hr možete rješavati pitanja s prijašnjih rokova mature.